familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Bolwijn

 


Kwartierstaat van harm jezaias bolwijn

Generatie I

1.harm jezaias bolwijn, geb. vlagtwedde 30 juli 1870, koopman, in 1915 winkelier, werkman 1926-, venter 1934-, † haren 29 okt. 1934, tr. emmen 7 april 18991 (echtsch. uitgespr. rechtbank assen 29 juni 1926)2hillechien ramaker, geb. odoorn 10 nov. 1876, winkelierster, † emmercompascuum 4 aug. 1949, begr. emmercompascuum, blok 6 rij f17 9 aug. 1949, dr. van albert otto’s ramaker (rademaker) en antje majoor.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje bolwijn, geb. terapelkanaal 24 sept. 1899, † 1979, tr. emmen 13 jan. 1923leendert Gelling, geb. utrecht 15 juli 1900, postbode o.a. uithuizermeeden?, † apeldoorn 21 dec. 1972, zn. van luitjen en henderika bults.
b. antje bolwijn, geb. terapelkanaal 5 nov. 1901, † emmercompascuum 7 aug. 1915, begr. emmercompascuum blok 2 rij f17.
c. engel bolwijn, geb. terapelkanaal 22 dec. 1903, † enter 28 dec. 1988, begr. almelo 31 dec. 1988, tr. emmen 30 maart 1926sieuwke witteveen.
d. albert bolwijn, geb. emmercompascuum 20 nov. 1905, bakker, † groningen 5 juli 1989, begr. groningen begraafplaats selwerderhof 10 juli 1989, tr. 1e vóór 1937Geessien de jonge, geb. odoorn 1908, † groningen 10 febr. 1941, dr. van jan en Geessien spijker en wed. van jan schippers; tr. 2e na 1941Rijntje gremmer, geb. 1911, † groningen 20 dec. 2005.
e. harm bolwijn, geb. emmercompascuum 27 sept. 1909, † ald. 28 nov. 1909.
f. harm jezaias bolwijn, geb. emmen 10 maart 1911, † cranbrook bc canada 17 april 1988, tr. apeldoorn 2 okt. 1946jackie booi.
g. hillechinus bolwijn, geb. emmercompascuum 3 juni 1914,1 kruidenier 1926-1954, div.:chauffeur, tramconducteur, magazijnbediende, beveiligingsbeambte 1954-1960, beveiligingsbeamte egd 1960-1977, † groningen 20 febr. 1992, begr. groningen, begraafplaats selwerderhof 24 febr. 1992, tr. emmen 5 dec. 19441trijntje koops, geb. gem. emmen 14 sept. 1916, ged. emmercompascuum 5 juni 1949, † groningen 2 aug. 1968, begr. groningen, begraafplaats selwerderhof 6 aug. 1968, dr. van lammert en jantje hoving.

Generatie II

2.engel bolwijn, geb. beerta 5 mei 1831, bij huwelijk molenaarsknecht, in 1888 winkelier, dagloner 1860-, koopman 1865-, † terapelkanaal gem.vlagtwedde 14 april 1893, begr. terapel, tr. oude pekela 19 mei 18601
3.trijntje schoonbeek, geb. amsterdam 11 juli 1832, schipper, inlandsch kramer, bij huwelijk kraamster, in 1888 winkeliersche, † terapelkanaal 30 okt. 1901, begr. terapel.
Uit dit huwelijk:
a. hillegien bolwijn, geb. ellersinghuizen, vlagtwedde 1 febr. 1862, in 1881 arbeider, † vlagtwedde 13 nov. 1938, begr. terapelkanaal, tr. vlagtwedde 29 sept. 1881gerhardus johannes kuipers, geb. odoorn 30 nov. 1854, winkelier, † terapelkanaal, gem.vlagtwedde 9 nov. 1925, begr. terapelkanaal, zn. van jan kuiper en lammechien meinderts.
b. harm bolwijn, geb. ellersinghuizen, vlagtwedde 18 juli 1865, in 1888 koopman, in 1898 winkelier, in 1897 koopman, † roswinkel 29 mei 1954, tr. 1e vlagtwedde 22 dec. 1888Geesje pater, geb. nieuweroord, hoogeveen 25 nov. 1867, † de maten emmen 6 sept. 1889, dr. van albert en antje bakker; tr. 2e emmen 25 april 1890grietje rabe, geb. emmen 9 maart 1868, † roswinkel 22 nov. 1953, dr. van Fridrich wilhelm en geziena regera de vries.
c. geertje bolwijn, geb. ellersinghuizen, vlagtwedde 31 aug. 1867, tr. vlagtwedde 13 okt. 1888 (door echtsch. ontbonden munster (D) 21 april 1906) Roelof jansen, geb. terapelkanaal 1864, koopman.
d. harm jezaias, zie 1.
e. gijsbert karel bolwijn, geb. ellersinghuizen, vlagtwedde 30 juli 1870, † ald. 16 okt. 1872.

Generatie III

4.harm hindriks bolwijn, ged. beerta 14 okt. 1781, bakker 1815-, † beerta 16 juli 1861, tr. 1e finsterwolde 10 juni 1815hillegijn jans rendering, geb. in de wedderbergen 7 april 1787, ged. wedde 15 april 1787, † beerta 20 jan. 1818, dr. van jan jans en marieke jans; tr. 2e beerta 22 mei 1819hindertjen ( hindrikje) jans rijnsberg, geb. beerta 17 mei 1794, † beerta, huis.no 173 28 april 1825, dr. van jan barelts rijnberg en luchien jans eefting; tr. 3e beerta 6 jan. 1827
5.geertjen egberts hekman, geb. 27 maart 1796, ged. beerta 3 april 1796, † ald. 15 maart 1881.
Uit dit huwelijk:
a. tallechien harms bolwijn, geb. beerta 18 nov. 1827, † ald. 8 april 1896, tr. beerta 14 juni 1851Berend koekoek, geb. Vriescheloo, gem. Bellingwolde 1824, † beerta 7 jan. 1888, zn. van harm berends en Teubke Bastiaans de jonge.
b. engel, zie 2.

6.harm jesajas schoonbeek, geb. zuidwending onder veendam, ged. veendam 1 febr. 1789, landbouwer, zeeman 1841, inlandse kramer 1855, koopman 1860, † ellersinghuizen, vlagtwedde 1 febr. 1870, tr. veendam 23 april 1809
7.hillechien tjarks spinder, ged. nieuwe pekela 29 aug. 1790, † oude pekela 17 juli 1868.
Uit dit huwelijk:
a. jezaias schoonbeek, geb. oude pekela 9 juni 1810, † leeuwarden 1 febr. 1812.3
b. jesaias harms schoonbeek, geb. hoogezand 3 april 1813, † oldemarkt, overijssel 1816.
c. Tjark harms schoonbeek, geb. amsterdam 2 jan. 1815, zeeman, stuurman grote vaart 1846, † op zee 20 sept. 1846, tr. oude pekela 23 nov. 1841Antje boelens steen, geb. oude pekela 27 sept. 1815, † ald. 11 febr. 1902, dr. van boele adolfs en Aaltje haarsema.
d. Geessiena harms schoonbeek, geb. mariekerke, belgie ( ligt iets boven antwerpen) 1823, inlandse kraamster, tr. poude pekela 30 okt. 1855Willem wijgchers schortinghuis, geb. Nieuw Beerta, gem. Beerta 1815, zeeman, zn. van wijgchert harms en elisabeth mennes.
e. jesajas schoonbeek, geb. groningen 9 maart 1827.
f. jacob schoonbeek, geb. groningen 25 jan. 1830.
g. trijntje, zie 3.
h. gijsbert karel schoonbeek, geb. oude pekela 3 mei 1834, kramer, † oude pekela 15 dec. 1857.

Generatie IV

8.hindrik hindriks bolwijn, geb. na vaders dood geboren, ged. beerta 7 juni 1756, arbeider, later inlands kramer, † beerta 24 april 1830, tr. = (kerkelijk beerta 23 april 1780)
9.taalke harms, ged. bonda(=bunde) 1730, † beerta 22 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
a. harm hindriks, zie 4.
b. Bauwe hindriks bolwijn, ged. beerta 24 april 1785, † finsterwolde 21 okt. 1859, tr. finsterwolde 11 mei 1806hindrik lucas berdien, geb. finsterwolde 25 juli 1779, kleermaker 1823, zn. van lucas hindriks en albertje berents.
c. Foske Hindriks bolwijn, geb. beerta, ged. beerta 18 jan. 1789, koopvrouw, † beerta 13 okt. 1865, tr. beerta 21 mei 1814roelf abels veldkamp, geb. midwolda, ged. midwolda 22 nov. 1787, kleermaker, † beerta 16 febr. 1835, wedr. van N.N. nn.

10.egbert engels hekman, ged. wedde 8 juni 1755, † beerta 22 okt. 1807, tr. 1e winschoten, egbert met attestatie van beerta 15 okt. 1773Martien geerts, geb. beerta; tr. 2e 1789N.N. nn; tr. 3e wedde 20 maart 1790
11.engel hindriks, geb. beerta 1759, † ald. 17 jan. 1853.
Uit dit huwelijk:
a. grietje egbert (hekman), geb. 23 okt. 1793, ged. beerta 22 nov. 1793, † ald. 10 jan. 1870, tr. beerta 14 mei 1821roelf luppes van dijk ( of hool), geb. finsterwolde 9 okt. 1799, † beerta 27 juli 1879.
b. engeltje egberts (hekman), geb. 23 okt. 1793, ged. beerta 22 nov. 1793, † ald. 12 dec. 1883.
c. geertjen egberts, zie 5.

12.jesaias jans schoonbeek (schonebeek), geb. veendam 1 mei 1758, ged. gasselternijveen als esayas schoonbeek 7 mei 1758, landbouwer, schipper?, † zuidwending huis no.1018, veendam 19 febr. 1827, tr. 1e grietje egberts, † vóór 1782; tr. 3e meeden 21 febr. 1814grietje tammes ebbes, geb. meeden 11 april 1773, † zuidwending 24 febr. 1846; tr. 2e veendam 18 okt. 1782
13.trijntje harms pinksterboer, ged. veendam 9 sept. 1756, † ald. 11 okt. 1810.
Uit dit huwelijk:
a. jan jesajas schoonbeek, ged. veendam 7 dec. 1783.
b. janna jesajas schoonbeek, ged. veendam 25 juni 1786, † ald. 4 febr. 1790.
c. harm jesajas, zie 6.
d. janna jezaias schoonbeek, ged. veendam 5 juni 1791.
e. mayke jezaias schoonbeek, ged. veendam 31 mei 1795, † groningen 5 juli 1827, tr. groningen 11 nov. 1824Teunes fokkens, geb. groningen 2 aug. 1793, sleper, voermansknegt 1813, † groningen 21 nov. 1848, gesch. echtg. van grietje dik; hij hertr. groningen 3 jan. 1828 (door echtsch. ontbonden vóór 1848) gesijna konter (conter).
f. grietje esayas schoonbeek, ged. veendam 30 juli 1797, † utrecht 5 sept. 1867, tr. veendam 7 juli 1817jan jans pomper, geb. v eendam 25 okt. 1791, schippersknecht, schipper, zeeman, zn. van jan harms en Zwaantje jans (bergsteen).

14.Tjark engberts spinder, geb. veendam 1734, tr. nieuwe pekela 1 jan. 1788
15.geessijn ( geesjen) alberds, geb. nieuwe pekela 30 april 1764.
Uit dit huwelijk:
a. egbertje tjarks spinder, geb. nieuwe pekela 7 dec. 1788, † ald. 4 aug. 1878, tr. Fokke hindriks elling, geb. oude pekela 1782, landgebruiker, † oude pekela 22 maart 1863.
b. hillechien tjarks, zie 7.
c. alberd tjarks spinder, geb. nieuwe pekela 7 april 1794.

Generatie V

16.hindrik wijntjes, ged. beerta 5 april 1716, † ald. vóór 7 juni 1756, tr. 1e beerta 15 mei 1746jacobje jacobs; tr. 2e beerta 5 mei 1754
17.bauwe cornellis, tr. 2e beerta na 7 juni 1756meerten berents.
Uit dit huwelijk:
a. cornellis hindriks bolwijn, ged. beerta 19 jan. 1755, † ald. 9 jan. 1842, tr. beerta 10 (kerkelijk leer in huis van swaantje kaspers 25) dec. 1780 Zwaantje kaspers, geb. van haisvelde onder leer, ostfriesland 1755, † beerta 15 aug. 1839.
b. hindrik hindriks, zie 8.

20.engel abels, ged. wedde 14 april 1715, tr.
21.ettjen hindriks, ged. wedde 2 april 1718.
Uit dit huwelijk:
a. abel engels, ged. wedde 11 dec. 1750.
b. hindrik engels, ged. wedde 11 febr. 1753.
c. egbert engels, zie 10.
d. geertje engels, ged. wedde 10 juni 1759.

24.jan jacobs (koldokter), geb. ulrum, ged. ulrum 15 aug. 1718, broodbakker, schipper -1797, † veendam 30 juli 1797, tr. ulrum 26 maart 1742
25.mayke schoonebeek, geb. groningen, oosterstraat, ged. groningen, martinikerk 21 sept. 1723, † veendam 15 jan. 1793.
Uit dit huwelijk:
a. annigjen jans schoonbeek, ged. ulrum 6 april 1747, † veendam 27 dec. 1836, tr. 1e veendam 24 jan. 1796jan egberts prins, † vóór 1798; tr. 2e veendam 11 febr. 1798jan eilkes (bakker), geb. noordbroek 1776, schoolonderwijzer, † veendam 25 febr. 1835.
b. jantjen jans schoonbeek, ged. ulrum 9 febr. 1749, † vóór 1750.
c. jantjen jans schoonbeek, ged. ulrum 13 sept. 1750.
d. hindrik jans schoonbeek, geb. 20 jan. 1752,3 ged. ulrum 31 jan. 1752, broodbakker, † nieuwe pekela (huisn. 101 = armenwerkhuis) 22 febr. 1831, tr. 1e groningen 19 nov. 1776johanna meerts, geb. Bergen in henegouwen nov. 1745, † nieuwe pekela 8 febr. 1819; tr. 2e nieuwe pekela 4 dec. 1825trientje fokkens de vries, geb. oppenhuizen.
e. fennegien jans schoonbeek, ged. ulrum 10 juni 1753, † vóór 1759.
f. johannes jans schoonbeek, ged. ulrum 17 okt. 1756.
g. jesaias jans, zie 12.
h. fennegien jans schoonbeek, ged. gasselternijveen 20 mei 1759, † ald. vóór 17 dec. 1760.
i. fennegien jans schoonbeek, ged. gasselternijveen 17 dec. 1760, † vóór 1763.
j. fennigje jans schoonbeek, ged. veendam 2 jan. 1763, † groningen 20 nov. 1826, tr. veendam 30 nov. 1783homme heines de groot, geb. kiel 17 nov. 1758, schipper, stuurman 1817, † groningen 19 sept. 1825, zn. van heine de gerrits en hinderine hommes de groot.

26.harm jans pinxterboer, geb. ommelanderwijk, veendam, ged. ommelanderwijk, veendam 1 juli 1721, landbouwer, † ommelanderwijk, veendam 4 dec. 1786, tr. 2e veendam 11 nov. 1764roelfjen harms meijer, ged. veendam 22 febr. 1733, † ald. 24 sept. 1781, dr. van harmen lamberts en Geesjen alberts; tr. 1e veendam 18 febr. 1748
27.janna roelfs, ged. veendam 8 jan. 1730, † ommelanderwijk na 1764.
Uit dit huwelijk:
a. jan harms pinksterboer, ged. veendam 30 maart 1747, † Vriezenveen 1815, tr. veendam 31 okt. 1773 Geessien hendriks, ged. veendam 17 febr. 1754, † ald. 13 sept. 1784.
b. grietjen harms pinkster(boer), geb. veendam, ged. veendam 9 sept. 1751, † ommelanderwik, gem.veendam 10 maart 1816, tr. 1e veendam 19 jan. 1770jan christiaans manuels, ged. veendam 12 april 1744, landbouwer, † veendam vóór febr. 1794, zn. van christiaan en Pieterje ottens; tr. 2e veendam 16 febr. 1794wijndelt hindriks kotter, ged. veendam 18 april 1756, landbouwer, † veendam 25 mei 1833.
c. roelf harms pinxter, ged. veendam 13 okt. 1754, † vóór 1759.
d. trijntje harms, zie 13.
e. roelf harms pinkster, ged. veendam 2 dec. 1759, landbouwer, † veendam 8 juni 1838, tr. knelsje hindriks kotter, ged. veendam 9 sept. 1763, † ald. 9 aug. 1814.
f. jacob harms pinxterboer, ged. veendam 27 dec. 1763, † vóór 1773.

30.albert hibbes, tr. nieuwe pekela, of nieuw beerta 1 jan. 1751
31.egbertijn (egbertje) jans, ged. nieuwe pekela 16 maart 1731.
Uit dit huwelijk:
a. hibbe alberds, ged. nieuwe pekela 7 nov. 1751.
b. jan alberds, ged. nieuwe pekela 29 nov. 1752.
c. jan alberds, geb. nieuwe pekela 24 jan. 1754.
d. hindrik alberds, geb. nieuwe pekela 12 aug. 1755.
e. geessijn alberds, geb. nieuwe pekela 18 juni 1757.
f. hillegijn alberds, geb. nieuwe pekela 30 maart 1759, tr. veendam 14 dec. 1783jan engberts spinder, ged. veendam 11 maart 1756.
g. albert alberds, geb. nieuwe pekela 13 febr. 1761.
h. albert alberds, geb. nieuwe pekela 18 okt. 1762.
i. geessijn ( geesjen), zie 15.

Generatie VI

32.wijntje boldewijns, geb. beerta, tr. 2e beerta 29 juni 1721engel derks, dr. van derk wessels en aise geerts; tr. 1e beerta 17 aug. 1710
33.yfke (of geeske) jans, † beerta vóór 29 juni 1721.
Uit dit huwelijk:
a. boldewijn wijntjes, ged. beerta 13 aug. 1713.
b. hindrik, zie 16.
c. claas wijntjes, ged. beerta 16 maart 1721, tr. 1e beerta 22 mei 1763geertjen ( grietjen) alberts; tr. 2e beerta 1 nov. 1778antje wilkens, ged. beerta 4 dec. 1735, † vóór 1792, dr. van Wilke hindrix en sijbeltjen jans en wed. van Nanne hindriks.
d. Roelv wijntjes, ged. beerta 16 maart 1721.

40.abel engels, had biol. kinderen
41.Harmke geerts.
Hun kinderen:
a. geert abels, ged. blijham 25 maart 1712.
b. engel, zie 20.

42.hindrik hekman.

48.jacob lubberts, bakker te ulrum, tr.
49.jantien nn.
Uit dit huwelijk:
a. jan, zie 24.
b. cornelis jacobs, ged. ulrum 29 sept. 1720.

50.hendrikus schoon(e)beek, geb. zweeloo?, † vóór 1728, tr. groningen 29 okt. 1715
51.geertjen aljes (ailjes)(aillies), ged. sappemeer 2 mei 1695, tr. 2e nieuwe pekela 5 dec. 1728Willem derks rustius, geb. ditzum, oostfriesland; hij hertr. noordbroek 21 maart 1745ide mennen.
Uit dit huwelijk:
a. hindrica van schoon(e)beek, geb. groningen, oosterstraat, ged. groningen 27 dec. 1716, † winschoten? na 1789, tr. 1e groningen, met attestatie naar winschoten 26 dec. 1738 edse luytjens, geb. winschoten 10 maart 1713, † winschoten? vóór 1761, zn. van luitje egberts en hillechien haijes; tr. 2e winschoten 4 febr. 1761 jan sibels, geb. beerta, ged. beerta 9 nov. 1721, zn. van sibelt jans en mentje arends.
b. mayke schoon(e)beek, geb. groningen, oosterstraat, ged. groningen, martinikerk 8 april 1718, † vóór 1723.
c. wolter schoon(e)beek, geb. groningen, oosterstraat, ged. groningen, martinikerk 4 juni 1720.
d. mayke, zie 25.
e. annegien schoon(e)beek, geb. groningen, oosterstraat 1726, ged. groningen, martinikerk 4 juni 1726.

52.jan harms pinxterboer, geb. ommelanderwijk,veendam 1700, † veendam 25 juli 1796, tr. ommelanderwijk 1720
53.N.N. N.N..

54.Roelf jans bij ’t vuir, geb. Havelte 1680, tr. 1e vóór 1728aeltien lubberts; tr. 2e veendam 23 mei 1728
55.grietje berends, geb. veendam 1685, tr. 1e (ondertr. wildervank 12 jan.) 1710jan jans mincken, geb. veendam 16 maart 1676, † vóór 1728, zn. van jan menkens en swaentje hermans.

60.hibbe ebbes, geb. 1696, tr. 1720
61.Geesjen alberts, geb. 1704.

62.jan alberts, geb. vóór 1702, tr.
63.hinderkien goossens, geb. 1686.
Uit dit huwelijk:
a. egbertien jans, ged. nieuwe pekela 14 dec. 1718, † vóór 1731.
b. hinderkien jans, ged. nieuwe pekela 21 mei 1721.
c. egbertijn (egbertje), zie 31.
d. grietje jans, ged. nieuwe pekela 7 dec. 1736.

Generatie VII

64.boldewijn jansz, geb. osnabruck? 1655, tr. (ondertr. midwolda 20 juni) 1680
65.maria claessens, geb. omtrent hamburg? 1655.
Uit dit huwelijk:
a. wijntje, zie 32.
b. maria boldewijns, geb. midwolda, tr. (ondertr. winschoten, met attestatie van elders 6 april) 1732jan hindrix coerts, geb. winschoten.
c. jan boldewijns, geb. westert in de beerta, ged. beerta 4 april 1681, tr. termunten 7 nov. 1706 anje tammes, geb. termunten.
d. herman boldewijns, geb. in de beerta, ged. beerta 12 april 1681, tr. beerta 6 mei 1708grietje arents, geb. beerta.
e. trijntie boldewijns, ged. beerta 19 nov. 1682.
f. klaas boldewijns, ged. beerta 27 nov. 1687, tr. Jantje hendriks saar.
g. salemie boldewijns, ged. beerta 4 nov. 1690.
h. anneke boldewijns, ged. beerta 10 nov. 1695, tr. scheemda 18 dec. 1718sibolt edskes haan (haen), begr. scheemda 27 dec. 1748.
i. Pieter boldewijns, geb. beerta, ged. beerta 1 juni 1700, tr. beerta 14 jan. 1720doetjen jans, geb. beerta, † vóór 14 juli 1737.

100.wolter schoon(e)beek, geb. 1635, predikant te zweeloo, † coevorden 1713, tr. (door echtsch. ontbonden 1670)
101.henderichien ter poorten, geb. 1645, † coevorden 1713.
Uit dit huwelijk:
a. hendrikus, zie 50.
b. jesaias schoon(e)beek, geb. 1680, Verwalter, Schulte Zweeloo in 1727.
c. johannes schoon(e)beek, geb. zweeloo? 1682, tr. groningen, en 13-6-1717 te schildwolde, met attestatie naar sappemeer 11 juni 1717 Willemtien eijtinge.

102.alje allerts, geb. winsum 15 febr. 1664, tr. winsum 23 april 1693
103.Maijke (meijtie) sijmens, ged. sappemeer 8 jan. 1665.
Uit dit huwelijk:
a. sijmen aljes, ged. sappemeer 14 jan. 1694.
b. geertjen, zie 51.
c. jacob aljes, ged. sappemeer 3 april 1698.
d. anje aljes, ged. sappemeer 16 okt. 1701.

104.harm alberts pinxterboer, geb. wildervank, ged. veendam 1 aug. 1669, tr. 2e veendam 8 nov. 1716Wubbigjen jacobs, ged. veendam 13 mei 1688, dr. van trijntje derks; tr. 1e veendam 10 mei 1696
105.swaantje jans (ligger), ged. veendam 20 okt. 1672, † ald. vóór 1715.
Uit dit huwelijk:
a. albert harms pinksterboer, ged. veendam 11 maart 1698, tr. 1e veendam 5 dec. 1723catharina jans, † vóór 1747; tr. 2e (ondertr. veendam nov.) 1747deele derks, geb. sappemeer 1695, † 1747, dr. van derk gaties en trijntien andries.
b. coop harms pinxterboer, geb. 1699, tr. veendam febr. 1723Geesjen coops.
c. jan harms, zie 52.
d. jantien harmens pinxterboer, geb. veendam 1700, † ald. 1734, tr. wildervank 20 febr. 1728jan slourts, geb. groningen.
e. jetse harmens pinxterboer, geb. wildervank 1700, tr. wildervank 1 febr. 1728egbert hindrix, geb. van pekel a.
f. Wendel harms pinxterboer, ged. veendam 8 febr. 1702, tr. 1e wildervank mei 1725Roelf hindriks, ged. veendam 23 okt. 1698, † 1745, zn. van hindrik roelfs en roelfjen roelfs; tr. 2e veendam nov. 1747Roelef roelefs, geb. veendam.

108.jan roelfs, geb. 1650, had biol. kinderen
109.jantjen jans.
Hun kinderen:
a. annigjen jans.
b. Roelf, zie 54.
c. jan jans bij ’t vuir, geb. 1680, † vóór 1726, tr. 1e veendam 18 mei 1704geertjen halbes, geb. sappemeer; tr. 2e veendam h.c. 03-09-1723 veendam 14 nov. 1723hilligjen berents; zij hertr. veendam 17 nov. 1726Roelf boscher.

Generatie VIII

202.hindrick jansen ter poorten, geb. 1630, koopman, meensman, burgemeester, tr. 1655
203.jantien hannincks, geb. 1635.
Uit dit huwelijk:
a. henderichien, zie 101.
b. jantien ter poorten, ged. coevorden 9 aug. 1657.
c. jan ter poorten ( ook poortman), ged. coevorden 3 febr. 1660, tr. coevorden 27 april 1692jantjen lipmans, geb. coevorden 15 juni 1670, † 1725.
d. hendrick ter poorten, ged. coevorden 13 sept. 1663, burgemeester, tr. 1e 1688NN prins, geb. 1665, † 1695; tr. 2e 1695Pieternella jellen, geb. 1670, † 1729.
e. harmanus ter poorten, ged. coevorden 18 juni 1666.
f. jantjen ter poorten, ged. coevorden 4 april 1670.
g. hannink ter poorten, ged. coevorden 10 mei 1674, † ald. 5 aug. 1729, tr. 1e groningen 14 april 1694margrietien winters, geb. groningen 1675, † 1698; tr. 2e coevorden 5 juli 1699janthijn benninks, ged. coevorden 29 juli 1674.
h. johannes ter poorten, ged. coevorden 22 aug. 1677.

204.allert hansen, molenaar te winsum, had biol. kinderen
205.N.N. nn.
Hun kinderen:
a. hans allerts, ged. winsum 20 okt. 1661.
b. alje, zie 102.
c. dreew allerts, ged. winsum 18 febr. 1666.
d. Martien allerts, ged. winsum 1 maart 1674.
e. anje allerts, ged. winsum 16 maart 1677.
f. koene allerts, ged. winsum 18 jan. 1680.

206.sijmen pieters, had biol. kinderen
207.trijne nn.
Hun kinderen:
a. tjece sijmens, ged. sappemeer 11 april 1652.
b. trijne sijmens, ged. sappemeer 15 juli 1655.
c. Maijcke sijmens, ged. sappemeer 28 nov. 1658.
d. Maijke (meijtie), zie 103.

208.albert wolters, geb. suidveen 1642, † vóór 1699, tr. veendam 26 febr. 1666
209.jetse melles, ged. sappemeer 14 juli 1644.
Uit dit huwelijk:
a. grietjen alberts, ged. veendam 23 nov. 1666.
b. harm alberts, zie 104.

210.jan alberts ligger, geb. ’t suidtveen steenwijk 1650, † veendam 1679, tr. veendam 8 jan. 1671
211.wendeltjen jacobs seeven, geb. veendam 1652, † 1713, tr. 2e (ondertr. veendam 13 dec. 1680)remmelt arents.
Uit dit huwelijk:
a. swaantje, zie 105.
b. jacob jans ligger, geb. wildervank, ged. veendam 19 nov. 1676, tr. 1700hillegje jans, ged. veendam 15 aug. 1680, dr. van jan jansen hoopesomer en fenne hermans.

Generatie IX

404.jan wolters, tr.
405.hindrickien jans ter poorten.

406.jan hannincks, had biol. dochter
407.hendrickien jansen.

416.wolter egberts, geb. suidtveen, steenwijk 1620, † veendam 1675, tr. veendam 28 okt. 1666
417.albertje luitjens.
Uit dit huwelijk:
a. albert, zie 208.
b. egbert wolters, ged. veendam 5 april 1668, tr. veendam 13 maart 1696trijntje adriaans.
c. Pieter wolters, ged. veendam 14 sept. 1673.
d. grietjen wolters, ged. veendam 2 mei 1675.

418.melle gerrits, geb. 1620, ged. sappemeer 12 jan. 1645, tr. 2e sappemeer 10 dec. 1654hillechijn wijgers; tr. 1e sappemeer 8 okt. 1643
419.Maetse claeses.
Uit dit huwelijk:
a. jetse, zie 209.
b. melle melles, ged. sappemeer 10 mei 1646.
c. claes melles, ged. sappemeer 24 sept. 1648.
d. trijntien melles, ged. sappemeer 8 juni 1651.

420.albert hermans ligger, geb. ’t suidtveen steenwijk 1620, vervener en landbouwer te veendam, † wildervank 28 febr. 1692, tr. 2e veendam 30 okt. 1681trijntje egberts, geb. emmen? 1644, wed. van albert hindriks; tr. 1e steenwijk dec. 1645
421.lammigje thiessen, geb. zuidveen 1625, † vóór 1681.
Uit dit huwelijk:
a. thies alberts ligger, geb. suijtveen (steenwijk), † mei 1709, tr. veendam 13 febr. 1681geertjen ottens, geb. smilde, † na jan. 1724.
b. grietje alberts ligger, † vóór 1692, tr. 1e steenwijk 27 jan. 1667koendert louwen, geb. ’t verlaen; tr. 2e (ondertr. steenwijk 17 jan.) 1669wijcher hendriks.
c. NN ligger, † vóór 1692.
d. jan alberts, zie 210.
e. annigje alberts ligger, geb. suijtveen (steenwijk) 1650, † veendam 1695, tr. 1e vóór 1674Wicher hendrix, † vóór 1674; tr. 2e veendam 27 dec. 1674jacob ottens, geb. smilde 1650, diaconie-boekhouder, † veendam 1724; hij hertr. veendam 5 febr. 1697Hindrikjen harmens en tr. 3e veendam 24 okt. 1717N.N. nn.
f. Geesje alberts ligger, geb. suijdtveen (steenwijk) 1655, † veendam na 24 febr. 1728, tr. veendam 30 jan. 1676hendrik jacobs, geb. Nijeveen 1656, vervener te veendam, † veendam vóór 21 juni 1702.
g. aeltjen alberts ligger, geb. veendam vóór 28 febr. 1696, † na 1689, tr. veendam 2 jan. 1681Roelof derricx, geb. van Suidtveen.

422.jacob jacobs, had biol. dochter
423.janneke stelling.

Generatie X

840.herman ligger, had biol. zoon
841.Geesje nn.

842.thies alberts, geb. zuidveen, steenwijk vóór 1590, † zuidveen na 6 dec. 1642, tr. 1e (ondertr.) 1612geertien berends; tr. 2e (ondertr. 28 febr.) 1636
843.N.N. albertien.

Generatie XI

1680.jan ligger, had biol. zoon
1681.N.N. nn.

1684.albert thijes, geb. nabij steenwijk 1560, † zuidveen.

Generatie XII

3360.kees ligger, had biol. zoon
3361.N.N. nn.


Bronnen

1. akte
2. akte gem emmen 12-08-1926
3. steenhoff

Index

(bakker), jan eilkes (1776-1835) 24,a
abels, engel (1715-) 20
abels, geert (1712-) 40,a
adriaans, trijntje (x1696) 416,b
alberds, albert (1761-) 30,g
alberds, albert (1762-) 30,h
alberds, geessijn (1757-) 30,e
alberds, geessijn ( geesjen) (1764-) 15
alberds, hibbe (1751-) 30,a
alberds, hillegijn (1759-) 30,f
alberds, hindrik (1755-) 30,d
alberds, jan (1752-) 30,b
alberds, jan (1754-) 30,c
albertien, N.N. (x1636) 843
alberts, geertjen ( grietjen) (x1763) 32,c
alberts, Geesjen 26
alberts, Geesjen (1704-) 61
alberts, grietjen (1666-) 208,a
alberts, jan (1702-) 62
alberts, thies (1590-1642) 842
aljes, anje (1701-) 102,d
aljes, jacob (1698-) 102,c
aljes, sijmen (1694-) 102,a
aljes (ailjes)(aillies), geertjen (1695-) 51
allerts, alje (1664-) 102
allerts, anje (1677-) 204,e
allerts, dreew (1666-) 204,c
allerts, hans (1661-) 204,a
allerts, koene (1680-) 204,f
allerts, Martien (1674-) 204,d
andries, trijntien 104,a
arends, mentje (1693-) 50,a
arents, grietje (x1708) 64,d
arents, remmelt (x1680) 211
bakker, antje 2,b
benninks, janthijn (1674-) 202,g
berdien, hindrik lucas (1779-) 8,b
berends, geertien (x1612) 842
berends, grietje (1685-) 55
berents, albertje 8,b
berents, hilligjen (x1723) 108,c
berents, meerten (x1756) 17
boldewijns, anneke (1695-) 64,h
boldewijns, herman (1681-) 64,d
boldewijns, jan (1681-) 64,c
boldewijns, klaas (1687-) 64,f
boldewijns, maria (x1732) 64,b
boldewijns, Pieter (1700-) 64,i
boldewijns, salemie (1690-) 64,g
boldewijns, trijntie (1682-) 64,e
boldewijns, wijntje (x1710) 32
bolwijn, albert (1905-1989) 1,d
bolwijn, antje (1901-1915) 1,b
bolwijn, Bauwe hindriks (1785-1859) 8,b
bolwijn, cornellis hindriks (1755-1842) 16,a
bolwijn, engel (1831-1893) 2
bolwijn, engel (1903-1988) 1,c
bolwijn, Foske Hindriks (1789-1865) 8,c
bolwijn, geertje (1867-) 2,c
bolwijn, gijsbert karel (1870-1872) 2,e
bolwijn, harm (1865-1954) 2,b
bolwijn, harm (1909-1909) 1,e
bolwijn, harm hindriks (1781-1861) 4
bolwijn, harm jezaias (1870-1934) 1
bolwijn, harm jezaias (1911-1988) 1,f
bolwijn, hillechinus (1914-1992) 1,g
bolwijn, hillegien (1862-1938) 2,a
bolwijn, hindrik hindriks (1756-1830) 8
bolwijn, tallechien harms (1827-1896) 4,a
bolwijn, trijntje (1899-1979) 1,a
booi, jackie (x1946) 1,f
boscher, Roelf (x1726) 108,c
bults, henderika (1876-) 1,a
claeses, Maetse (x1643) 419
claessens, maria (1655-) 65
coerts, jan hindrix (x1732) 64,b
coops, Geesjen (x1723) 104,b
cornellis, bauwe (x1754) 17
derks, deele (1695-1747) 104,a
derks, engel (x1721) 32
derks, trijntje 104
derricx, Roelof (x1681) 420,g
dijk ( of hool), roelf luppes van (1799-1879) 10,a
dik, grietje (x1813) 12,e
ebbes, grietje tammes (1773-1846) 12
ebbes, hibbe (1696-) 60
eefting, luchien jans (1753-1818) 4
egbert (hekman), grietje (1793-1870) 10,a
egberts, grietje (-1782) 12
egberts, luitje (vermeld ) 50,a
egberts, trijntje (1644-) 420
egberts, wolter (1620-1675) 416
egberts (hekman), engeltje (1793-1883) 10,b
eijtinge, Willemtien (x1717) 100,c
elling, Fokke hindriks (1782-1863) 14,a
engels, abel (vermeld ) 40
engels, abel (1750-) 20,a
engels, geertje (1759-) 20,d
engels, hindrik (1753-) 20,b
fokkens, Teunes (1793-1848) 12,e
gaties, derk 104,a
geerts, aise (x1691) 32
geerts, Harmke 41
geerts, Martien (x1773) 10
Gelling, leendert (1900-1972) 1,a
Gelling, luitjen (1874-1948) 1,a
gerrits, heine de 24,j
gerrits, melle (1620-) 418
goossens, hinderkien (1686-) 63
gremmer, Rijntje (1911-2005) 1,d
groot, hinderine hommes de 24,j
groot, homme heines de (1758-1825) 24,j
haan (haen), sibolt edskes (-1748) 64,h
haarsema, Aaltje 6,c
haijes, hillechien 50,a
halbes, geertjen (x1704) 108,c
hannincks, jan 406
hannincks, jantien (1635-) 203
hansen, allert (vermeld ) 204
harmens, Hindrikjen (x1697) 420,e
harms, taalke (1730-1816) 9
hekman, egbert engels (1755-1807) 10
hekman, geertjen egberts (1796-1881) 5
hekman, hindrik 42
hendriks, Geessien (1754-1784) 26,a
hendriks, wijcher (x1669) 420,b
hendrix, Wicher (-1674) 420,e
hermans, fenne 210,b
hermans, swaentje (x1669) 55
hibbes, albert (x1751) 30
hindriks, albert (-1681) 420
hindriks, engel (1759-1853) 11
hindriks, ettjen (1718-) 21
hindriks, lucas 8,b
hindriks, Nanne (1731-1778) 32,c
hindriks, Roelf (1698-1745) 104,f
hindrix, egbert (x1728) 104,e
hindrix, Wilke 32,c
hoopesomer, jan jansen 210,b
hoving, jantje (1890-1970) 1,g
jacobs, cornelis (1720-) 48,b
jacobs, hendrik (1656-1702) 420,f
jacobs, jacob 422
jacobs, jacobje (x1746) 16
jacobs, Wubbigjen (1688-) 104
jacobs (koldokter), jan (1718-1797) 24
jans, annigjen 108,a
jans, catharina (-1747) 104,a
jans, doetjen (-1737) 64,i
jans, egbertien (1718-1731) 62,a
jans, egbertijn (egbertje) (1731-) 31
jans, grietje (1736-) 62,d
jans, hillegje (1680-) 210,b
jans, hinderkien (1721-) 62,b
jans, jantjen 109
jans, marieke 4
jans, sibelt (vermeld 1720) 50,a
jans, sijbeltjen 32,c
jans, yfke (of geeske) (-1721) 33
jans (bergsteen), Zwaantje 12,f
jans (ligger), swaantje (1672-1715) 105
jans bij ’t vuir, jan (1680-1726) 108,c
jans bij ’t vuir, Roelf (1680-) 54
jansen, hendrickien 407
jansen, Roelof (1864-) 2,c
jansz, boldewijn (1655-) 64
jellen, Pieternella (1670-1729) 202,d
jonge, Geessien de (1908-1941) 1,d
jonge, jan de 1,d
jonge, Teubke Bastiaans de 4,a
kaspers, Zwaantje (1755-1839) 16,a
koekoek, Berend (1824-1888) 4,a
koekoek, harm berends 4,a
konter (conter), gesijna (1797-1859) 12,e
koops, lammert (1890-1954) 1,g
koops, trijntje (1916-1968) 1,g
kotter, knelsje hindriks (1763-1814) 26,e
kotter, wijndelt hindriks (1756-1833) 26,b
kuiper, jan 2,a
kuipers, gerhardus johannes (1854-1925) 2,a
ligger, aeltjen alberts (1696-1689) 420,g
ligger, albert hermans (1620-1692) 420
ligger, annigje alberts (1650-1695) 420,e
ligger, Geesje alberts (1655-1728) 420,f
ligger, grietje alberts (-1692) 420,b
ligger, herman 840
ligger, jacob jans (1676-) 210,b
ligger, jan 1680
ligger, jan alberts (1650-1679) 210
ligger, kees 3360
ligger, NN (-1692) 420,c
ligger, thies alberts (-1709) 420,a
lipmans, jantjen (1670-1725) 202,c
louwen, koendert (x1667) 420,b
lubberts, aeltien (x1728) 54
lubberts, jacob (vermeld ) 48
luitjens, albertje (x1666) 417
luytjens, edse (1713-1761) 50,a
majoor, antje (1843-1926) 1
manuels, christiaan (x1743) 26,b
manuels, jan christiaans (1744-1794) 26,b
meerts, johanna (1745-1819) 24,d
meijer, harmen lamberts 26
meijer, roelfjen harms (1733-1781) 26
meinderts, lammechien 2,a
melles, claes (1648-) 418,c
melles, jetse (1644-) 209
melles, melle (1646-) 418,b
melles, trijntien (1651-) 418,d
menkens, jan (x1669) 55
mennen, ide (x1745) 51
mennes, elisabeth (x1806) 6,d
mincken, jan jans (1676-1728) 55
N.N., N.N. (x1720) 53
nn, N.N. 205
nn, N.N. 1681
nn, N.N. 3361
nn, N.N. (x1789) 10
nn, N.N. (-1814) 8,c
nn, N.N. (x1717) 420,e
nn, Geesje 841
nn, jantien 49
nn, trijne 207
ottens, geertjen (-1724) 420,a
ottens, jacob (1650-1724) 420,e
ottens, Pieterje (-1786) 26,b
pater, albert 2,b
pater, Geesje (1867-1889) 2,b
pieters, sijmen (vermeld ) 206
pinkster, roelf harms (1759-1838) 26,e
pinkster(boer), grietjen harms (1751-1816) 26,b
pinksterboer, albert harms (1698-) 104,a
pinksterboer, jan harms (1747-1815) 26,a
pinksterboer, trijntje harms (1756-1810) 13
pinxter, roelf harms (1754-1759) 26,c
pinxterboer, coop harms (1699-) 104,b
pinxterboer, harm alberts (1669-) 104
pinxterboer, harm jans (1721-1786) 26
pinxterboer, jacob harms (1763-1773) 26,f
pinxterboer, jan harms (1700-1796) 52
pinxterboer, jantien harmens (1700-1734) 104,d
pinxterboer, jetse harmens (1700-) 104,e
pinxterboer, Wendel harms (1702-) 104,f
pomper, jan harms (vermeld ) 12,f
pomper, jan jans (1791-) 12,f
poorten, hannink ter (1674-1729) 202,g
poorten, harmanus ter (1666-) 202,e
poorten, henderichien ter (1645-1713) 101
poorten, hendrick ter (1663-) 202,d
poorten, hindrick jansen ter (1630-) 202
poorten, hindrickien jans ter 405
poorten, jantien ter (1657-) 202,b
poorten, jantjen ter (1670-) 202,f
poorten, johannes ter (1677-) 202,h
poorten ( ook poortman), jan ter (1660-) 202,c
prins, jan egberts (-1798) 24,a
prins, NN (1665-1695) 202,d
rabe, Fridrich wilhelm 2,b
rabe, grietje (1868-1953) 2,b
ramaker, hillechien (1876-1949) 1
ramaker (rademaker), albert otto’s (1841-1928) 1
rendering, hillegijn jans (1787-1818) 4
rendering, jan jans 4
rijnberg, jan barelts (1752-1818) 4
rijnsberg, hindertjen ( hindrikje) jans (1794-1825) 4
roelefs, Roelef (x1747) 104,f
roelfs, hindrik 104,f
roelfs, jan (1650-) 108
roelfs, janna (1730-1764) 27
roelfs, roelfjen 104,f
rustius, Willem derks (x1728) 51
saar, Jantje hendriks (vermeld ) 64,f
schippers, jan 1,d
schoon(e)beek, annegien (1726-) 50,e
schoon(e)beek, hendrikus (-1728) 50
schoon(e)beek, hindrica van (1716-1789) 50,a
schoon(e)beek, jesaias (1680-) 100,b
schoon(e)beek, johannes (1682-) 100,c
schoon(e)beek, mayke (1718-1723) 50,b
schoon(e)beek, wolter (1635-1713) 100
schoon(e)beek, wolter (1720-) 50,c
schoonbeek, annigjen jans (1747-1836) 24,a
schoonbeek, fennegien jans (1753-1759) 24,e
schoonbeek, fennegien jans (1759-1760) 24,h
schoonbeek, fennegien jans (1760-1763) 24,i
schoonbeek, fennigje jans (1763-1826) 24,j
schoonbeek, Geessiena harms (1823-) 6,d
schoonbeek, gijsbert karel (1834-1857) 6,h
schoonbeek, grietje esayas (1797-1867) 12,f
schoonbeek, harm jesajas (1789-1870) 6
schoonbeek, hindrik jans (1752-1831) 24,d
schoonbeek, jacob (1830-) 6,f
schoonbeek, jan jesajas (1783-) 12,a
schoonbeek, janna jesajas (1786-1790) 12,b
schoonbeek, janna jezaias (1791-) 12,d
schoonbeek, jantjen jans (1749-1750) 24,b
schoonbeek, jantjen jans (1750-) 24,c
schoonbeek, jesaias harms (1813-1816) 6,b
schoonbeek, jesajas (1827-) 6,e
schoonbeek, jezaias (1810-1812) 6,a
schoonbeek, johannes jans (1756-) 24,f
schoonbeek, mayke jezaias (1795-1827) 12,e
schoonbeek, Tjark harms (1815-1846) 6,c
schoonbeek, trijntje (1832-1901) 3
schoonbeek (schonebeek), jesaias jans (1758-1827) 12
schoonebeek, mayke (1723-1793) 25
schortinghuis, wijgchert harms (x1806) 6,d
schortinghuis, Willem wijgchers (1815-) 6,d
seeven, wendeltjen jacobs (1652-1713) 211
sibels, jan (1721-) 50,a
sijmens, Maijcke (1658-) 206,c
sijmens, Maijke (meijtie) (1665-) 103
sijmens, tjece (1652-) 206,a
sijmens, trijne (1655-) 206,b
slourts, jan (x1728) 104,d
spijker, Geessien 1,d
spinder, alberd tjarks (1794-) 14,c
spinder, egbertje tjarks (1788-1878) 14,a
spinder, hillechien tjarks (1790-1868) 7
spinder, jan engberts (1756-) 30,f
spinder, Tjark engberts (1734-) 14
steen, Antje boelens (1815-1902) 6,c
steen, boele adolfs (vermeld ) 6,c
stelling, janneke 423
tammes, anje (x1706) 64,c
thiessen, lammigje (1625-1681) 421
thijes, albert (1560-) 1684
veldkamp, roelf abels (1787-1835) 8,c
vries, geziena regera de 2,b
vries, trientje fokkens de (x1825) 24,d
wessels, derk (x1691) 32
wijgers, hillechijn (x1654) 418
wijntjes, boldewijn (1713-) 32,a
wijntjes, claas (1721-) 32,c
wijntjes, hindrik (1716-1756) 16
wijntjes, Roelv (1721-) 32,d
wilkens, antje (1735-1792) 32,c
winters, margrietien (1675-1698) 202,g
witteveen, sieuwke (x1926) 1,c
wolters, albert (1642-1699) 208
wolters, egbert (1668-) 416,b
wolters, grietjen (1675-) 416,d
wolters, jan 404
wolters, Pieter (1673-) 416,c