familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Donker

Kwartierstaat van stientje donker

Generatie I

1.stientje donker, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 20 juli 1885, dienstmeid 1912-, † kruisweg, gem. kloosterburen ( volgens overlijdensakte te hornhuizen) 16 sept. 1934, begr. hornhuizen, tr. kloosterburen 9 nov. 1912 lolke muller, geb. saaksum 25 okt. 1891, boerenknecht 1912-, † kruisweg, gem. kloosterburen 8 maart 1977, begr. hornhuizen, zn. van anne en jantje bruinier.
Uit dit huwelijk:
a. anne muller, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 7 maart 1913, † groningen 9 aug. 1992, begr. zoutkamp, nieuw, tr. ulrum 11 nov. 1940 annetta groefsema, geb. zoutkamp 2 april 1912.
b. lammert muller, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 20 sept. 1916, † 10 april 1989, begr. tynaarlo.

Generatie II

2.lammert donker, geb. kloosterburen 19 juni 1853, † groningen, wonende hornhuizen 28 juli 1925, begr. hornhuizen, tr. kloosterburen 12 mei 1883
3.sijke stuit, geb. hornhuizen 13 juli 1854, † ald. 1 juli 1925.
Uit dit huwelijk:
a. harm donker, geb. kloosterburen 17 febr. 1884, † 19 maart 1966, begr. hornhuizen, tr. 1e kloosterburen 16 juli 1914 janna klunder, geb. ezinge 1890, † hornhuizen 28 okt. 1916; tr. 2e na 1916 riemke reitsma, geb. 10 okt. 1895, † 1 maart 1968, begr. hornhuizen.
b. stientje, zie 1.
c. grietje donker, geb. hornhuizen 12 aug. 1886, † 15 febr. 1965, begr. ald., tr. kloosterburen 18 mei 1914 hidde roemers, geb. bedum 3 april 1891, † 2 okt. 1954, begr. hornhuizen.
d. janna donker, geb. hornhuizen, gem.kloosterburen 10 maart 1887, † 1 febr. 1964, begr. hornhuizen, tr. kloosterburen 20 juli 1912 omke fokkens, geb. kloosterburen 11 febr. 1887, † ald. 27 aug. 1939, begr. hornhuizen.
e. geert donker, geb. kloosterburen 17 juli 1890, † 2 febr. 1973, begr. hornhuizen, tr. trijntje oostindie, geb. 24 juli 1890, † 31 dec. 1957, begr. hornhuizen.
f. jan donker, geb. hornhuizen, gem.kloosterburen 18 sept. 1891, landbouwer, † vierhuizen 4 april 1938, tr. kloosterburen 26 mei 1917 grietje renkema, geb. grootegast 4 febr. 1889, † ulrum 26 april 1975, begr. vierhuizen.

Generatie III

4.harm lammerts donker, geb. kloosterburen 10 dec. 1816, † ald. 12 juli 1884, tr. kloosterburen 30 juni 1847
5.grietje luies beukema, geb. hornhuizen 23 okt. 1819, † kloosterburen 25 sept. 1891.
Uit dit huwelijk:
a. geertje donker, geb. kloosterburen 18 aug. 1849, † ald. 17 aug. 1870.
b. lammert, zie 2.

6.jan pieter lammerts stuit, geb. hornhuizen 30 juni 1815, schippersknecht, schipper 1851-, † kloosterburen 13 juli 1889, tr. kloosterburen 28 dec. 1843
7.stientje tobias van bruggen, geb. wierhuizen 8 aug. 1821, † kloosterburen 10 dec. 1891.
Uit dit huwelijk:
a. lammert stuit, geb. baflo 1846, † leens 5 jan. 1913, tr. kloosterburen 16 mei 1891 janna lukas, geb. leens 1853, † ald. 10 juni 1915.
b. tobias stuit, geb. kloosterburen 1848, schipper, † kloosterburen 8 jan. 1894.
c. trientje stuit, geb. hornhuizen 1849, † ald. 16 juni 1923, tr. kloosterburen 10 juli 1875 gerrit wijn, geb. zoutkamp 1855, † hornhuizen 19 febr. 1918.
d. gerrit stuit, geb. hornhuizen 1851, † ald. 11 nov. 1854.
e. sijke, zie 3.
f. geertruid stuit, geb. kloosterburen 20 aug. 1857, † ald. 5 mei 1944, tr. kloosterburen 31 mei 1879 phillipus van de klei, geb. kloosterburen 22 aug. 1855, omnibusondernemer 1904, † kloosterburen 16 jan. 1922.
g. bruin stuit, geb. kloosterburen 1860, landbouwer, † groningen 27 jan. 1943, tr. kloosterburen 19 mei 1888 trientje rietema, geb. wehe den hoorn 1862.
h. stientje stuit, geb. kloosterburen 24 okt. 1863, † ald. 27 maart 1945, begr. hornhuizen, tr. kloosterburen 25 mei 1895 willem mulder, geb. oldehove 9 dec. 1871, † kloosterburen 17 maart 1944, begr. hornhuizen.

Generatie IV

8.lammert jans donker, geb. donkerbroek 6 juni 1775, † kloosterburen 18 sept. 1839, tr. 1e aaltje romkes, † makkinga 1 nov. 1808; tr. 3e winsum 5 nov. 1830 trientje jacobs nienhuis, geb. leens 1 dec. 1793, † hornhuizen 23 nov. 1858, dr. van trientje klaassens bols; tr. 2e kloosterburen 30 april 1814
9.anna magrieta harms niewold, geb. winsum 19 april 1775, † kloosterburen 19 febr. 1827, tr. 1e harm cornelis, † vóór 1814.
Uit dit huwelijk:
a. harm lammerts, zie 4.
b. trientje lammerts donker, geb. kloosterburen 24 april 1821, † ald. 15 jan. 1829.

10.luie benes beukema, ged. hornhuizen 1 mei 1777, dagloner, † hornhuizen 10 febr. 1842, tr. hornhuizen 14 mei 1805
11.grietje jans huizinga, geb. vierhuizen, † hornhuizen 3 juni 1857.
Uit dit huwelijk:
a. bene lues buikema, geb. vóór 1812.
b. jan lues buikema, geb. vóór 1812.
c. hilje lues buikema, geb. vóór 1812.
d. tetje lues buikema, geb. vóór 1812.
e. grietje luies, zie 5.

12.lammert klaassens stuit, ged. oldehove 1 juni 1783, landbouwer, † hornhuizen 7 mei 1852, tr. kloosterburen 4 april 1813
13.trientje reuwerts bronkema, geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 4 okt. 1785, landbouwer, † hornhuizen 22 maart 1829, tr. 1e hornhuizen en kloosterburen 26 dec. 1804 uge (oege) jans, landbouwer, † vóór 1813.
Uit dit huwelijk:
a. ida lammerts stuit, geb. hornhuizen 29 april 1813, † ulrum 21 jan. 1893, tr. kloosterburen 23 mei 1833 klaas menses kersen, geb. zoutkamp 16 mei 1806, † ulrum 10 febr. 1875.
b. jan pieter lammerts, zie 6.
c. klaaske klazes stuit, geb. hornhuizen 12 dec. 1816, tr. eenrum, wettiging van 1 kind 15 mei 1858 harmannus luitjes, geb. eenrum 1814.
d. hindrikje stuit, geb. hornhuizen 1821, † groningen 1 maart 1897, tr. kloosterburen 22 april 1854 jurjen van de helm, geb. niekerk 1814, timmerman 1854, pelmolenaar 1856, pel- en koornmolenaar 1859, voerman 1865, koopman 1903, † groningen 8 okt. 1891, wedr. van geertruid geuchies tillema.
e. korneliske lammerts stuit, geb. hornhuizen 1823, tr. eenrum 21 april 1849 kornelis pieters barsema, geb. pieterburen 1823.
f. ludewe lammerts stuit, geb. hornhuizen 1825, † bedum 14 dec. 1896, tr. eenrum 22 okt. 1852 pieter dijkema, geb. pieterburen 1820, landbouwer, † ellerhuizen, gem. bedum 30 jan. 1907.
g. trijntje lammerts stuit, geb. hornhuizen maart 1829, † ald. 8 april 1829.

14.tobias bruins van bruggen, ged. obergum 29 nov. 1780, in 1805 meesterbakker in de molenrijge, † kloosterburen 5 mei 1841, tr. 1e mensingeweer 23 april 1802 grietje pieters, geb. maarslag; tr. 2e hornhuizen 26 juni 1803
15.sijke geerts fongers, geb. kloosterburen, ged. kerkgem. hornhuizen en cloosterbuyren 4 febr. 1776, in 1805 meesterbakker in de molenrijge, † kloosterburen 19 mei 1829.
Uit dit huwelijk:
a. bruin tobias van bruggen, geb. kloosterburen 1805, † ald. 25 jan. 1841.
b. geeske tobias van bruggen, geb. kloosterburen 1806, tr. ulrum 6 dec. 1838 pieter riewerts dussel, geb. ulrum 1818.
c. alida tobias van bruggen, geb. kloosterburen 22 dec. 1812, † vóór 1861, tr. kloosterburen 30 nov. 1843 rieuwert pieters bronkema, geb. kloosterburen 22 dec. 1812, zn. van pieter reuwerts (zie 27,b) en pieterke rennes zaagman; hij hertr. kloosterburen 15 mei 1861 anje hop.
d. gerard van bruggen, geb. akte, kloosterburen 24 dec. 1812, † kloosterburen 21 juni 1843.
e. stientje tobias, zie 7.
f. geert tobias bruins van bruggen, geb. 1830, † kloosterburen 30 april 1841.

Generatie V

16.jan lammerts, ged. donkerbroek 14 mei 1744, dagloner, † makkinga 20 april 1802, tr. donkerbroek 11 sept. 1774
17.fennegien pieters, † makkinga 25 juni 1803.
Uit dit huwelijk:
a. lammert jans, zie 8.
b. aeltien jans, geb. donkerbroek 3 febr. 1778.

18.harm niewold (niewald?), geb. losbruch in het graafschap lippe, tr. winsum 7 febr. 1773
19.trintje (trijntie) sikkes ( klevringa), geb. warffum 1747, ged. winsum 1 febr. 1750, † obergum 3 aug. 1828.
Uit dit huwelijk:
a. luitje harms niewold, geb. winsum 28 mei 1773, † groningen 8 juli 1847, tr. johanna christina van der linde, geb. schale, pruisen dtsl 1773, † groningen 12 febr. 1853.
b. anna magrieta harms, zie 9.
c. grietje harms niewold, geb. winsum 4 febr. 1777, tr. 1e jacob jacobs dijk(ema), geb. den andel 1767, † ald. 11 dec. 1822; tr. 2e baflo 1 okt. 1836 karste binnes jonker, geb. kortezwaag.
d. marijke harms niewold, geb. winsum 6 febr. 1779, † rasquert 14 juli 1827, tr. baflo 3 jan. 1802 eilt tonnis koning, geb. 1771, † rasquert 12 febr. 1817.
e. joost harms niewold, geb. winsum 21 mei 1782, † obergum 21 okt. 1844, tr. winsum 7 april 1806 henderika everts brinkhuis, geb. arnhem 1769, † obergum 15 okt. 1846.
f. johanna harms niewold, geb. winsum 15 jan. 1785, † groningen 1 nov. 1847.
g. frederika harms niewold, geb. winsum 29 maart 1790, † obergum 25 maart 1861, tr. winsum 12 april 1817 wijbrand sjoerts schuitema, geb. niezijl 1793, † obergum 10 jan. 1861.

20.bene jans boyckema, ged. leens 4 nov. 1736, landbouwer te kloosterburen 1764-1786, † vóór 24 dec. 1786, tr. hornhuizen 22 jan. 1764
21.tetje luijes, geb. hornhuizen, landbouwer te kloosterburen 1764-1786, tr. 2e hornhuizen 24 dec. 1786 willem jans, geb. wehe.
Uit dit huwelijk:
a. antje benes boyckema, ged. hornhuizen 31 maart 1765.
b. aafke benes boyckema, ged. hornhuizen 8 nov. 1767.
c. janna benes boyckema, ged. hornhuizen 20 mei 1770.
d. luie benes, zie 10.

22.jan gerrits huizinga, ged. vierhuizen 1751, † hornhuizen 11 maart 1830, had biol. dochter
23.hilje hindriks van dijken, ged. hornhuizen 1758, † ald. 2 okt. 1824.

24.klaas hindriks, † oldehove 1 april 1796, tr. oldehove 8 april 1770
25.itje hindriks, ged. oldehove 25 jan. 1750, † ald. 29 juni 1793.
Uit dit huwelijk:
a. hindrik klasens, geb. oldehove 3 mei 1770.
b. klaaske klazens, geb. oldehove 3 sept. 1772.
c. hindrik steut, geb. oldehove 15 dec. 1773.
d. geeske klazens stuit, geb. oldehove 8 nov. 1775, † niehove 8 jan. 1865, tr. tjipke jans posthema, geb. niehove 1785, † ald. 30 sept. 1858.
e. etje klazens stuit, geb. oldehove 8 maart 1778, † garnwerd 31 dec. 1853, tr. oldehove 12 sept. 1802 anne johannes van der ploeg, geb. bergumerdam 1780, † garnwerd 23 sept. 1847.
f. hindrik klazens stuit, geb. oldehove 24 dec. 1780.
g. lammert klaassens, zie 12.
h. jacob klazes, ged. oldehove 6 aug. 1786.

26.reuwert jans, geb. pieterburen, ged. pieterburen en weierhuizen 11 juni 1752, † kloosterburen 26 maart 1811, tr. hornhuizen 16 dec. 1781
27.ludewe ( luijdwe) pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen juni 1757, † hornhuizen 8 sept. 1819.
Uit dit huwelijk:
a. trientje reuwerts, zie 13.
b. pieter reuwerts bronkema, geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 25 maart 1787, † kloosterburen 13 sept. 1867, tr. hornhuizen 30 aug. 1810 pieterke rennes zaagman, geb. eenrum 5 febr. 1787, † kloosterburen 6 sept. 1854.
c. okke reeuwerts ( bronkema), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 16 aug. 1789, landbouwer, tr. 1e eenrum 25 april 1820 geertje luies bouwman, geb. pieterburen, † vóór 1843; tr. 2e eenrum 19 juni 1843 mettje gerrits helder, geb. pieterburen.
d. jan pieters reuwerts, geb. kloosterburen 25 febr. 1792, ged. hornhuizen en kloosterburen 1 april 1792, schutter, † groningen 4 febr. 1814.
e. cornelske reuwerts, geb. kloosterburen 27 sept. 1794, ged. hornhuizen en kloosterburen 19 okt. 1794.
f. tjipke reuwerts, geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 15 okt. 1797.

28.bruin symons, geb. westernieland, gem. eenrum 1740, ged. eenrum 11 dec. 1740, tr. winsum 25 nov. 1770
29.aaltje derks pik, ged. veendam 4 sept. 1740.

30.geert fongers ( of fungers), ged. vierhuizen 23 sept. 1738, schipper 1773-, † vóór 1829, tr. hornhuizen(laatste huw. in 1772) dec. 1772
31.geeske pauwels, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 27 juli 1743, † vóór 1829.
Uit dit huwelijk:
a. fonger geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. vierhuizen 18 april 1773.
b. paulina geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 10 mei 1774, † kloosterburen 22 sept. 1845, tr. albert jans fongers, bakker.
c. sijke geerts, zie 15.
d. fonger geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 12 okt. 1777.
e. gerrit geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 24 okt. 1779, † hornhuizen 5 dec. 1858, tr. anje pieters van der borgman.
f. jantje geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 24 juni 1781, † kloosterburen 7 maart 1825, tr. aldert riepkes buikema.
g. baike geerts fongers ( of fungers), geb. kloosterburen, ged. hornhuizen en kloosterburen 7 sept. 1783.

Generatie VI

32.lammert hinckes, ged. donkerbroek 21 mei 1713, kreeg rel.
33.N.N. nn.
Uit deze relatie:
a. hincke lammerts, ged. donkerbroek 30 juni 1736.
b. tialtie (tjaltje) lammerts, ged. haule 11 maart 1737.
c. mettie lammerts, ged. donkerbroek 22 mei 1740.
d. anderis lammerts, ged. donkerbroek 15 april 1742.
e. jan, zie 16.
f. aeltjen hinckes, ged. donkerbroek 16 mei 1750.

38.sicke ( sicco) luitjes (luitiens), ged. winsum 13 okt. 1720, schipper, tr. winsum 28 maart 1745
39.grietje jans, geb. usquert, ged. usquert 5 febr. 1722.
Uit dit huwelijk:
a. cornelske sickes, ged. winsum 27 febr. 1746.
b. trintje (trijntie), zie 19.
c. jantien sickes, ged. winsum 9 juni 1748.
d. luitjen sickes, ged. winsum 16 april 1752, † vóór 1754.
e. luitje sickes, ged. winsum 8 sept. 1754, † vóór 1756.
f. luitje sickes, ged. winsum 11 jan. 1756.
g. sicke sickes, ged. winsum 29 okt. 1758.
h. frerik sickes, geb. 12 juni 1765, ged. winsum 7 juli 1765.

40.jan rijkes beukema, ged. leens 9 sept. 1694, † ald. 1770, tr. hornhuizen 18 sept. 1729
41.anje writzers, ged. pieterburen 10 maart 1702.
Uit dit huwelijk:
a. rijke jans boijckema, ged. leens 3 sept. 1730.
b. wiske jans boijckema, ged. leens 18 okt. 1733, † hornhuizen 8 juni 1807.
c. bene jans, zie 20.
d. jan boijckema, ged. leens 28 febr. 1740, † vóór 1770.
e. writzer boijckema, ged. leens 8 sept. 1743, † kloosterburen 21 juni 1812.

42.luie derks, had biol. dochter
43.aafke gabriels.

44.gerrits jans, landbouwer te vierhuizen, had biol. zoon
45.grietje derks, landbouwer te vierhuizen.

46.hendrik van lubberts, landbouwer te hornhuizen, had biol. dochter
47.grietje jans.

50.hindrik lammerts ( stoit), ged. oldehove 16 febr. 1727, tr. (ondertr. oldehove 29 juni) 1749
51.claaske roelfs uilersma, ged. oldehove 14 febr. 1729, begr. ald. 27 april 1801.
Uit dit huwelijk:
a. itje, zie 25.
b. roelof hindriks stoit, ged. oldehove 8 aug. 1751, † noordhorn 14 mei 1826, tr. geertje mentjes, ged. dokkum.
c. etje hindriks stuit, ged. oldehove 16 nov. 1755, † warffum 12 sept. 1829, tr. warffum 25 dec. 1783 renger rijkels, geb. warffum 1744, commissaris trekveer 1817, † warffum 31 aug. 1816, wedr. van grietje pieters.
d. heilina hendriks stuit, ged. oldehove 23 okt. 1757, † noordhorn 16 juli 1829, tr. 1e oldehove 29 juni 1783 derk garmts uilersma, vermeld, † vóór 1798; tr. 2e (ondertr. niehove 2 aug.) 1798 siemon thomas gaaikema, geb. grijpskerk 1772, † oldehove 21 dec. 1826.
e. kornelia hendriks, geb. oldehove 3 juli 1760.
f. lammert hindriks stoit, ged. oldehove 11 aug. 1765, tr. trijntje tomas gaaikema.
g. kornelis hindriks, ged. oldehove 22 april 1770.

52.jan rewerts, had biol. kinderen
53.cornelske emes.
Hun kinderen:
a. rewert jans, geb. pieterburen, ged. piterburen en wierhuizen 10 jan. 1751.
b. reuwert, zie 26.
c. anje jans, geb. pieterburen, ged. pieterburen en wierhuizen 12 jan. 1754.

54.pieter jans, tr.
55.trijnje rieukes, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 8 aug. 1723.
Uit dit huwelijk:
a. anje pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 6 maart 1750, † vóór 1756.
b. jan pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 4 febr. 1753.
c. anje pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 5 juli 1755, † vóór 1759.
d. renje pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 2 mei 1756, † vóór 1758.
e. ludewe ( luijdwe), zie 27.
f. rinje pieters, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 23 maart 1758.
g. anyje pieters, geb. hornhuizen 17 mei 1759, ged. hornhuizen en kloosterburen.

56.symon bruins (broen), ged. eenrum 3 okt. 1694, schoenmaker te eenrum, † vóór 24 nov. 1750, tr. eenrum 5 april 1733
57.stienje tobias, geb. warfhuizen 1708, † vóór 24 nov. 1750.
Uit dit huwelijk:
a. bruin symons, ged. eenrum 14 febr. 1734, † vóór 1741.
b. lysebet symons, ged. eenrum 20 april 1738.
c. bruin, zie 28.

58.derk jans pik(jen), geb. wildervank, ged. veendam 25 dec. 1714, schipper te veendam, tr. veendam 16 jan. 1735
59.fennigjen tjakkes, ged. veendam 28 sept. 1710, † ald. 5 febr. 1753.
Uit dit huwelijk:
a. aaltje derks pik, ged. veendam 16 okt. 1735.
b. jan derks pik, ged. veendam 4 nov. 1736.
c. jan derks pik, geb. veendam, ged. veendam 17 aug. 1738, schipper, tr. (ondertr. veendam 27 nov.) 1763 trijntje jakobs, geb. veendam.
d. aaltje derks, zie 29.
e. tjakke pik, ged. veendam 20 jan. 1743.
f. jacob derks pik, geb. veendam 12 febr. 1745, † 1814, tr. (ondertr. veendam 5 febr.) 1775 jakobjen oenes (of onnes), geb. veendam juni 1753.
g. jantje pik, ged. veendam 20 aug. 1747, † winsum 26 juni 1829, tr. winsum 2 mei 1773 menno rikkert.
h. auckje pik, ged. veendam 21 nov. 1749, † wildervank 23 aug. 1827, tr. wildervank 2 dec. 1792 frederik jans zomer, geb. 1 febr. 1746, † 29 okt. 1822.

60.funger geerts, geb. ulrum, tr. ulrum 6 dec. 1733
61.fieke simons (symens), geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 4 okt. 1711.
Uit dit huwelijk:
a. talje fungers, ged. ulrum 23 mei 1734.
b. talje fungers, geb. ulrum, ged. niekerk en vliedorp 30 sept. 1736.
c. geert, zie 30.
d. grietje fungers, ged. ezinge 3 april 1740.
e. grietje fungers, geb. vierhuizen, ged. vierhuizen 15 aug. 1741.
f. claes fungers, geb. vierhuizen, ged. vierhuizen 22 febr. 1745.
g. janneke fungers, geb. vierhuizen, ged. vierhuizen 27 aug. 1748.
h. geertien fungers, geb. vierhuizen, ged. vierhuizen 24 april 1751.

62.pouwel gerrits, kreeg rel.
63.payke jans.
Uit deze relatie:
a. gerrit pauwels, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 22 april 1739.
b. geeske, zie 31.

Generatie VII

64.hincke jans, kreeg rel.
65.N.N. nn.
Uit deze relatie:
a. jan hinckes, ged. donkerbroek 12 febr. 1708.
b. aeltie (aaltje) hinckes, ged. donkerbroek 8 juni 1710.
c. lammert, zie 32.

76.luitjen sickes, tr. winsum 5 nov. 1719
77.corneliske sickes, tr. 1e winsum 16 maart 1708 adriaen ( adrianus) niclaessen, † vóór 1719.

78.jan swijsman ( swijgman), geb. van groningen, tr. usquert 20 febr. 1719
79.korneliske tjaarts, ged. usquert 20 april 1684.
Uit dit huwelijk:
a. jan everts jans, ged. usquert 12 nov. 1719.
b. grietje, zie 39.
c. trijnje jans, ged. usquert 8 juli 1725.
d. hindrikka jans, geb. groningen, ged. usquert 18 jan. 1728.
e. tjaart abels jans, ged. usquert 12 nov. 1730.
f. abel jans, ged. usquert 10 jan. 1733, † 1733.
g. trijntje jans, ged. ùsquert 14 febr. 1734.

80.rijke jans beukema, geb. vierhuizen 1655, landbouwer op "de grote ronde" te grijssloot, † leens 25 dec. 1717, tr. 1e niekerk 5 febr. 1688 trijntje oetses; tr. 2e vóór 1693
81.mettje pieters, geb. leens, landbouwer op "de grote ronde".
Uit dit huwelijk:
a. albert rijkes boijckema.
b. grietje boijckema.
c. jan rijkes boijckema, ged. leens 15 okt. 1693, † vóór 1694.
d. jan rijkes, zie 40.
e. rijpke rijkes boijckema, ged. leens 13 febr. 1698.
f. gepke rijkes boijckema, geb. 1705.
g. agnietje rijkes boijckema, ged. leens 6 maart 1707.

82.writzer harms, had biol. dochter
83.wiske benes.

100.lammert hindriks, geb. vliedop 1699, tr. niehove 24 maart 1724
101.itien jacobs, geb. vliedorp 1699.
Uit dit huwelijk:
a. reinje lammerts, ged. oldehove 22 maart 1726.
b. hindrik, zie 50.
c. jacob lammerts, ged. oldehove 4 febr. 1729.
d. jantin lammerts, ged. oldehove 6 mei 1731.
e. pieter lammerts, ged. oldehove 19 april 1733.
f. jan lammerts, ged. oldehove 30 mei 1735.
g. aldert lammerts, ged. oldehove 30 juni 1737, tr. hornhuizen 23 april 1764 aeltje freriks.
h. albert lammerts, ged. oldehove 1 april 1740, tr. oldehove 28 april 1771 grietje sjoerds raven, geb. leek?.

102.roelef derks uilersma, ged. noordhorn 1 aug. 1708, Landbouwer op Ritsemaheerd en Tiaersemaheerd, begr. oldehove 6 sept. 1787, tr. oldehove 1 mei 1728
103.ettien franssens vonck, geb. oldehove 3 mei 1705, begr. ald. 6 jan. 1777.
Uit dit huwelijk:
a. claaske roelfs, zie 51.
b. derk roelfs uilersma, ged. oldehove 11 febr. 1731, † na 1 juli 1787, tr. 1e oldehove 16 juli 1757 bouwke (jans) wiegers, geb. faan april 1724, † middelstum 6 aug. 1760; tr. 2e middelstum en toornwerd 11 okt. 1761 anje pieters; tr. 3e na 1761 grietje jans.
c. trijntje roelofs uilersma, ged. oldehove 19 juli 1733, † heeg 9 dec. 1813, tr. oldehove 17 maart 1754 johannes schuurman, geb. groningen, schuitendiep, ged. groningen, martinikerk 16 maart 1728, meester chirurgijn, † vóór 1814, zn. van wolter schuirman en elisabeth gros.
d. frans roelefs uilersma, ged. oldehove 13 nov. 1735, † na 6 dec. 1761.
e. knellis roelefs uilersma, ged. oldehove 16 febr. 1738.

110.rieuke jans, had biol. kinderen
111.hinderkien clasen.
Hun kinderen:
a. joestie rieukes, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 1 febr. 1722.
b. trijnje, zie 55.
c. anje rieukes, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 21 mei 1725.
d. hinderik rieukes, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 25 dec. 1726.
e. hinderik clasen rieukes, geb. hornhuizen, ged. hornhuizen en kloosterburen 19 dec. 1728.

112.bruin elses, geb. eenrum 1670, meesterschoenmaker, tr. eenrum 3 dec. 1693
113.ebeltje mennes, geb. eenrum 1675.
Uit dit huwelijk:
a. symon, zie 56.
b. deetje bruins, ged. eenrum 21 juni 1696.
c. elze bruins, ged. eenrum 11 juni 1697, † ald. 9 jan. 1760, tr. garnwerd 29 nov. 1733 triente carsens, geb. garnwerd 24 dec. 1712, † eenrum 3 dec. 1781, dr. van carst hijlckes en hilje cornelis.
d. deetje bruins, ged. eenrum 26 maart 1699, vroedvrouw te eenrum 1760-, † eenrum 11 juni 1780, tr. (ondertr. eenrum 2 juli) 1721 berent everts, geb. eenrum 1695, bakker te eenrum, † vóór 30 juni 1774.
e. dietje (deetje) (doetje) bruins, ged. eenrum 26 maart 1699, vroedvrouw te eenrum, † eenrum 11 juni 1780.
f. menno bruins, ged. eenrum 6 aug. 1702, † vóór 1706.
g. bouke bruins, ged. eenrum 18 nov. 1703, tr. 9 mei 1728 klaes jans, geb. eenrum 1703, † na 1727.
h. menne bruins, ged. eenrum 13 mei 1705.
i. luij bruins, ged. eenrum 6 april 1708.
j. reemke (riemke) bruins, ged. eenrum 21 juli 1709, † ald. 24 okt. 1775, tr. 1e eenrum 26 juni 1729 cornelis jans, geb. eenrum, ged. eenrum 1 aug. 1706, † 1740, zn. van jan jansen en frouwke cornelis; tr. 2e winsum 8 juli 1742 pieter broers, geb. windum.
k. trijnje bruins, ged. eenrum 5 mei 1712.
l. aijlje bruins, ged. eenrum 8 dec. 1713.
m. leentje bruins, ged. eenrum 10 febr. 1715.

114.tobias.

116.jan derks pik, had biol. zoon
117.aeltjen jacobs.

118.tjakke roelfs, geb. zuidbroek, † vóór 1728, tr. veendam 13 jan. 1695
119.aucke jans, geb. muntendam.
Uit dit huwelijk:
a. hindrikjen tjakkes, geb. wildervank, ged. veendam 4 aug. 1697, tr. veendam 3 maart 1720 otte thijes.
b. roelef tjakkes, ged. veendam, wildervank 8 okt. 1699.
c. jantjen tjakkes, ged. veendam, wildervank 19 febr. 1702.
d. jantjen tjakkes, ged. veendam 29 juli 1708.
e. fennigjen, zie 59.
f. jan tjakkes, ged. veendam 12 febr. 1713.

122.sijmen jans, schipper op houwerzijl, had biol. kinderen
123.grietje peters.
Hun kinderen:
a. fieke, zie 61.
b. jantjen sijmens, geb. houwerzijl, ged. niekerk en vliedorp 17 dec. 1713.

Generatie VIII

158.tjaart abels, tr. usquert 12 maart 1682
159.grietjen sickes.
Uit dit huwelijk:
a. korneliske, zie 79.
b. abel tjaarts, ged. usquert 26 juli 1685.

160.jan boijckema, geb. vierhuizen 1625, landbouwer op beusum vierhuizen, † vierhuizen 11 mei 1696, tr. niekerk en vliedorp 26 dec. 1654
161.koertje rijpkes, geb. vierhuizen 1630, landbouwer op beusum vierhuizen, † vierhuizen 3 jan. 1686.
Uit dit huwelijk:
a. rijke jans, zie 80.
b. grietje jans boijckema, geb. vierhuizen 1660.
c. rijpke jans boijckema, geb. 1680.

204.dirk garbrandts ( gerbrants) (uilersma), ged. oldehove als derck garrempts 31 aug. 1662, landbouwer op Ulersma (te Oxwert onder Noordhorn), vanaf 1720 op Barnwerd onder Oldehove, † 1727, tr. noordhorn 5 april 1705
205.trijntje jans, geb. van noordhorn.
Uit dit huwelijk:
a. garmt derks uilersma, ged. oldehove 2 maart 1708, † vóór 1772, tr. oldehove 4 dec. 1736 abeltje meertens, geb. 1708, begr. ald. 8 sept. 1774.
b. roelef derks, zie 102.

206.frans jacobs vonck, ged. oldehove 2 aug. 1674, grietman, Hoveling, landbouwer op Ritsemaheerd, eig. van Rolsemaheerd, † vóór 7 maart 1729, tr. oldehove 23 april 1704
207.claaske pieters siccama, geb. den ham aduard, ged. den ham 27 sept. 1685, † oldehove 3 okt. 1721.
Uit dit huwelijk:
a. ettien franssens, zie 103.
b. pieter franssens vonck, geb. 17 juli 1707, ged. oldehove 17 juli 1707, Herbergier te Groningen, tr. 1735 antje wybens.
c. jacob franssen vonck, ged. oldehove 28 juli 1709, Hoveling, † oldehove 1 april 1777, tr. oldehove 31 maart 1742 hiltje pieters, geb. oldehove 14 febr. 1717, begr. ald. 14 nov. 1799, dr. van pieter cornelis en antje outgers.
d. neyske franssens vonck, geb. 20 sept. 1711, ged. oldehove 25 sept. 1711, † vóór 1719.
e. harm franssens vonck, geb. 5 febr. 1714, ged. oldehove 11 febr. 1714, † vóór 1717.
f. jantien franssens vonck, geb. oldehove 17 maart 1715, † groningen 29 sept. 1789, begr. martinekerk, groningen, tr. (ondertr. groningen 1 okt.) 1739 dr. herman upmeijer, ged. groningen, martinikerk 16 dec. 1704, † groningen 2 mei 1773, begr. groningen, martinikerk, zn. van henrich johan.
g. harm franssens vonck, geb. oldehove 18 juni 1717, † ald. 15 april 1780, tr. oldehove 14 april 1742 grietje jannes borgman, geb. warfhuizen 1717, begr. oldehove 4 mei 1779.
h. neiske vonck, geb. 10 mei 1719, ged. oldehove 14 mei 1719, † na 1730.

224.N.N. else.

226.menne.

234.jacob jans seuven, geb. sappemeer 1653, landbouwer, vervener, tr. 2e veendam 15 april 1706 nijse rijckents; tr. 3e veendam 1 okt. 1724 maijke heeres; tr. 1e vóór 18 aug. 1676
235.albertje claessen, geb. 1656.
Uit dit huwelijk:
a. aeltjen, zie 117.
b. jan jacobs seuven, geb. 1675.
c. fennegien jacobs seuven, geb. 1690.

236.roelof tjakkes, kreeg rel.
237.N.N. nn.

Generatie IX

408.roeloff dreuwes, landbouwer te Barnwerd (Oldehove), † 1670, tr. oldehove 1658
409.aaltjen derks, † na 1719.

412.jacob harmens vonck, geb. 1640, Hoveling, landbouwer op Ritsemaheerd te Oldehove, grietman, rekenmeester, landdagcomparant, † 1695, tr. vóór 1662
413.ettien fransens doorenbusch, geb. 1640,, † vóór 1 mei 1704.
Uit dit huwelijk:
a. peterke vonck, ged. oldehove 26 okt. 1662.
b. petertje vonck, ged. oldehove 8 mei 1664.
c. peterke vonck, ged. oldehove 25 febr. 1666.
d. jantien jacobs vonck, ged. oldehove 1 sept. 1667, † vóór 1 mei 1704, tr. 1e oldehove 31 okt. 1686 jan hillebrants, † 1690, zn. van hillebrants jans; tr. 2e 1692 waling alles, † na 5 okt. 1713.
e. aaltje jacobs vonck, ged. oldehove 20 juni 1669, † vóór 22 mei 1730, tr. oldehove 3 juni 1693 cornelis jans schuiringa, † 1737.
f. grietje jacobs vonck, ged. oldehove 8 febr. 1672.
g. frans jacobs, zie 206.
h. harmen jacobs vonck, ged. oldehove 4 maart 1677.
i. peter jacobs vonck, ged. oldehove 4 maart 1677.
j. pieterke jacobs vonck, ged. oldehove 21 aug. 1681, † vóór 17 mei 1763.

414.pieter elses siccama, geb. burum 1658, begr. fransum 30 juni 1696, tr. 2e aduard 20 juli 1690 lysabeth peters, † vóór 1694; tr. 3e aduard 1694 geeske garbrands; tr. 1e aduard, met attestatie van burym 11 april 1683
415.nieske harmens, † 20 juli 1690, tr. 1e vóór 23 april 1676 ijpe jurriens.

468.jan jacobs seuven, geb. 1625, † veendam na 18 aug. 1687, had biol. kinderen
469.aaltje arents, geb. 1631, † veendam na 18 aug. 1687.
Hun kinderen:
a. trijntje jans seuven, geb. 1643.
b. jacob jans, zie 234.
c. hindrik jans seuven, geb. 1680.

Generatie X

824.harm vonck, tr.
825.pieterke nn.
Uit dit huwelijk:
a. jacob harmens, zie 412.
b. gerrit harmens vonck, geb. 1640, tr. oldehove 1663 grietijn aukes.

828.aelse (eeltse) jansen syckema, geb. burum 1622, Landbouwer te Burum, † burum vóór 17 dec. 1663, tr. grijpskerk 28 okt. 1643
829.baeucke (bauchien) pieters wiersma, geb. grijpskerk 1620, † burum 6 dec. 1663.
Uit dit huwelijk:
a. lieuwe (louwe) aelses (eltzes) siccama, geb. burum 1646, † ald. vóór 1698, tr. (ondertr. burum) 1670 rinske rinses, geb. kollum 1650, dr. van rinse johannes.
b. jan elses siccama, geb. burum 1649, † na 8 sept. 1717, tr. 1686 martien pieters.
c. trijntje eelses sickema, geb. burum 1657, † ald. vóór 7 febr. 1683.
d. pieter elses, zie 414.
e. attje eeltses sickema, geb. burum 1662, † 1694, tr. 1682 harmen sybrants, geb. 1657, Gecommitteerde Raad der Ommelanden tussen, † den ham 15 mei 1727, zn. van sybrant jansen en lubke nn.

Generatie XI

1656.jan reinders eijsinga, geb. burum 1597, † ald. 31 mei 1628, tr. 1e 1614 rinske wolters, geb. 1597; tr. 2e 1621
1657.attje eeltses siccama, geb. surhuizum 1600, † burum na 27 nov. 1641, tr. 1e burum 20 (mnd. onb.) 629 pieter alberts de roo, geb. 1590, † burum 4 juli 1643, zn. van albert pieters roode.

1658.pieter luwes wiersema, geb. grijpskerk 1597, Erfgezetene op de Ruigewaard, † grijpskerk 2 nov. 1663, tr. 2e na 1620 neeltje baas, † vóór 1663; tr. 1e grijpskerk vóór 1620
1659.N.N. nn1.

Generatie XII

3312.reinder jeltes eijsma, geb. vóór 1600, tr.
3313.N.N. nn.

3314.eelthye(eeltze, eltje) syckema, geb. surhuizum vóór 1559,, vermeld Hij is de Stamvader van alle leden der familie Hora Siccama en van de Siccama’s (behalve de Oostfriese)., † doezum vóór 29 nov. 1621, tr.
3315.yme (emme) pieters, geb. 1555, † doezum vóór 10 jan. 1637.
Uit dit huwelijk:
a. wyt (weidt, wijrt) sickema, geb. surhuizum vóór 1586, † doezum 3 mei 1632, begr. doezum, in het koor van de kerk, tr. 1613 sjaucktje harkes iwema, geb. doezum 1591, † ald. 16 april 1639, begr. doezum, in het koor van de kerk, dr. van harcko luppos en aafke bockema.
b. teets sickema, geb. doezum 1590, † surhuizum vóór 1624, tr. surhuizum 1615 schelte rommes papema, geb. surhuizum 1580, † ald. vóór 1624.
c. attje eeltses, zie 1657.
d. aelcke (aeltie,aaltje) sickema, geb. surhuizum 1600, † ald. vóór 24 juli 1624, tr. surhuizum 1613 wobbe fockes heddinga.

3316.luw jans wiersema, geb. burum vóór 1577, † grijpskerk vóór 1600, tr. 1596
3317.thee (theke) roeleffs, † vóór 1622, tr. 2e na 1600 claes jacobs doinge, • Hij was landbouwer te Burum (Fr)., † vóór 1613. tr. 3e na 1605 hintze reins.

Generatie XIII

6624.jildert rompts rosema, geb. 1559, In 1605 was hij landbouwer op Rosemastate op de Bey te Augsbuurt (Fr).• Hij woonde later te Burum (Fr)., † burum 1621, tr. 2e vóór 1611 anna wigers botma, geb. morra 1592, † burum 19 april 1665; tr. 1e 1590
6625.ryttien jacobs, geb. 1553, † burum 10 nov. 1599, tr. 1e albert jeltes doenga, † vóór 1597.
Uit dit huwelijk:
a. jacob jilderts rosema, † 14 april 1650.
b. jetscke rosema, † 1662.
c. tierck rosema.
d. jelt rermpt hommersma ( of aeysma)(of eysma), geb. 1591, † 27 sept. 1620.
e. reinder jeltes, zie 3312.
f. rijcktien jilderts rosema, geb. burum 7 april 1621, † harlingen 23 dec. 1647.

6628.wyt ritskes siccama (sijckema), geb. augustinusga/surhuizum 1519, grondeigenaar te surhuizum, vermeld 1543-1576,, † surhuizum 1575, tr.
6629.N.N. nn.
Uit dit huwelijk:
a. sees siccama, tr. elyt taedema, † 7 mei 1601, dr. van meint iwes.
b. ritschke wijdts siccama, † 1612, tr. vóór 1612 liumme berendts.
c. eelthye(eeltze, eltje), zie 3314.

6632.jan wiersema, tr.
6633.N.N. nn.

Generatie XIV

13248.rempt wigers hummersma (of aeijsma) (of rosema), geb. 1540, † vóór 1581, tr.
13249.jetske rompts, geb. 1540.
Uit dit huwelijk:
a. metschke riddersma, † na 1640.
b. jildert rompts, zie 6624.
c. wieger rompts, geb. 1559.
d. auck romptsdr. rosema, geb. 1560, † 1607.
e. temme rompts sybema, geb. 1567, † 17 jan. 1632, begr. kollum.
f. beyts rompts, geb. 1570.
g. johannes rompts rosema ( of riddersma), geb. 1586, † augtsbuurt/lutjewolde 23 juli 1620.

13256.ryitschke attes siccama, geb. siccamastate, augustinusga 1479,, † na 1542, tr.
13257.N.N. nn.
Uit dit huwelijk:
a. anna siccama, † vóór 10 april 1606.
b. wyt ritskes, zie 6628.
c. buwe sickama, geb. surhuizum 1520, † ald. vóór 7 aug. 1598, tr. barbara taekema, geb. 1520, † 1 sept. 1574.

Generatie XV

26496.wiger hummersma, geb. 1520.

26512.ath siccama, geb. niehove vóór 1459,, † augustinusga na 1542, tr.
26513.N.N. nn.
Uit dit huwelijk:
a. ryitschke attes, zie 13256.
b. syeurdt sijckema, geb. siccamastate, augustinusga 1489.

Generatie XVI

52992.balle hummersma, geb. vóór 1470.

53024.harco (heercke, ercke, hereken) siccama (sickumma), geb. niehove 1420, † ald. vóór 1510, tr.
53025.N.N. nn.
Uit dit huwelijk:
a. ath, zie 26512.
b. wybeth siccama, geb. vóór 1459, † na 1542.
c. aeffe siccama, geb. vóór 1459, † na 1542.

Generatie XVII

105984.balle hummersma, geb. vóór 1440,.

106048.atte siccama, geb. 1390, landbouwer, † niehove vóór 1474.

Generatie XVIII

212096.harco siccama, geb. niehove vóór 1345, Hoveling op Siccamaehues te Niehove, kreeg rel.
212097.N.N. nn.

Generatie XIX

424192.yo siccama.

Index

menne 226
tobias 114
abels, tjaart (x1682) 158
alles, waling (-1713) 412,d
arents, aaltje (1631-1687) 469
aukes, grietijn (x1663) 824,b
baas, neeltje (-1663) 1658
barsema, kornelis pieters (1823-) 12,e
benes, wiske 83
berendts, liumme (x1612) 6628,b
beukema, grietje luies (1819-1891) 5
beukema, jan rijkes (1694-1770) 40
beukema, luie benes (1777-1842) 10
beukema, rijke jans (1655-1717) 80
bockema, aafke (-1640) 3314,a
boijckema, agnietje rijkes (1707-) 80,g
boijckema, albert rijkes 80,a
boijckema, gepke rijkes (1705-) 80,f
boijckema, grietje 80,b
boijckema, grietje jans (1660-) 160,b
boijckema, jan (1625-1696) 160
boijckema, jan (1740-1770) 40,d
boijckema, jan rijkes (1693-1694) 80,c
boijckema, rijke jans (1730-) 40,a
boijckema, rijpke jans (1680-) 160,c
boijckema, rijpke rijkes (1698-) 80,e
boijckema, wiske jans (1733-1807) 40,b
boijckema, writzer (1743-1812) 40,e
bols, trientje klaassens (-1826) 8
borgman, anje pieters van der 30,e
borgman, grietje jannes (1717-1779) 206,g
botma, anna wigers (1592-1665) 6624
bouwman, geertje luies (-1843) 26,c
boyckema, aafke benes (1767-) 20,b
boyckema, antje benes (1765-) 20,a
boyckema, bene jans (1736-1786) 20
boyckema, janna benes (1770-) 20,c
brinkhuis, henderika everts (1769-1846) 18,e
broers, pieter (x1742) 112,j
bronkema, pieter reuwerts (1787-1867) 14,c; 26,b
bronkema, rieuwert pieters (1812-) 14,c
bronkema, trientje reuwerts (1785-1829) 13
bruggen, alida tobias van (1812-1861) 14,c
bruggen, bruin tobias van (1805-1841) 14,a
bruggen, geert tobias bruins van (1830-1841) 14,f
bruggen, geeske tobias van (1806-) 14,b
bruggen, gerard van (1812-1843) 14,d
bruggen, stientje tobias van (1821-1891) 7
bruggen, tobias bruins van (1780-1841) 14
bruinier, jantje (1864-) 1
bruins, aijlje (1713-) 112,l
bruins, bouke (1703-) 112,g
bruins, deetje (1696-) 112,b
bruins, deetje (1699-1780) 112,d
bruins, dietje (deetje) (doetje) (1699-1780) 112,e
bruins, elze (1697-1760) 112,c
bruins, leentje (1715-) 112,m
bruins, luij (1708-) 112,i
bruins, menne (1705-) 112,h
bruins, menno (1702-1706) 112,f
bruins, reemke (riemke) (1709-1775) 112,j
bruins, trijnje (1712-) 112,k
bruins (broen), symon (1694-1750) 56
buikema, aldert riepkes 30,f
buikema, bene lues (1812-) 10,a
buikema, hilje lues (1812-) 10,c
buikema, jan lues (1812-) 10,b
buikema, tetje lues (1812-) 10,d
carsens, triente (1712-1781) 112,c
claessen, albertje (1656-) 235
clasen, hinderkien 111
cornelis, frouwke 112,j
cornelis, harm (-1814) 9
cornelis, hilje (1688-1720) 112,c
derks, aaltjen (-1719) 409
derks, grietje (vermeld ) 45
derks, luie 42
dijk(ema), jacob jacobs (1767-1822) 18,c
dijkema, pieter (1820-1907) 12,f
dijken, hilje hindriks van (1758-1824) 23
doenga, albert jeltes (-1597) 6625
doinge, claes jacobs (-1613) 3317
donker, geert (1890-1973) 2,e
donker, geertje (1849-1870) 4,a
donker, grietje (1886-1965) 2,c
donker, harm (1884-1966) 2,a
donker, harm lammerts (1816-1884) 4
donker, jan (1891-1938) 2,f
donker, janna (1887-1964) 2,d
donker, lammert (1853-1925) 2
donker, lammert jans (1775-1839) 8
donker, stientje (1885-1934) 1
donker, trientje lammerts (1821-1829) 8,b
doorenbusch, ettien fransens (1640-1704) 413
dreuwes, roeloff (-1670) 408
dussel, pieter riewerts (1818-) 14,b
eijsinga, jan reinders (1597-1628) 1656
eijsma, reinder jeltes (1600-) 3312
else, N.N. 224
elses, bruin (1670-) 112
emes, cornelske 53
everts, berent (1695-1774) 112,d
fokkens, omke (1887-1939) 2,d
fongers, albert jans (vermeld ) 30,b
fongers, sijke geerts (1776-1829) 15
fongers ( of fungers), baike geerts (1783-) 30,g
fongers ( of fungers), fonger geerts (1773-) 30,a
fongers ( of fungers), fonger geerts (1777-) 30,d
fongers ( of fungers), geert (1738-1829) 30
fongers ( of fungers), gerrit geerts (1779-1858) 30,e
fongers ( of fungers), jantje geerts (1781-1825) 30,f
fongers ( of fungers), paulina geerts (1774-1845) 30,b
freriks, aeltje (x1764) 100,g
fungers, claes (1745-) 60,f
fungers, geertien (1751-) 60,h
fungers, grietje (1740-) 60,d
fungers, grietje (1741-) 60,e
fungers, janneke (1748-) 60,g
fungers, talje (1734-) 60,a
fungers, talje (1736-) 60,b
gaaikema, siemon thomas (1772-1826) 50,d
gaaikema, trijntje tomas 50,f
gabriels, aafke 43
garbrands, geeske (x1694) 414
garbrandts ( gerbrants) (uilersma), dirk (1662-1727) 204
geerts, funger (x1733) 60
gerrits, pouwel (vermeld ) 62
groefsema, annetta (1912-) 1,a
gros, elisabeth (x1721) 102,c
harmens, nieske (-1690) 415
harms, writzer (vermeld ) 82
heddinga, wobbe fockes (x1613) 3314,d
heeres, maijke (x1724) 234
helder, mettje gerrits (x1843) 26,c
helm, jurjen van de (1814-1891) 12,d
hendriks, kornelia (1760-) 50,e
hijlckes, carst (x1707) 112,c
hillebrants, jan (-1690) 412,d
hinckes, aeltie (aaltje) (1710-) 64,b
hinckes, aeltjen (1750-) 32,f
hinckes, jan (1708-) 64,a
hinckes, lammert (1713-) 32
hindriks, itje (1750-1793) 25
hindriks, klaas (-1796) 24
hindriks, kornelis (1770-) 50,g
hindriks, lammert (1699-) 100
hindriks stuit, etje (1755-1829) 50,c
hommersma ( of aeysma)(of eysma), jelt rermpt (1591-1620) 6624,d
hop, anje (1815-) 14,c
huizinga, grietje jans (-1857) 11
huizinga, jan gerrits (1751-1830) 22
hummersma, balle (1440-) 105984
hummersma, balle (1470-) 52992
hummersma, wiger (1520-) 26496
hummersma (of aeijsma) (of rosema), rempt wigers (1540-1581) 13248
iwema, harcko luppos (-1600) 3314,a
iwema, sjaucktje harkes (1591-1639) 3314,a
jacobs, aeltjen 117
jacobs, itien (1699-) 101
jacobs, ryttien (1553-1599) 6625
jakobs, trijntje (x1763) 58,c
jans, abel (1733-1733) 78,f
jans, aeltien (1778-) 16,b
jans, anje (1754-) 52,c
jans, aucke (x1695) 119
jans, cornelis (1706-1740) 112,j
jans, gerrits (vermeld ) 44
jans, grietje 47
jans, grietje (x1761) 102,b
jans, grietje (1722-) 39
jans, hillebrants 412,d
jans, hincke 64
jans, hindrikka (1728-) 78,d
jans, jan everts (1719-) 78,a
jans, klaes (1703-1727) 112,g
jans, payke 63
jans, pieter 54
jans, reuwert (1752-1811) 26
jans, rewert (1751-) 52,a
jans, rieuke 110
jans, sijmen (vermeld ) 122
jans, tjaart abels (1730-) 78,e
jans, trijnje (1725-) 78,c
jans, trijntje (x1705) 205
jans, trijntje (1734-) 78,g
jans, uge (oege) (-1813) 13
jans, willem (x1786) 21
jansen, jan 112,j
jansen, sybrant (vermeld ) 828,e
johannes, rinse 828,a
jonker, karste binnes (x1836) 18,c
jurriens, ijpe (x1676) 415
kersen, klaas menses (1806-1875) 12,a
klasens, hindrik (1770-) 24,a
klazens, klaaske (1772-) 24,b
klazes, jacob (1786-) 24,h
klei, phillipus van de (1855-1922) 6,f
klunder, janna (1890-1916) 2,a
koning, eilt tonnis (1771-1817) 18,d
lammerts, albert (1740-) 100,h
lammerts, aldert (1737-) 100,g
lammerts, anderis (1742-) 32,d
lammerts, hincke (1736-) 32,a
lammerts, jacob (1729-) 100,c
lammerts, jan (1735-) 100,f
lammerts, jan (1744-1802) 16
lammerts, jantin (1731-) 100,d
lammerts, mettie (1740-) 32,c
lammerts, pieter (1733-) 100,e
lammerts, reinje (1726-) 100,a
lammerts, tialtie (tjaltje) (1737-) 32,b
lammerts ( stoit), hindrik (1727-) 50
linde, johanna christina van der (1773-1853) 18,a
lubberts, hendrik van (vermeld ) 46
luijes, tetje (x1764) 21
luitjes, harmannus (1814-) 12,c
luitjes (luitiens), sicke ( sicco) (1720-) 38
lukas, janna (1853-1915) 6,a
meertens, abeltje (1708-1774) 204,a
mennes, ebeltje (1675-) 113
mentjes, geertje 50,b
mulder, willem (1871-1944) 6,h
muller, anne (1865-1950) 1
muller, anne (1913-1992) 1,a
muller, lammert (1916-1989) 1,b
muller, lolke (1891-1977) 1
niclaessen, adriaen ( adrianus) (-1719) 77
nienhuis, trientje jacobs (1793-1858) 8
niewold, anna magrieta harms (1775-1827) 9
niewold, frederika harms (1790-1861) 18,g
niewold, grietje harms (1777-) 18,c
niewold, johanna harms (1785-1847) 18,f
niewold, joost harms (1782-1844) 18,e
niewold, luitje harms (1773-1847) 18,a
niewold, marijke harms (1779-1827) 18,d
niewold (niewald?), harm (x1773) 18
nn, N.N. 237
nn, N.N. 33
nn, N.N. 65
nn, N.N. 6629
nn, N.N. 13257
nn, N.N. 26513
nn, N.N. 53025
nn, N.N. 6633
nn, N.N. 3313
nn, N.N. 212097
nn, lubke 828,e
nn, pieterke 825
nn1, N.N. (x1620) 1659
oenes (of onnes), jakobjen (1753-) 58,f
oetses, trijntje (x1688) 80
oostindie, trijntje (1890-1957) 2,e
outgers, antje 206,c
papema, schelte rommes (1580-1624) 3314,b
pauwels, geeske (1743-1829) 31
pauwels, gerrit (1739-) 62,a
peters, grietje 123
peters, lysabeth (-1694) 414
pieters, anje (x1761) 102,b
pieters, anje (1750-1756) 54,a
pieters, anje (1755-1759) 54,c
pieters, anyje (1759-) 54,g
pieters, fennegien (-1803) 17
pieters, grietje (x1802) 14
pieters, grietje (-1783) 50,c
pieters, hiltje (1717-1799) 206,c
pieters, jan (1753-) 54,b
pieters, ludewe ( luijdwe) (1757-1819) 27
pieters, martien (x1686) 828,b
pieters, mettje (x1693) 81
pieters, pieter cornelis 206,c
pieters, renje (1756-1758) 54,d
pieters, rinje (1758-) 54,f
pieters, yme (emme) (1555-1637) 3315
pik, aaltje derks (1735-) 58,a
pik, aaltje derks (1740-) 29
pik, auckje (1749-1827) 58,h
pik, jacob derks (1745-1814) 58,f
pik, jan derks 116
pik, jan derks (1736-) 58,b
pik, jan derks (1738-) 58,c
pik, jantje (1747-1829) 58,g
pik, tjakke (1743-) 58,e
pik(jen), derk jans (1714-) 58
ploeg, anne johannes van der (1780-1847) 24,e
posthema, tjipke jans (1785-1858) 24,d
raven, grietje sjoerds (x1771) 100,h
reeuwerts ( bronkema), okke (1789-) 26,c
reins, hintze (x1605) 3317
reitsma, riemke (1895-1968) 2,a
renkema, grietje (1889-1975) 2,f
reuwerts, cornelske (1794-) 26,e
reuwerts, jan pieters (1792-1814) 26,d
reuwerts, tjipke (1797-) 26,f
rewerts, jan 52
riddersma, metschke (-1640) 13248,a
rietema, trientje (1862-) 6,g
rieukes, anje (1725-) 110,c
rieukes, hinderik (1726-) 110,d
rieukes, hinderik clasen (1728-) 110,e
rieukes, joestie (1722-) 110,a
rieukes, trijnje (1723-) 55
rijckents, nijse (x1706) 234
rijkels, renger (1744-1816) 50,c
rijpkes, koertje (1630-1686) 161
rikkert, menno (x1773) 58,g
rinses, rinske (1650-) 828,a
roeleffs, thee (theke) (-1622) 3317
roelfs, tjakke (-1728) 118
roemers, hidde (1891-1954) 2,c
romkes, aaltje (-1808) 8
rompts, beyts (1570-) 13248,f
rompts, jetske (1540-) 13249
rompts, wieger (1559-) 13248,c
roo, pieter alberts de (1590-1643) 1657
roode, albert pieters (-1586) 1657
rosema, auck romptsdr. (1560-1607) 13248,d
rosema, jacob jilderts (-1650) 6624,a
rosema, jetscke (-1662) 6624,b
rosema, jildert rompts (1559-1621) 6624
rosema, rijcktien jilderts (1621-1647) 6624,f
rosema, tierck 6624,c
rosema ( of riddersma), johannes rompts (1586-1620) 13248,g
schuiringa, cornelis jans (-1737) 412,e
schuirman, wolter (-1743) 102,c
schuitema, wijbrand sjoerts (1793-1861) 18,g
schuurman, johannes (1728-1814) 102,c
seuven, fennegien jacobs (1690-) 234,c
seuven, hindrik jans (1680-) 468,c
seuven, jacob jans (1653-) 234
seuven, jan jacobs (1625-1687) 468
seuven, jan jacobs (1675-) 234,b
seuven, trijntje jans (1643-) 468,a
siccama, aeffe (1459-1542) 53024,c
siccama, anna (-1606) 13256,a
siccama, ath (1459-1542) 26512
siccama, atte (1390-1474) 106048
siccama, attje eeltses (1600-1641) 1657
siccama, claaske pieters (1685-1721) 207
siccama, harco (1345-) 212096
siccama, jan elses (1649-1717) 828,b
siccama, lieuwe (louwe) aelses (eltzes) (1646-1698) 828,a
siccama, pieter elses (1658-1696) 414
siccama, ritschke wijdts (-1612) 6628,b
siccama, ryitschke attes (1479-1542) 13256
siccama, sees 6628,a
siccama, wybeth (1459-1542) 53024,b
siccama, yo 424192
siccama (sickumma), harco (heercke, ercke, hereken) (1420-1510) 53024
siccama (sijckema), wyt ritskes (1519-1575) 6628
sickama, buwe (1520-1598) 13256,c
sickema, aelcke (aeltie ,aaltje) (1600-1624) 3314,d
sickema, attje eeltses (1662-1694) 828,e
sickema, teets (1590-1624) 3314,b
sickema, trijntje eelses (1657-1683) 828,c
sickema, wyt (weidt, wijrt) (1586-1632) 3314,a
sickes, corneliske (x1708) 77
sickes, cornelske (1746-) 38,a
sickes, frerik (1765-) 38,h
sickes, grietjen (x1682) 159
sickes, jantien (1748-) 38,c
sickes, luitje (1754-1756) 38,e
sickes, luitje (1756-) 38,f
sickes, luitjen (x1719) 76
sickes, luitjen (1752-1754) 38,d
sickes, sicke (1758-) 38,g
sijckema, syeurdt (1489-) 26512,b
sijmens, jantjen (1713-) 122,b
sikkes ( klevringa), trintje (trijntie) (1747-1828) 19
simons (symens), fieke (1711-) 61
steut, hindrik (1773-) 24,c
stoit, lammert hindriks (1765-) 50,f
stoit, roelof hindriks (1751-1826) 50,b
stuit, bruin (1860-1943) 6,g
stuit, etje klazens (1778-1853) 24,e
stuit, geertruid (1857-1944) 6,f
stuit, geeske klazens (1775-1865) 24,d
stuit, gerrit (1851-1854) 6,d
stuit, heilina hendriks (1757-1829) 50,d
stuit, hindrik klazens (1780-) 24,f
stuit, hindrikje (1821-1897) 12,d
stuit, ida lammerts (1813-1893) 12,a
stuit, jan pieter lammerts (1815-1889) 6
stuit, klaaske klazes (1816-) 12,c
stuit, korneliske lammerts (1823-) 12,e
stuit, lammert (1846-1913) 6,a
stuit, lammert klaassens (1783-1852) 12
stuit, ludewe lammerts (1825-1896) 12,f
stuit, sijke (1854-1925) 3
stuit, stientje (1863-1945) 6,h
stuit, tobias (1848-1894) 6,b
stuit, trientje (1849-1923) 6,c
stuit, trijntje lammerts (1829-1829) 12,g
swijsman ( swijgman), jan (x1719) 78
sybema, temme rompts (1567-1632) 13248,e
sybrants, harmen (1657-1727) 828,e
syckema, aelse (eeltse) jansen (1622-1663) 828
syckema, eelthye(eeltze, eltje) (1559-1621) 3314
symons, bruin (1734-1741) 56,a
symons, bruin (1740-) 28
symons, lysebet (1738-) 56,b
taedema, elyt (-1601) 6628,a
taedema, meint iwes 6628,a
taekema, barbara (1520-1574) 13256,c
thijes, otte (x1720) 118,a
tillema, geertruid geuchies (-1854) 12,d
tjaarts, abel (1685-) 158,b
tjaarts, korneliske (1684-) 79
tjakkes, fennigjen (1710-1753) 59
tjakkes, hindrikjen (1697-) 118,a
tjakkes, jan (1713-) 118,f
tjakkes, jantjen (1702-) 118,c
tjakkes, jantjen (1708-) 118,d
tjakkes, roelef (1699-) 118,b
tjakkes, roelof 236
tobias, stienje (1708-1750) 57
uilersma, claaske roelfs (1729-1801) 51
uilersma, derk garmts (-1798) 50,d
uilersma, derk roelfs (1731-1787) 102,b
uilersma, frans roelefs (1735-1761) 102,d
uilersma, garmt derks (1708-1772) 204,a
uilersma, knellis roelefs (1738-) 102,e
uilersma, roelef derks (1708-1787) 102
uilersma, trijntje roelofs (1733-1813) 102,c
upmeijer, dr. herman (1704-1773) 206,f
upmeijer, henrich johan 206,f
vonck, aaltje jacobs (1669-1730) 412,e
vonck, ettien franssens (1705-1777) 103
vonck, frans jacobs (1674-1729) 206
vonck, gerrit harmens (1640-) 824,b
vonck, grietje jacobs (1672-) 412,f
vonck, harm (vermeld ) 824
vonck, harm franssens (1714-1717) 206,e
vonck, harm franssens (1717-1780) 206,g
vonck, harmen jacobs (1677-) 412,h
vonck, jacob franssen (1709-1777) 206,c
vonck, jacob harmens (1640-1695) 412
vonck, jantien franssens (1715-1789) 206,f
vonck, jantien jacobs (1667-1704) 412,d
vonck, neiske (1719-1730) 206,h
vonck, neyske franssens (1711-1719) 206,d
vonck, peter jacobs (1677-) 412,i
vonck, peterke (1662-) 412,a
vonck, peterke (1666-) 412,c
vonck, petertje (1664-) 412,b
vonck, pieter franssens (1707-) 206,b
vonck, pieterke jacobs (1681-1763) 412,j
wiegers, bouwke (jans) (1724-1760) 102,b
wiersema, jan 6632
wiersema, luw jans (1577-1600) 3316
wiersema, pieter luwes (1597-1663) 1658
wiersma, baeucke (bauchien) pieters (1620-1663) 829
wijn, gerrit (1855-1918) 6,c
wolters, rinske (1597-) 1656
writzers, anje (1702-) 41
wybens, antje (x1735) 206,b
zaagman, pieterke rennes (1787-1854) 14,c; 26,b
zomer, frederik jans (1746-1822) 58,h