familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Koops


Kwartierstaat van lammert koops

Generatie I

1.lammert koops, geb. exloermond 21 april 1890, binnenschipper, scheepsjager??, † bargercompascuum 5 febr. 1954, begr. emmercompascuum 9 febr. 1954, tr. odoorn 8 maart 1912jantje hoving, geb. nieuw buinen 5 febr. 1890, † groningen 11 aug. 1970, begr. emmercompascuum, dr. van jan en trijntje kemper.
Uit dit huwelijk:
a. hendrik koops, geb. odoorn 14 maart 1913, † ald. 1 april 1913.
b. hendrik koops, geb. avereest 25 sept. 1914, † alkmaar 12 aug. 1942, begr. emmercompascuum.
c. trijntje koops, geb. emmen 14 sept. 1916, † groningen 2 aug. 1968, tr. emmen 5 dec. 1944hillechinus bolwijn, geb. emmercompascuum 3 juni 1914, † groningen 20 febr. 1992.
d. jan koops, geb. odoorn 28 sept. 1921, † groningen 9 nov. 1983, tr. groningen 25 nov. 1948 (door echtsch. ontbonden ald. 1960) emmy veendorp.

Generatie II

2.hindrik koops, geb. gem. odoorn 29 nov. 1858, † 2e exloermond 11 jan. 1943, tr. odoorn 19 mei 1877
3.johanna wever, geb. smilde 2 jan. 1858, vervener ( veengrond in exloermond en exloerkijl, † 2e exloermond 24 nov. 1940.
Uit dit huwelijk:
a. willem koops, geb. 2e exloermond 30 mei 1878, † ald. 7 okt. 1878.
b. willem koops, geb. 2e exloermond 7 sept. 1879, ged. stadskanaal (baptist) 3 sept. 1905,1 vervener, † exloerkijl, gem.odoorn 10 juni 1931, tr. odoorn 17 aug. 1900lena steenkamp, geb. nieuw buinen 3 aug. 1880, † emmen 23 april 1979.
c. henderika koops, geb. 2e exloermond 12 nov. 1881, in 1918 schippersvrouw, † 8 aug. 1966, begr. groningen, selwerderhof, tr. odoorn 9 maart 1900albert dokter, geb. gem.odoorn 24 jan. 1881, in 1900 arbeider, in 1930 schipper, † 8 juli 1968, begr. groningen, selwerderhof, zn. van teunis en janna meijer.
d. trientje koops, geb. 2e exloermond 7 april 1884, tr. odoorn 25 april 1907willem huizing, geb. odoorn 1886.
e. harm koops, geb. 2e exloermond 12 maart 1886, arbeider, vervener, † sleen 11 dec. 1966, begr. 2e exloermond, tr. odoorn 23 febr. 1906grietje de raaf, geb. onstwedde 19 sept. 1885, † gem.odoorn 22 maart 1961, begr. 2e exloermond, dr. van harm en henderika van der laan.
f. albert koops, geb. 2e exloermond 22 april 1888, † ald. 16 nov. 1893.
g. lammert, zie 1.
h. geert koops, geb. 2e exloermond 11 april 1892, † ald. 18 febr. 1908.
i. aaltje koops, geb. 2e exloermond 9 maart 1894, † ald. 2 jan. 1895.
j. klaasje koops, geb. 2e exloermond 9 maart 1894, † ald. 3 juli 1894.
k. albert koops, geb. 2e exloermond 4 mei 1896, † alteveer, gem. onstwedde 13 sept. 1897.
l. nn koops, levenloze zoon, geb. 2e exloermond 28 april 1898.

Generatie III

4.willem koops, geb. borger 2 maart 1817, in1843 landbouwer, † 2e exloermond 21 juni 1891, tr. borger 29 nov. 1842
5.trijntien pruisscher, geb. borger 28 jan. 1818, † 2e exloermond 4 juli 1896.
Uit dit huwelijk:
a. aaltien koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 2 juni 1843, † ald. 18 dec. 1846.
b. geert koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 2 juni 1843, † ald. 12 juni 1843.
c. geert koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 9 april 1845, landbouwer, † klijndijk, gem.odoorn 14 febr. 1934, begr. odoorn, tr. borger 17 nov. 1871egbertien scheerhoorn, geb. gem.odoorn 30 aug. 1842, † klijndijk, gem.odoorn 27 febr. 1895, begr. odoorn, dr. van jan en roelfijn oebels.
d. geert koops, geb. borger 3 okt. 1847, † vathermond, odoorn 17 aug. 1907, tr. odoorn 2 maart 1872knelsien heuving, geb. onstwedde 14 febr. 1844, † vatlthermond gem. odoorn 14 juni 1914, dr. van wijcher jans en hinderkien alberts bos.
e. aaltje koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 16 jan. 1850, † exloermond 16 mei 1943, tr. albert barelds, geb. gem. borger 17 maart 1852, † exloermond 4 juni 1913.
f. albert koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 7 sept. 1852, arbeider, † gem.emmen 14 april 1930, tr. 1e odoorn 4 maart 1876geertje smit, geb. wildervank 1855, † vóór 1898, dr. van jan pieters en agnieta steenkamp; tr. 2e onstwedde 1 okt. 1898klaartje van der scheer, geb. nieuwe pekela 13 april 1870, † na 1930, dr. van harm en hillechien heikens en wed. van jan ruiter.
g. annechien koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 31 mei 1856, † drouwendermond, gem. borger 16 mei 1867.
h. hindrik, zie 2.

6.harm wever, geb. gasselternijveen 13 jan. 1821, arbeider, schutmeester en landbouwer, † nieuw amsterdam, gem. emmen 20 mei 1882, tr. smilde 28 okt. 1841
7.henderika mulder, geb. smilde 2 mei 1823, † emmen 5 april 1903.
Uit dit huwelijk:
a. hendrik wever, geb. smilde 18 nov. 1843, † ald. 15 aug. 1852.
b. klaasje wever, geb. smilde 23 maart 1845, † emmen 1 juli 1929, tr. 1e smilde 1869adolf spiegelaar, geb. smilde 10 aug. 1840, † hoogersmilde 19 maart 1873; tr. 2e emmen 13 dec. 1881jan baas, geb. avereest 1839, † emmen 2 sept. 1909, wedr. van mietje mastenbroek.
c. lammert wever, geb. smilde 18 april 1847, veenbaas 1894, † emmen 8 maart 1917, tr. 1e smilde 12 april 1873antje schade, geb. smilde 4 april 1853, † leggelerveld 1879, dr. van tjiske hummel; tr. 2e emmen 20 aug. 1880deborah hendriks, geb. ambt hardenberg 8 dec. 1850, † nieuw amsterdam, gem. emmen 19 maart 1885, dr. van berend en aaltje kuilder en wed. van pier de jong; tr. 3e emmen 23 febr. 1886mettje hoogenberg, geb. ooststellingwerf 6 juli 1865, † assen 22 okt. 1937.
d. harmtje wever, geb. smilde 14 febr. 1849, † enschede 27 mei 1932, begr. nieuw amsterdam, gem. emmen, tr. smilde 5 okt. 1870jan jans vos, geb. smilde 7 okt. 1845, tolpachter 1870, † nieuw amsterdam, gem. emmen 23 maart 1912.
e. roelof wever, geb. smilde 24 maart 1851, † gem.emmen 8 febr. 1933, tr. emmen 7 febr. 1874hendrikje veeninga, geb. smilde 21 nov. 1850, † erica 22 nov. 1900.
f. hendrikje wever, geb. smilde 4 nov. 1853.
g. hendrik wever, geb. smilde 21 sept. 1855, † emmen 13 maart 1940, begr. nieuw amsterdam, gem. emmen, tr. emmen 3 april 1879hilligje kuijer, geb. avereest 1859, † gem emmen 20 juni 1934.
h. johanna, zie 3.
i. janna hendrika wever, geb. smilde 9 okt. 1860, † veenoord vóór 18 mei 1919, tr. sleen 21 mei 1881gerrit visscher, geb. dalen 25 maart 1855, † veenoord, gem.sleen 18 mei 1919.
j. janna folkerina wever, geb. kloosterveen 22 nov. 1863, † gem.emmen 9 sept. 1939, tr. emmen 31 juli 1885jan boer, geb. kloosterveen 12 nov. 1863, † gem.emmen 27 maart 1934.
k. jacobus wever, geb. kloosterveen 21 nov. 1865, spoorwegwachter, tr. emmen 29 maart 1892jentien vos, geb. emmen 1874, spoorwegwachteres.

Generatie IV

8.geert willems koops, ged. borger 24 jan. 1781, † drouwenderveen, gem. borger 17 nov. 1853, tr. borger 19 juli 1812
9.aaltien hindriks koopman, geb. drouwenderveen, gem. borger 12 febr. 1789, ged. borger 15 febr. 1789, in 1856 landbouwersche te drouwenerveen, † drouwenderveen, gem. borger 29 jan. 1856.
Uit dit huwelijk:
a. willem, zie 4.
b. hendrik koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 18 juni 1819, † drouwendermond, gem. borger 7 juli 1888, tr. borger 25 nov. 1841grietien nijhof, ged. gasselte 28 dec. 1794, † drouwenderveen, gem. borger 13 dec. 1883, dr. van roelof stoffers en hillechien willems en wed. van jakob jans nijmeijer.
c. jantien koops, geb. borger 2 mei 1822, † gasselte 14 febr. 1910, tr. gasselte 15 jan. 1862harm smeeman, geb. veldhuizen, duitsland 2 dec. 1819, kleermaker, † gasselte 29 april 1882, zn. van klaas smeman en geeze sloermans.
d. gerrit koops, geb. borger 2 jan. 1825, † ald. 18 febr. 1907, tr. borger 21 mei 1853marchien jonkman, geb. gassselte 17 mei 1831, † borger 28 nov. 1909, dr. van hendrik roelfs en margrethe alberts plat.
e. grietien koops, geb. drouwenderveen, gem. borger 11 jan. 1828, † nieuw buinen 15 febr. 1913, tr. borger 1 maart 1853lambert martens, geb. gem. borger 1 maart 1832, schipper, † exloermond 4 jan. 1901, zn. van hendrik en harmtien geerts schipper.

10.geert harms pruisscher, geb. hijkersmilde, gem.beilen 30 sept. 1787, in 1829 landbouwer, in 1818 en 1823 arbeider, in 1844 landbouwer, † drouwenderveen, gem. borger 23 sept. 1844, tr. borger 25 okt. 1817
11.annechien hendriks lambers, geb. drouwenderveen, gem. borger 18 febr. 1785, ged. gasselternijveen 18 sept. 1785, † drouwendermond 4 maart 1858.
Uit dit huwelijk:
a. trijntien, zie 5.
b. hindrik pruisscher, geb. gem. borger 9 maart 1821, landbouwer, † odoorn 30 jan. 1892, tr. borger 21 aug. 1846annigie kremers, geb. gasselte 29 juni 1823, † odoorn 25 juli 1892.
c. harm pruisscher, geb. drouwenderveen, gem. borger 28 febr. 1823, landbouwer, tr. gasselte 23 jan. 1854ellegonda boerma, geb. gasselte 13 maart 1828, landbouwster, † drouwenderveen, gem. borger 18 okt. 1881.
d. lammechien pruisscher, geb. borger 26 april 1827.
e. oechien pruisscher, geb. drouwenderveen, gem. borger 1 mei 1829, † ald. 14 nov. 1890, tr. gasselte 2 juli 1852jan herms korf, geb. veldhausen, duitsland 28 sept. 1824, † borger 28 dec. 1890.

12.hindrik hindriks wever, ged. gasselternijveen 6 febr. 1780, † vóór 5 mei 1851, tr. borger 18 mei 1807
13.harmtje geerts, ged. zweeloo 3 mei 1787, † gasselternijveen 5 april 1843.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje wever, geb. drouwen 23 sept. 1810.
b. albert wever, geb. 1813.
c. harm, zie 6.
d. hinderikus wever, geb. borger 11 maart 1825, † drouwenderveen, gem. borger 26 sept. 1896, tr. rolde 5 mei 1851janna piel, geb. westerbork 21 okt. 1829, † na 1896.
e. harmtien hindriks wever, geb. gasselte 15 nov. 1829, † drouwenderveen, gem. borger 2 juli 1884, tr. borger 17 juli 1858hindrk hindriks kamps, geb. borger 10 maart 1796.

14.lambert roelofs mulder, geb. smilde (kloosterveen), ged. beilen 17 april 1786, werkman, † kloosterveen 18 aug. 1868, tr. kloosterveen (kerkelijk 5 april 1807)
15.klaasje jans ebelties, geb. kloosterveen, ged. beilen 26 nov. 1786, † kloosterveen gem.smilde 24 okt. 1865.
Uit dit huwelijk:
a. wubbegien mulder, geb. kloosterveen 23 nov. 1809, schippersvrouw, tr. smilde 1831albert1803 schut, geb. anloo 1803, schipper, zn. van hindrik harms en jeichien harms.
b. jan mulder, geb. smilde 19 maart 1812.
c. roelof mulder, geb. smilde 26 aug. 1814, schipper, † st. johannisga 1849.
d. roelof lamberts mulder, geb. smilde 11 nov. 1815, schipper, † st johannesga 1849, tr. smilde 1841willemina meilof, geb. smilde 1824, † 1849.
e. jantje lamberts mulder, geb. gem.smilde 5 juli 1818, † hoogersmilde 1881, tr. smilde 8 okt. 1841folkert meilof, geb. gem.smilde 1817, † hoogesmilde 1890, zn. van jeene folkerts en trijntje hendriks.
f. jacobje lammerts mulder, geb. smilde 1820, † kloosterveen 1873, tr. smilde 1845jacobs joldertsma, geb. smile 1820, † 1886.
g. henderika, zie 7.
h. jannes mulder, geb. gem.smilde 7 sept. 1826, † gem. smilde 13 sept. 1826.
i. johanna mulder, geb. smilde 21 jan. 1828, † odoornerveen 1898, tr. smilde 1849marten klok, geb. smilde 1826, † assen 1906, zn. van jan jans en grietje jans de graaf.

Generatie V

16.wilm geerts coops, ged. borger 15 dec. 1743, † ald. 10 okt. 1783, tr. 1e borger 8 nov. 1761grietjen jans, geb. drouwen, † vóór 1776; tr. 2e borger 16 nov. 1776
17.jantien geerts, geb. drouwen, ged. borger 19 april 1750, † na 1811.
Uit dit huwelijk:
a. lammegien koops, ged. borger 23 nov. 1777, † ald. 21 febr. 1782.
b. geert willems, zie 8.
c. warner willems koops, ged. borger 16 maart 1783, † asten 10 aug. 1821, tr. wilhelmina francisci van den meulendijk, † asten 19 febr. 1826.

18.hendrik jans koopman, geb. bronniger of emmen? 21 sept. 1756, † drouwenderveen, gem. borger 8 aug. 1828, tr. borger 11 mei 1788
19.grietje jans kaspers, geb. op het douwener moeras, † drouwenderveen, gem. borger vóór 1828.
Uit dit huwelijk:
a. aaltien hindriks, zie 9.
b. jan hindriks (koopman), geb. drouwenderveen, gem. borger 4 febr. 1794, ged. borger 16 febr. 1794, † weerdingermarkte, gem. emmen 16 dec. 1876, tr. borger 20 nov. 1846geertien jans polman, geb. emmen 9 mei 1807, † drouwenerveen, gem. borger 20 febr. 1873, dr. van lammechien lamberts.
c. wil(le)mpien hendriks koopman, geb. drouwenderveen, gem. borger, ged. borger 13 okt. 1799, tr. zuidlaren 7 sept. 1829hendrik tamelts gortmaker, geb. zuidlaren 1789, zn. van tamelt hendriks en wedr. van herndrikje lamberts hoving.
d. jannes hindriks, geb. drouwenderveen, gem. borger, ged. borger 22 juli 1804.

20.harmen geerts, geb. van kloosterveen, ged. borger 22 april 1736, tr. 1e marrechien jacobs, † vóór 1785; tr. 2e beilen 5 juni 1785
21.trientien jacobs, tr. 1e cornellis wijkels, † vóór 1785.

22.hindrik lambers ( van der hoek), geb. gasselte 16 juni 1760, † eelde 28 april 1843, tr. gasselternijveen 21 nov. 1784
23.lammigchien jaspers, ged. gasselternijveen 16 jan. 1763, † gem.borger 7 april 1812.
Uit dit huwelijk:
a. annechien hendriks, zie 11.
b. jan hindriks lambers ( van der hoek), geb. drouwenderveen, gem. borger, ged. gasselternijveen 18 mei 1788.
c. jantien hindriks lambers, geb. drouwenderveen, gem. borger 31 mei 1788, † gem. borger 13 april 1840.
d. oechien lambers, geb. drouwenderveen, gem. borger 16 april 1790, ged. gasselternijveen 25 april 1790, † buinerveen 8 aug. 1826.
e. jan hindriks lambers ( van der hoek), geb. drouwenermoeras, ged. borger 22 juli 1792.
f. janna lambers, geb. gem.borger 1 maart 1794, † ald. 4 aug. 1854.
g. jaspert hindriks lambers ( van der hoek), geb. drouwen 18 okt. 1797, ged. gasselternijveen 1 nov. 1797.2
h. lammert hindriks lambers ( van der hoek), geb. drouwenermoeras 4 mei 1800, ged. gasselternijveen 11 mei 1800.
i. lammechien hindriks lambers ( van der hoek), geb. drouwenermoeras 4 maart 1805, ged. gasselternijveen 11 maart 1805,2 tr. eelde 29 april 1837luichien derks hulsebosch, geb. 1812.

24.hindriks hindriks, ged. gasselternijveen 14 mei 1739, tr. gasselternijveen 28 aug. 1774
25.trijntien hindriks, ged. gasselternijveen 18 sept. 1746.

26.geert gerrits, geb. zweeloo, ged. zweeloo 17 febr. 1754, scheper 1787-, tr. zweelloo (kerkelijk zweeloo) 8 mei 1785
27.annigchien stoffers, geb. op boerveen, ged. gasselte 17 aug. 1755, † drouwenderveen, gem. borger 22 jan. 1826.

28.roelof jannes mulder, geb. kloosterveen 1750, tr. beilen 5 mei 1778
29.wibbegien hindriks, geb. westervelde, ged. norgh 25 mei 1755.
Uit dit huwelijk:
a. fokke roelofs mulder, geb. kloosterveen, ged. beilen 1779.
b. jannes roelofs mulder, geb. hijkersmilde, ged. beilen 4 febr. 1781.
c. hendrik roelofs mulder, geb. kloosterveen, ged. beilen 1783, † kloosterveen 18 aug. 1868.
d. lambert roelofs, zie 14.
e. berend roelofs mulder, geb. kloosterveen 20 maart 1790.
f. jannes loelofs mulder, ged. lieveren, gem. roden 9 juni 1792.
g. jantien roelofs mulder, geb. cloosterveen 15 dec. 1793, ged. assen 12 jan. 1794.

30.jan jacobs hebeltjes, ged. hoogeveen 29 okt. 1747, † smilde 16 juni 1816, tr. beilen 23 mei 1773
31.jacobjen jans, geb. hijkersmilde, ged. smilde 21 april 1751, † ald. 20 maart 1829.
Uit dit huwelijk:
a. janna ebelties, tr. kloosterveen 22 mei 1808 teunis willems jonkman, geb. zwartsluis.
b. aeltijn hebeltjes, geb. hijkersmilde 1771, ged. beilen 8 jan. 1775, † smilde 9 sept. 1856.
c. jantien jans hebeltjes, geb. smilde 1776, † ald. 16 okt. 1854, tr. kloosterveen 13 april 1806andries guit, † vóór 1854.
d. koba ( jacoba) ebelties, geb. smilde 11 mei 1776, ged. hoogeveen 10 jan. 1779, † smilde 16 maart 1861, tr. lubbert peters boksen ( boxem), † vóór 1861.
e. jacob jans ebelties, geb. gem.smilde 10 aug. 1783, † ald. 14 sept. 1832, tr. kloosterveen 26 dec. 1810 jantje jans boelen, † na 1832.
f. klaasje jans, zie 15.
g. jan jans hebeltjes, geb. kloosterveen 6 mei 1791.
h. annegien jans hebeltjes, geb. kloosterveen 23 dec. 1793, † vóór 1795.
i. annechien jans ebelties, geb. smilde 14 mei 1795, † gem. emmen 10 nov. 1868, tr. 1e smilde 23 mei 1823hendrik berends eendvogel, geb. smilde 1 nov. 1791, ged. diever, † smilde 19 nov. 1825, zn. van albert antonij en hebeltien hendriks mol; tr. 2e 1826egbert hofsteenge, † vóór 1868.

Generatie VI

32.N.N. coop, had biol. zoon
33.N.N. hindrikjen van buyne.

34.geert roelofs, geb. drouwen, tr. borger 8 juni 1749
35.jantien hindricks.
Uit dit huwelijk:
a. jantien, zie 17.
b. hindrick geerts, geb. drouwen, ged. borger 27 febr. 1752.
c. roelof geerts, geb. drouwen, ged. borger 1 jan. 1755.
d. jan geerts, geb. drouwen, ged. borger 13 nov. 1755.
e. hindricus geerts, geb. drouwen, ged. borger 1 juni 1760.

36.jan koopman, had biol. zoon
37.aaltien geerts.

40.geert harmen, tr.
41.aaltjen geerts, geb. borger.

44.lammert ottens, tr. gasselternijveen,beide van gasselter nieuwveen 6 nov. 1743
45.annechien hendriks.
Uit dit huwelijk:
a. jantien lamberts, ged. gasselternijveen 16 aug. 1744.
b. hindrik lamberts, ged. gasselternijveen 18 dec. 1746.
c. otto lamberts, ged. gasselternijveen 26 dec. 1757.
d. hindrik, zie 22.
e. hinderik lamberts, ged. gasselternijveen 23 mei 1761.
f. janna lamberts, ged. gasselternijveen 4 maart 1764.
g. klaas lamberts, ged. gasselternijveen 30 sept. 1770.

46.jasper gerrits, tr. gasselternijveen 5 nov. 1752
47.jantien jacobs.
Uit dit huwelijk:
a. altien jaspers, ged. gasselternijveen 1 april 1753.
b. altien jaspers, ged. gasseternijveen 9 maart 1755.
c. hinderkien jaspers, ged. gasselternijveen 26 mei 1758.
d. geessien jaspers, ged. gasselternijveen 26 dec. 1760.
e. lammigchien, zie 23.
f. japkjen jaspers, ged. gasselternijveen 23 dec. 1764.

48.hindrik eybes, had biol. kinderen
49.swaantie hindriks.
Hun kinderen:
a. hindriks, zie 24.
b. geertruidt hindriks, ged. gasselternijveen 30 dec. 1742, tr. gasselder nijveen 29 april 1766 jan thijs, ged. gasselder nijveen 7 febr. 1740.
c. eybe hindriks, ged. gasselternijveen 24 okt. 1745, tr. gasselternijveen, met attestatien van beem 14 jan. 1775jantien tonnis, geb. onderdendam.

50.hindrik luyten (ook wel luichens genaamd), ged. gasselternijveen 30 juli 1713, tr. gasselternijveen 24 nov. 1743
51.trijntie geerts, ged. gasselternijveen 11 okt. 1716.

52.gerrit mensinge, had biol. zoon
53.lutgertje nn.

54.christoffel hindriks, geb. heepen in het (mark)graafschap brandenburg 1728, tr. gasselte 2 dec. 1753
55.harmtien geerts, ged. gasselte 4 maart 1731.
Uit dit huwelijk:
a. annigchien, zie 27.
b. geert stoffers, ged. gasselte 26 dec. 1757.
c. hendrik stoffers, geb. bourveen, ged. gasselte 27 juli 1760.
d. roelof stoffers nijhof, ged. gasselternijveen 8 april 1765, † gasselte 13 nov. 1834, tr. hillechien willems.
e. harm stoffers, ged. gasselte 9 juli 1769, schutmeester, † smilde 22 juli 1842, tr. 1e kloosterveen 11 okt. 1810anna catrina veese, ged. assen 24 dec. 1769, † smilde 10 april 1823; tr. 2e smilde 21 juli 1829wilhelmina veese, geb. assen 15 juli 1786, † smilde 2 aug. 1852.

58.hindriks hindriks, ged. norgh 18 nov. 1730, tr. norgh 7 mei 1752
59.jantje harms, geb. norgh.

60.jakob jans hebeltjes, had biol. kinderen
61.aaltien arents snort, ged. ’t hogeveen 14 nov. 1723.
Hun kinderen:
a. aaltien jakobs hebeltjes, ged. hoogeveen 4 aug. 1743.
b. jantien jakobs hebeltjes, ged. hoogeveen 2 okt. 1745.
c. jantien ebelties, geb. hoogeveen 12 jan. 1746, † smilde 2 febr. 1826, tr. na 1806willem smidt, † vóór 1826.
d. jan jacobs, zie 30.
e. annegien jakobs hebeltjes, ged. hoogeveen 22 nov. 1750.
f. hendrikjen jakobs hebeltjes, ged. hoogeveen 25 maart 1753, † ald. 5 mei 1753.

Generatie VII

96.eijbe nn, had biol. zoon
97.N.N. nn.

110.geert roelfs, geb. gasselte 1702, † boerveen vóór 1774, tr. 2e na 1774albertien nn, geb. vóór 1703; tr. 1e gasselte 8 dec. 1727
111.harmtien jans, geb. gasselternieuwveen 1702, † gasselte 4 maart 1731.
Uit dit huwelijk:
a. roelof geerts, ged. gasselte 12 dec. 1727.
b. harmtien, zie 55.

116.hindrik karsten, had biol. zoon
117.geesjen stevens.

122.arent jans, had biol. dochter
123.hendrikje larssen.


Bronnen

1. baptist, gedoopt door ds. N. van Beek
2. doopboek borger

Index

baas, jan (1839-1909) 6,b
barelds, albert (1852-1913) 4,e
boelen, jantje jans (-1832) 30,e
boer, jan (1863-1934) 6,j
boerma, ellegonda (1828-1881) 10,c
boksen ( boxem), lubbert peters (-1861) 30,d
bolwijn, hillechinus (1914-1992) 1,c
bos, hinderkien alberts 4,d
coop, N.N. 32
coops, wilm geerts (1743-1783) 16
dokter, albert (1881-1968) 2,c
dokter, teunis (1854-1892) 2,c
ebelties, annechien jans (1795-1868) 30,i
ebelties, jacob jans (1783-1832) 30,e
ebelties, janna (x1808) 30,a
ebelties, jantien (1746-1826) 60,c
ebelties, klaasje jans (1786-1865) 15
ebelties, koba ( jacoba) (1776-1861) 30,d
eendvogel, albert antonij (-1825) 30,i
eendvogel, hendrik berends (1791-1825) 30,i
eybes, hindrik 48
geerts, aaltien 37
geerts, aaltjen 41
geerts, harmen (1736-) 20
geerts, harmtien (1731-) 55
geerts, harmtje (1787-1843) 13
geerts, hindrick (1752-) 34,b
geerts, hindricus (1760-) 34,e
geerts, jan (1755-) 34,d
geerts, jantien (1750-1811) 17
geerts, roelof (1727-) 110,a
geerts, roelof (1755-) 34,c
geerts, trijntie (1716-) 51
gerrits, geert (1754-) 26
gerrits, jasper (x1752) 46
gortmaker, hendrik tamelts (1789-) 18,c
gortmaker, tamelt hendriks (-1829) 18,c
graaf, grietje jans de 14,i
guit, andries (-1854) 30,c
harmen, geert 40
harms, jantje (x1752) 59
harms, jeichien 14,a
hebeltjes, aaltien jakobs (1743-) 60,a
hebeltjes, aeltijn (1771-1856) 30,b
hebeltjes, annegien jakobs (1750-) 60,e
hebeltjes, annegien jans (1793-1795) 30,h
hebeltjes, hendrikjen jakobs (1753-1753) 60,f
hebeltjes, jakob jans 60
hebeltjes, jan jacobs (1747-1816) 30
hebeltjes, jan jans (1791-) 30,g
hebeltjes, jantien jakobs (1745-) 60,b
hebeltjes, jantien jans (1776-1854) 30,c
heikens, hillechien 4,f
hendriks, annechien (x1743) 45
hendriks, berend 6,c
hendriks, deborah (1850-1885) 6,c
hendriks, trijntje 14,e
heuving, knelsien (1844-1914) 4,d
heuving, wijcher jans 4,d
hindricks, jantien (x1749) 35
hindrikjen van buyne, N.N. 33
hindriks, christoffel (1728-) 54
hindriks, eybe (1745-) 48,c
hindriks, geertruidt (1742-) 48,b
hindriks, hindriks (1730-) 58
hindriks, hindriks (1739-) 24
hindriks, jannes (1804-) 18,d
hindriks, swaantie 49
hindriks, trijntien (1746-) 25
hindriks, wibbegien (1755-) 29
hindriks (koopman), jan (1794-1876) 18,b
hofsteenge, egbert (-1868) 30,i
hoogenberg, mettje (1865-1937) 6,c
hoving, herndrikje lamberts (-1829) 18,c
hoving, jan (1860-1936) 1
hoving, jantje (1890-1970) 1
huizing, willem (1886-) 2,d
hulsebosch, luichien derks (1812-) 22,i
hummel, tjiske 6,c
jacobs, jantien (x1752) 47
jacobs, marrechien (-1785) 20
jacobs, trientien (x1785) 21
jans, arent 122
jans, grietjen (-1776) 16
jans, harmtien (1702-1731) 111
jans, jacobjen (1751-1829) 31
jaspers, altien (1753-) 46,a
jaspers, altien (1755-) 46,b
jaspers, geessien (1760-) 46,d
jaspers, hinderkien (1758-) 46,c
jaspers, japkjen (1764-) 46,f
jaspers, lammigchien (1763-1812) 23
joldertsma, jacobs (1820-1886) 14,f
jong, pier de (-1880) 6,c
jonkman, hendrik roelfs (-1847) 8,d
jonkman, marchien (1831-1909) 8,d
jonkman, teunis willems (x1808) 30,a
kamps, hindrk hindriks (1796-) 12,e
karsten, hindrik 116
kaspers, grietje jans (-1828) 19
kemper, trijntje (1862-1959) 1
klok, jan jans 14,i
klok, marten (1826-1906) 14,i
koopman, aaltien hindriks (1789-1856) 9
koopman, hendrik jans (1756-1828) 18
koopman, jan 36
koopman, wil(le)mpien hendriks (1799-) 18,c
koops, aaltien (1843-1846) 4,a
koops, aaltje (1850-1943) 4,e
koops, aaltje (1894-1895) 2,i
koops, albert (1852-1930) 4,f
koops, albert (1888-1893) 2,f
koops, albert (1896-1897) 2,k
koops, annechien (1856-1867) 4,g
koops, geert (1843-1843) 4,b
koops, geert (1845-1934) 4,c
koops, geert (1847-1907) 4,d
koops, geert (1892-1908) 2,h
koops, geert willems (1781-1853) 8
koops, gerrit (1825-1907) 8,d
koops, grietien (1828-1913) 8,e
koops, harm (1886-1966) 2,e
koops, henderika (1881-1966) 2,c
koops, hendrik (1819-1888) 8,b
koops, hendrik (1913-1913) 1,a
koops, hendrik (1914-1942) 1,b
koops, hindrik (1858-1943) 2
koops, jan (1921-1983) 1,d
koops, jantien (1822-1910) 8,c
koops, klaasje (1894-1894) 2,j
koops, lammegien (1777-1782) 16,a
koops, lammert (1890-1954) 1
koops, nn (1898) 2,l
koops, trientje (1884-) 2,d
koops, trijntje (1916-1968) 1,c
koops, warner willems (1783-1821) 16,c
koops, willem (1817-1891) 4
koops, willem (1878-1878) 2,a
koops, willem (1879-1931) 2,b
korf, jan herms (1824-1890) 10,e
kremers, annigie (1823-1892) 10,b
kuijer, hilligje (1859-1934) 6,g
kuilder, aaltje 6,c
laan, henderika van der 2,e
lambers, annechien hendriks (1785-1858) 11
lambers, janna (1794-1854) 22,f
lambers, jantien hindriks (1788-1840) 22,c
lambers, oechien (1790-1826) 22,d
lambers ( van der hoek), hindrik (1760-1843) 22
lambers ( van der hoek), jan hindriks (1788-) 22,b
lambers ( van der hoek), jan hindriks (1792-) 22,e
lambers ( van der hoek), jaspert hindriks (1797-) 22,g
lambers ( van der hoek), lammechien hindriks (1805-) 22,i
lambers ( van der hoek), lammert hindriks (1800-) 22,h
lamberts, hinderik (1761-) 44,e
lamberts, hindrik (1746-) 44,b
lamberts, janna (1764-) 44,f
lamberts, jantien (1744-) 44,a
lamberts, klaas (1770-) 44,g
lamberts, lammechien 18,b
lamberts, otto (1757-) 44,c
larssen, hendrikje 123
luyten (ook wel luichens genaamd), hindrik (1713-) 50
martens, hendrik 8,e
martens, lambert (1832-1901) 8,e
mastenbroek, mietje (-1881) 6,b
meijer, janna (1856-1926) 2,c
meilof, folkert (1817-1890) 14,e
meilof, jeene folkerts 14,e
meilof, willemina (1824-1849) 14,d
mensinge, gerrit 52
meulendijk, wilhelmina francisci van den (-1826) 16,c
mol, hebeltien hendriks (-1825) 30,i
mulder, berend roelofs (1790-) 28,e
mulder, fokke roelofs (1779-) 28,a
mulder, henderika (1823-1903) 7
mulder, hendrik roelofs (1783-1868) 28,c
mulder, jacobje lammerts (1820-1873) 14,f
mulder, jan (1812-) 14,b
mulder, jannes (1826-1826) 14,h
mulder, jannes loelofs (1792-) 28,f
mulder, jannes roelofs (1781-) 28,b
mulder, jantien roelofs (1793-) 28,g
mulder, jantje lamberts (1818-1881) 14,e
mulder, johanna (1828-1898) 14,i
mulder, lambert roelofs (1786-1868) 14
mulder, roelof (1814-1849) 14,c
mulder, roelof jannes (1750-) 28
mulder, roelof lamberts (1815-1849) 14,d
mulder, wubbegien (1809-) 14,a
nijhof, grietien (1794-1883) 8,b
nijhof, roelof stoffers 8,b
nijhof, roelof stoffers (1765-1834) 54,d
nijmeijer, jakob jans (1773-1839) 8,b
nn, N.N. 97
nn, albertien (1703-) 110
nn, eijbe 96
nn, lutgertje 53
oebels, roelfijn 4,c
ottens, lammert (x1743) 44
piel, janna (1829-1896) 12,d
plat, margrethe alberts 8,d
polman, geertien jans (1807-1873) 18,b
pruisscher, geert harms (1787-1844) 10
pruisscher, harm (1823-) 10,c
pruisscher, hindrik (1821-1892) 10,b
pruisscher, lammechien (1827-) 10,d
pruisscher, oechien (1829-1890) 10,e
pruisscher, trijntien (1818-1896) 5
raaf, grietje de (1885-1961) 2,e
raaf, harm de 2,e
roelfs, geert (1702-1774) 110
roelofs, geert (x1749) 34
ruiter, jan (1875-1895) 4,f
schade, antje (1853-1879) 6,c
scheer, harm van der (-1916) 4,f
scheer, klaartje van der (1870-1930) 4,f
scheerhoorn, egbertien (1842-1895) 4,c
scheerhoorn, jan 4,c
schipper, harmtien geerts (-1831) 8,e
schut, albert1803 (1803-) 14,a
schut, hindrik harms 14,a
sloermans, geeze (-1862) 8,c
smeeman, harm (1819-1882) 8,c
smeman, klaas (-1862) 8,c
smidt, willem (-1826) 60,c
smit, geertje (1855-1898) 4,f
smit, jan pieters 4,f
snort, aaltien arents (1723-) 61
spiegelaar, adolf (1840-1873) 6,b
steenkamp, agnieta 4,f
steenkamp, lena (1880-1979) 2,b
stevens, geesjen 117
stoffers, annigchien (1755-1826) 27
stoffers, geert (1757-) 54,b
stoffers, harm (1769-1842) 54,e
stoffers, hendrik (1760-) 54,c
thijs, jan (1740-) 48,b
tonnis, jantien (x1775) 48,c
veendorp, emmy (x1948) 1,d
veeninga, hendrikje (1850-1900) 6,e
veese, anna catrina (1769-1823) 54,e
veese, wilhelmina (1786-1852) 54,e
visscher, gerrit (1855-1919) 6,i
vos, jan jans (1845-1912) 6,d
vos, jentien (1874-) 6,k
wever, albert (1813-) 12,b
wever, harm (1821-1882) 6
wever, harmtien hindriks (1829-1884) 12,e
wever, harmtje (1849-1932) 6,d
wever, hendrik (1843-1852) 6,a
wever, hendrik (1855-1940) 6,g
wever, hendrikje (1853-) 6,f
wever, hinderikus (1825-1896) 12,d
wever, hindrik hindriks (1780-1851) 12
wever, jacobus (1865-) 6,k
wever, janna folkerina (1863-1939) 6,j
wever, janna hendrika (1860-1919) 6,i
wever, johanna (1858-1940) 3
wever, klaasje (1845-1929) 6,b
wever, lammert (1847-1917) 6,c
wever, roelof (1851-1933) 6,e
wever, trijntje (1810-) 12,a
wijkels, cornellis (-1785) 21
willems, hillechien 8,b
willems, hillechien 54,d


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 11 sept. 2012 16:30 door H.J.Bolwijn
Bestand C:\Users\harry\Documents\genealogie aldfear\familiekoopshoving