familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Lofers

Kwartierstaat van gezina lofers

Generatie I

1.gezina lofers, geb. ulrum 29 dec. 1886, † zoutkamp 8 febr. 1975, tr. ulrum 31 mei 1911 lammert groefsema, geb. zoutkamp 22 nov. 1884, motordrijver, † zoutkamp 1 jan. 1946, zn. van enne en annetta frik.
Uit dit huwelijk:
a. annetta groefsema, geb. zoutkamp 2 april 1912, † zuidhorn 5 mei 2003, begr. zoutkamp, nieuw, tr. ulrum 11 nov. 1940 anne muller, geb. kruisweg 7 maart 1913, † groningen 9 aug. 1992, begr. zoutkamp,nieuw.
b. eppe groefsema, geb. zoutkamp 13 jan. 1918, † ald. 23 mei 1979, tr. johanna moes, geb. garnwerd 21 febr. 1922, † zoutkamp 22 juli 2000, dr. van simen en dieuwerke siertsema.

Generatie II

2.eppe lofers, geb. hornhuizen 4 okt. 1857, ged. ulrum ned.hervormde kerk, dagloner, machinist dorsmachines, molenaarsknecht, † ulrum 10 jan. 1948, tr. ulrum 11 okt. 1884
3.sieuwke groen, geb. st.jacobiparochie 20 maart 1864, † ulrum 20 april 1918.1
Uit dit huwelijk:
a. nn lofers, levenloos kind, geb. ulrum 18 jan. 1885.
b. gezina, zie 1.
c. pieter lofers, geb. ulrum 17 maart 1895, ged. ulrum. ned.hervormd 21 juni 1895,2 † ulrum 29 febr. 1896.
d. pieterke lofers, geb. ulrum 27 maart 1897, ged. ulrum, ned. hervormd 13 juni 1897,2 † ulrum 6 juli 1963, tr. ulrum 12 mei 1921 jan adema, geb. niezijl 23 dec. 1898, † ulrum 15 okt. 1979, zn. van gerrit en jeike van wieren.

Generatie III

4.jacob lofers, geb. warfhuizen 16 mei 1822, † ulrum 25 maart 1909, tr. ulrum, wettiging van hun 5 kinderen 5 maart 1877 (kerkelijk ulrum , ned. hervormde kerk )
5.geeske wieringa (van de wier), geb. ulrum 29 maart 1819, ged. ulrum, ned. hervormde kerk, † ulrum 20 jan. 1891.
Uit dit huwelijk:
a. pieterke lofers, geb. ulrum 8 jan. 1849, † leens 13 dec. 1925, tr. kloosterburen 30 juni 1877 simon fokkens, geb. eenrum 1852, † groningen, aangifte in leens 17 maart 1892, zn. van frouwke jans fokkens.
b. jan van de wier, geb. ulrum 17 jan. 1854, ged. ulrum ned.hervormde kerk, † ulrum 20 mei 1862.
c. aaltje lofers, geb. hornhuizen 7 mei 1856, ged. ulrum, ned. hervormde kerk, † zuurdijk 23 nov. 1907, tr. leens 16 juni 1881 jan dekkinga, geb. zuurdijk, gem. leens 1852, † zuurdijk 18 juli 1903, zn. van kornelis bloem en martje egberts dekkinga.
d. eppe, zie 2.
e. trientje lofers, geb. ulrum 12 febr. 1863, ged. ulrum ned.hervormde kerk, † loppersum 20 nov. 1935, tr. ulrum, wettiging van 1kind 3 sept. 1887 hendrik schuilenberg, geb. metslawier, gem. oostdongeradeel 1 juni 1864, machinist, † loppersum 2 febr. 1967, zn. van jan hendrik schuilenberg (schuilenburg) en trijntje jans iedema.
f. jan van de wier, geb. ulrum 1867, † ald. 27 aug. 1868.

6.pieter gerrits groen, geb. st.jacobiparochie 15 sept. 1840, † ulrum 21 dec. 1918, tr. blija 14 mei 1863
7.pietje arjens dreijer, geb. blija 1 juli 1837, † vóór 1918.
Uit dit huwelijk:
a. sieuwke, zie 3.
b. gerrit groen, geb. st.jacobiparochie 18 nov. 1865, † ulrum 8 juni 1939, tr. ulrum 30 nov. 1889 grietje jager, geb. ulrum 1868, † na 1939, dr. van N.N. nn en aaltje jager.
c. ytske groen, geb. st.jacobiparochie 18 nov. 1867, † houwerzijl 13 dec. 1914, tr. ulrum 20 okt. 1895 gerrit faber, geb. birdaard, gem.dantumadeel 1867, † houwerzijl 29 maart 1945.
d. arjen groen, geb. st.annaparochie 24 april 1869, † vierhuizen 22 febr. 1935, tr. leens 21 mei 1891 riekje boersma, geb. hantumeruitburen, gem. westdongeradeel 23 sept. 1870, † kloosterburen 11 jan. 1952, begr. vierhuizen, dr. van oege jacobs en pietje freerks westra.
e. jan groen, geb. st.annaparochie 13 sept. 1870, † zoutkamp 20 maart 1951, tr. ulrum 1891 emke harm helder, geb. ulrum 24 nov. 1869, † zoutkamp 25 nov. 1950, dr. van harm pieters en korneliske arents.
f. lijsbert groen, geb. st.annaparochie 17 febr. 1872, † gem. barradeel 27 febr. 1888.
g. hendrikje groen, geb. st.annaparochie 20 okt. 1873, † ald. 23 juli 1874.
h. hendrikje groen, geb. st.annaparochie 27 mei 1875, † ald. 3 aug. 1875.
i. gerlof groen, geb. st.annaparochie 6 nov. 1877, † 19 maart 1891.
j. hendrik groen, geb. st.annaparochie 6 nov. 1877, † ulrum 18 juni 1891.

Generatie IV

8.david jacobs lofers, geb. groningen 28 april 1792, † warfhuizen 26 mei 1836, tr. 2e leens 18 mei 1826 ida renjes de graaf, geb. kloosterburen 7 (mnd. onb.) 1804, † warfhuizen 21 okt. 1830; tr. 3e leens 28 juli 1831 jantje popkes borgman, geb. schouwerzijl 8 jan. 1795; tr. 1e leens 10 nov. 1818
9.aaltje pieters, geb. warfhuizen 25 dec. 1796, † ald. 8 nov. 1824.
Uit dit huwelijk:
a. jacob lofers, geb. maarslag 13 febr. 1819, † ald. 16 dec. 1819.
b. trijntje lofers, geb. leens 15 juli 1820, tr. winsum 2 juli 1851 ebel everts drewes, geb. obergum 10 sept. 1827, zn. van ebel en luiktje pieters kladder.
c. jacob, zie 4.

10.jan eppes van der wier, geb. feerwerd, ged. garnwerd 21 nov. 1784, † ulrum 13 jan. 1840, tr. leens 29 april 1815
11.pieterke germts sikkens, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 24 april 1780, † ulrum 6 april 1831.
Uit dit huwelijk:
a. eppe jans van der wier, geb. leens 1816, † ulrum 25 maart 1860, tr. ulrum 20 mei 1837 elisabeth tomas van dijk, geb. leens 1813.
b. geeske, zie 5.

12.gerrit pieters groen, geb. vrouwenparochie 14 maart 1813, † ald. 15 april 1846, tr. het bildt 30 sept. 1838
13.sieuwke jans dijkstra, geb. st.annaparochie 30 juli 1814, † 25 dec. 1889.
Uit dit huwelijk:
a. hendrikje groen, geb. st.jacobiparochie 1839, tr. 11 juli 1861 sybe stapert, geb. st. jacobiparochie 1847.
b. pieter gerrits, zie 6.
c. jan groen, geb. gem. het bildt 26 nov. 1842, tr. het bildt 9 mei 1867 sybrigje van marsum, geb. st. jacobiparochie 1845.
d. antje groen, geb. gem. het bildt 19 dec. 1845, tr. het bildt 5 mei 1870 pieter haarsma, geb. st. annaparochie 1845.

14.arjen fopkes dreijer, geb. blija 9 aug. 1802, † ald. 5 mei 1848, tr. ferweradeel 5 mei 1826
15.jitske pieters van de ark, geb. blija 1 juni 1800, † ald. 2 nov. 1870.
Uit dit huwelijk:
a. jantje dreijer, geb. blija 8 sept. 1825, † ald. 9 maart 1827.
b. jantje arjens dreijer, geb. blija 3 jan. 1828, † ald. 3 juli 1831.
c. lysbeth dreijer, geb. blija 23 juni 1830, † new jersey USA 1894, tr. het bildt 10 mei 1855 jan botes post, geb. minnertsga 20 okt. 1832.
d. jantje arjens dreijer, geb. blija 31 okt. 1832.
e. fopke arjens dreijer, geb. blija 22 dec. 1834, † breda 24 okt. 1855.
f. jantje arjens (grutte jantsje) dreijer, geb. blija 6 dec. 1835, † ferweradeel 26 maart 1907, tr. ferweradeel 1 maart 1873 jan pieters rijpstra, geb. 1811, † ferweradeel 19 febr. 1881, zn. van pieter martens en maaike jans.
g. pietje arjens, zie 7.
h. gerlof arjens dreijer, geb. blija 4 sept. 1840, tr. ferwerderadeel 24 mei 1865 sjoukje feikes hellinga.

Generatie V

16.jacob abrahams lauffer (lofers), geb. groningen 28 nov. 1741, koemelker 1822, † groningen 11 dec. 1806, tr. 1e groningen 21 nov. 1776 ytje jans, geb. zuurdijk 4 dec. 1756, † groningen 1 juli 1782; tr. 2e groningen, martinikerk 17 aug. 1787
17.trijntje hindriks, geb. eppenhuizen 21 okt. 1763, † groningen 30 sept. 1825, tr. 2e groningen 27 sept. 1807 hendrik jans hoedt.
Uit dit huwelijk:
a. abraham jacobs lofers, geb. groningen 10 mei 1788, tr. groningen 24 jan. 1808 roelfje ( roeltje) eebels ( eibels), geb. groningen.
b. hindrik jacobs lofers (laufer), geb. groningen 8 juni 1790, Voermansknecht 1814, koopman 1841, † groningen 19 maart 1856, tr. 1e groningen 29 aug. 1813 geertje berends, geb. 1782, † groningen 1 okt. 1840, dr. van berend en geessijn geerts; tr. 2e groningen 16 sept. 1841 antje hindriks klaassens, geb. groningen 1784, † ald. 22 juli 1866, dr. van hindrik.
c. david jacobs, zie 8.
d. trijntje jacobs lofers, geb. groningen 4 april 1794, † vóór 1799.
e. annigje laufer (lofers), geb. groningen 1 nov. 1803, † ald. 6 febr. 1838, tr. groningen 1 dec. 1822 egidius nicolaus madyol, geb. breda 1798, flankeur 1822, weversknecht 1838, † groningen 9 juni 1848, zn. van egidius en anna mulders; hij hertr. groningen 5 aug. 1838 lisabeth van den berg.

19.geertruid lubbers.

20.eppe jans, geb. sauwerd, ged. sauwerd 26 sept. 1751, † garnwerd vóór 1815, tr. garnwerd en oostum 20 april 1777
21.symke dates, geb. ezinge 3 sept. 1752, † garnwerd 10 febr. 1808.

22.garmt jacobs, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 10 aug. 1746, † zoutkamp vóór 1815, had biol. kinderen
23.geeske jans sybrings, ged. vierhuizen 16 febr. 1755, † zoutkamp vóór 1815.
Hun kinderen:
a. antie germts, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 6 okt. 1771, † vóór 1775.
b. geeske germts, ged. vierhuizen 28 febr. 1773.
c. antie germts, ged. vierhuizen 26 nov. 1775.
d. pietertie garmts, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 19 april 1778.
e. pieterke germts, zie 11.

24.pieter gerrits groen, geb. vrouwenparochie 20 maart 1779, † ald. 22 jan. 1827, tr. 2e het bildt 26 nov. 1820 renske tjepkes tjepkema, geb. vrouwenparochie 1773; tr. 1e 1800
25.antje siedgers hoogerhuis, geb. vrouwenparochie 1777, † ald. 8 juni 1819.
Uit dit huwelijk:
a. antje pieters groen, geb. vrouwenparochie 1803, tr. het bildt 8 mei 1834 sjouke luitzens kramer, geb. ferwerd, ferwerderadeel 1799.
b. trijntje pieters groen, geb. vrouwenparochie 1809, † gem. het bildt 3 jan. 1848, tr. het bildt 8 mei 1834 bauke baukes van der leest, geb. 1802, † vóór 1848.
c. gerrit pieters, zie 12.
d. sytske pieters groen, geb. vrouwenparochie 1818, tr. het bildt 7 dec. 1848 cornelis klazes kuiken, geb. st. jacobiparochie 1820.

26.jan harmens dijkstra, geb. st jacobiparochie 1789, † 21 dec. 1847, had biol. dochter
27.hendrikje sjardes, geb. st.annaparochie 1789, † ald. 2 dec. 1815.

28.fopke arjens dreijer, geb. janum 16 maart 1773, in 1828 gardenier, † blija 27 april 1828, tr. blija 17 mei 1801
29.lijsbeth martens noorderbaan, geb. blija 12 dec. 1778, † ferweradeel 9 juni 1836.
Uit dit huwelijk:
a. arjen fopkes, zie 14.
b. aaltje fopkes dreijer, geb. blija 22 juli 1804, † ald. 18 maart 1806.
c. aaltje fopkes dreijer, geb. blija 10 maart 1806, tr. ferweradeel 1 juli 1841 jacob pieters bakker.
d. marten fopkes dreijer, geb. blija 8 nov. 1809, † ferweradeel 11 aug. 1859, tr. ferweradeel 11 mei 1833 aaltje aris dreijer, geb. 1814.
e. wijbe fopkes dreijer, geb. blija 27 febr. 1812, † ald. 25 maart 1812.
f. wijbe fopkes dreijer, geb. blija 25 maart 1813, † ferweradeel 21 maart 1852, tr. ferwerderadeel 14 juni 1838 tjitske johannes pheifer, geb. 1817.
g. grietje fopkes dreijer, geb. blija 7 aug. 1816.

30.pieter pieters (pytter pytters) van de ark, geb. blija 3 sept. 1777, † ald. 10 april 1864, tr. hogebeintum 9 dec. 1798
31.jantje klases, geb. blija 6 april 1777, † ald. 9 mei 1817.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje pieters van de ark.
b. pieter pieters van de ark.
c. jitske pieters, zie 15.
d. gerlof pieters van de ark, geb. blija 24 mei 1806.
e. klaas pieters van de ark, geb. blija 7 mei 1815.

Generatie VI

32.abraham laufer, geb. zofingen zwitserland 1708, voorganger, oudste van de zwitserse doopsgezinden in groningen, † na 1774, tr. groningen, martinikerk,voorganger de leeraaren oudste van de zwitserse doopsgezinden in groningen daniel richen 20 april 1733
33.trijntje simons, geb. reutingen (zwitserland).
Uit dit huwelijk:
a. jacob abrahams, zie 16.
b. abraham abrahams laufer, geb. groningen 28 nov. 1741, tr. groningen, door abraham sr, zijnde leeraar der mennonisten te groningen 29 aug. 1761 fennigje pieters kreps, geb. kampen.
c. steven abrahams lauffer (loeffers)(loofvers), geb. groningen 1742, † vóór 1827, tr. groningen, "gecopuleert door freerk van den boog, leeraar der doopsgezinden te groningen 23 april 1767 annegien pieters gerbers, geb. hoogkerk 1739, renteniersche 1815, † hoogkerk 7 maart 1827, dr. van pieter gerber en N.N. nn.
d. david laufer, geb. groningen 13 april 1752, † ald. 19 april 1807, tr. groningen, door roelf heuving, leeraar de mennonisten in groningen 26 dec. 1777 barber alberts, geb. 1 nov. 1759, † 1797, dr. van albert jans en antje rudolfs.

Notitie bij het huwelijk van abraham en trijntje: bj huwelijk wordt vermeld: abraham lauffer afkomstig van nieuborgh in switserland en trijntje simons afkomstig van neufville uit lotharingen, "pro qua steffen simons als vader"
in de kantlijn staat vermeld{ "met belastinge tot hoogkerk"
aantek. de 20e april 1733 gecopuleert door daniel ricken, leeraar der doopsgezinde zwitsers"

34.hindrik jans, geb. eppenhuizen, tr. uithuizen 31 okt. 1762
35.trijnje sijbolts (sibolts), ged. leermens 14 nov. 1734.

40.jan louwes, geb. noordwolde, ged. noordwolde 2 nov. 1710, tr. wetsinge en sauwerd, met attestatie van noordwolde en wetsinge 6 febr. 1735
41.trijntje (trijnje) sijmens (simens), geb. wetsinge en sauwerd.
Uit dit huwelijk:
a. sijmen jans, ged. sauwerd 22 april 1736.
b. louwe jans, ged. sauwerd 26 aug. 1742.
c. derk jans, ged. sauwerd 26 april 1744.
d. jacob jannes, ged. sauwerd 7 juni 1745.
e. derk jans, ged. sauwerd 14 sept. 1749.
f. eppe, zie 20.

42.date dates, ged. feerwerd 10 sept. 1719, had biol. dochter
43.fokjen nn.

44.jacob freriks, had biol. kinderen
45.antie germts.
Hun kinderen:
a. garmt, zie 22.
b. frerik jacobs, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 10 nov. 1750.
c. claeske jacobs, geb. zoutkamp, ged. vierhuizen 4 dec. 1757.

46.jan claesens, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 23 febr. 1716, had biol. kinderen
47.eltien jacobs.
Hun kinderen:
a. claes jans, geb. op midhuizen, ged. vierhuizen 2 dec. 1747.
b. jacob jans, geb. op midhuizen, ged. vierhuizen 17 maart 1749.
c. elske jans, ged. vierhuizen 20 aug. 1751.
d. geeske jans, zie 23.
e. jacob jans, geb. op midhuizen, ged. vierhuizen 13 nov. 1755.
f. jacob jans, geb. op midhuizen, ged. vierhuizen 13 nov. 1756.

48.gerrijt pieters, geb. vrouwenparochie, ged. vrouwenparochie 26 maart 1741, tr. vrouwenparochie 17 mei 1767
49.antje gerrijts, geb. vrouwenparochie.
Uit dit huwelijk:
a. dirkje gerrits, geb. onder vrouwenparochie 18 febr. 1768, ged. vrouwenparochie 13 maart 1768.
b. grietje gerrits, geb. 21 sept. 1769, ged. vrouwenparochie 29 okt. 1769.
c. trijntje gerrits, geb. 16 sept. 1771, ged. vrouwenparochie 10 nov. 1771.
d. grietje gerrits, geb. vrouwenparochie 20 aug. 1774.
e. pieter gerrits, zie 24.
f. hiltje gerrits, geb. vrouwenparochie 14 jan. 1781.
g. gerryt gerrits, geb. vrouwenparochie 25 dec. 1783.

50.sijde wijbes hoogerhuis, geb. 1746, † st.jacobiparochie 2 febr. 1824, tr.
51.trijntje rienks.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje syds wybes, ged. vrouwenparochie 7 sept. 1767.
b. dieuwke syds ( sietzes) wybes (hogerhuis), geb. in nieuwe zijl onder vrouwenparochie 4 mei 1773, ged. vrouwenparochie 20 juni 1773, † arum 26 aug. 1841, tr. wybe (jorritsma) van smeden, geb. arum 1772, † ald. 25 dec. 1814.
c. antje siedgers, zie 25.

54.sjardes jelles, had biol. dochter
55.sieuwke sijmens.

56.arjen pieters dreijer, geb. harlingen 18 jan. 1742, ged. harlingen, westerkerk 18 jan. 1742, † blija 14 febr. 1808, tr. 1765
57.aaltje fopkes tilma, geb. janum 1740, † blija 24 dec. 1826.
Uit dit huwelijk:
a. pieter arjens dreijer, geb. 1763, † blija 5 mei 1814, tr. 1790 lysbeth coenraads, geb. 1770, † ferweradeel 8 april 803.
b. minke arjens dreijer, ged. birdaard/janum 26 juli 1767.
c. minke arjens dreijer, ged. birdaard/janum 5 maart 1769.
d. fopke arjens, zie 28.
e. aris arjens dreijer, geb. blija 13 juli 1775, ged. janum 13 aug. 1775, † blija 3 maart 1828, tr. blija 28 juni 1801 ymke nammens dijksman, geb. holwerd 1778, † blija 27 mei 1853.
f. gerben arjens dreijer, geb. blija 28 maart 1783, † ald. 25 maart 1818, tr. blija 11 mei 1814 ytje barends, geb. ameland 1780, dr. van barend paules en froukje phillippus.
g. ritske arjens dreijer, geb. blija 5 juni 1786, † holwerd 6 sept. 1859, tr. 1e blija 1808 karel luttendorf, † blija 1825; tr. 2e ferweradeel 5 mei 1826 windje martens noorderbaan, geb. blija 14 nov. 1785, † ald. 8 juni 1849, dr. van marten clases beintum en grietje fransens.

58.N.N. marten, geb. 1750.

60.pieter minses, geb. 1735, tr. 1760
61.itske gerlofs, geb. 1745.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje pieters, geb. blija 8 april 1764.
b. doetje pieters, geb. blija 8 maart 1767.
c. gerlof pieters, geb. blija 23 sept. 1770.
d. minke pieters, geb. blija 24 febr. 1774.
e. pieter pieters (pytter pytters), zie 30.

62.klaas jans, geb. 1740, tr. 1764
63.trijntje daniels, geb. 1740.
Uit dit huwelijk:
a. grietje klazes.
b. daniel klazes, ged. blija/hogebeintum 4 maart 1770.
c. jan klazes, geb. blija 14 febr. 1772.
d. nanne klazes, geb. blija 2 mei 1775.
e. jantje, zie 31.

Generatie VII

64.abraham laufer, geb. zoffingen? zwitserland 1687, kleermaker in zoffingen, landbouwer in kampen, landbouwer in hoogkerk (vinkhuys), kleermaker in groningen, voorganger, oudste van de zwitserse doopsgezinden, bij de kerkscheuring van de oude zwitsers, † groningen 1774, tr. 1709
65.catharina ricken, geb. frutigen, bern, zwitseland 23 juni 1672.
Uit dit huwelijk:
a. catharina (trijntje) laufer, geb. zwitserland 1700, † hoogkerk 5 maart 1779, tr. sappemeer 3 maart 17323 johannes emanuel leutscher, geb. 1704, ged. Ulenbach, zwitserland 14 febr. 1706, † hoogkerk vóór 25 mei 1776, zn. van emanuel en anna andrist.
b. barber laufer, geb. zofingen zwitserland 1700.
c. abraham, zie 32.

66.steffen simons, geb. zwitserland 1672, landman uit reutigen -1711, landbouwer in hoogkerk, o.m. op het vinkhuys, tr.
67.ursel vaarny, geb. zwitserland.

70.sijbel everts, geb. loppersum 4 juni 1718, had biol. kinderen
71.grietje jans.
Hun kinderen:
a. evert sijbolts, ged. leermens 20 jan. 1732.
b. diewerke sijbolts, ged. leermens 1 nov. 1733.
c. trijnje, zie 35.

80.louwe jacobs, geb. noordwolde, tr. noordwolde 17 april 1698
81.amke berents, geb. mensingeweer.
Uit dit huwelijk:
a. liefke louwes, ged. noordwolde 16 okt. 1698.
b. anje louwes, ged. noordwolde 8 sept. 1700.
c. wibrigh louwes, ged. noordwolde 3 sept. 1702.
d. jantjen louwes, ged. noordwolde 22 maart 1705.
e. jacob louwes, ged. noordwolde 26 aug. 1708.
f. jan, zie 40.
g. jacob louwes, ged. noordwolde 10 mei 1714.

84.date willems, had biol. zoon
85.siemke jansen.

92.claas helperichs, geb. houwerzijl, ged. niekerk en vliedorp 4 okt. 1685, † vierhuizen 24 febr. 1750, had biol. kinderen
93.geeske jurriens, geb. 1680, ged. vierhuizen 1 sept. 1713.
Hun kinderen:
a. jantjen claasen, geb. vierhuizen op midthalm, ged. vierhuizen 4 dec. 1712.
b. helperich claasen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 27 jan. 1715.
c. jan, zie 46.
d. helperich claesen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 24 dec. 1719, landbouwer op menneweer, † vóór 1766, tr. 1e hendrikje fokkes; tr. 2e vierhuizen 2 okt. 1750 trijntje lammerts.
e. geetjen claesen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 10 juni 1725.
f. jurjen claesen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 7 dec. 1727, † vóór sept. 1730.
g. jurjen claesen, geb. p menneweer, ged. vierhuizen 17 sept. 1730.
h. anje claesen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 28 okt. 1733.
i. jurjen claesen, geb. op menneweer, ged. vierhuizen 24 okt. 1737.

96.pieter dirks, geb. st. annaparochie, tr. vrouwenparochie 20 juli 1736
97.trijntje fenses, geb. vrouwenparochie, ged. vrouwenparochie 30 dec. 1708, extra ordinarius assistent (vermeld bij doop dochter trijntje).
Uit dit huwelijk:
a. antje pieters, ged. vrouwenparochie 10 juni 1737.
b. dirk pieters, ged. vrouwenparochie 24 aug. 1738.
c. sjoukje pieters, geb. vrouwenparochie 1739, ged. st. annaparochie, op belijdenis 8 mei 1791, tr. vrouwenparochie 28 aug. 1763 marten tjerks, † na 1791.
d. gerrijt pieters, ged. vrouwenparochie 23 aug. 1739.
e. gerrijt, zie 48.
f. yede pieters, ged. vrouwenparochie 11 maart 1742.
g. japke pieters, ged. vrouwenparochie 10 febr. 1743.
h. jannigje pieters, ged. vrouwenparochie 11 jan. 1744.
i. jacob pieters, ged. vrouwenparochie 25 mei 1744.
j. janke pieters, ged. vrouwenparochie 19 dec. 1745.
k. claas pieters, ged. vrouwenparochie 14 mei 1747.

112.pieter aris dreijer, ged. harlingen 28 mei 1713, tr. westerkerk harlingen 24 april 1735
113.richtje gerbens, geb. pingjum 1715.
Uit dit huwelijk:
a. ale pieters dreijer.
b. fongerke pieters dreijer.
c. aris pieters dreijer, ged. harlingen 12 april 1736.
d. gerben pieters dreijer, ged. harlingen 8 sept. 1740.
e. arjen pieters, zie 56.

114.fopke ritskes, had biol. dochter
115.minke jans.

Generatie VIII

128.abraham laufer, geb. zofingen zwitserland 1655, zadelmaker, in 1680 gildemeester, stadskoerier tussen zofingen in het berner-oberland en bern, † zofingen zwitserland na 1715, tr.
129.johanna harder, geb. bern, † 1730.
Uit dit huwelijk:
a. johann laufer, geb. zofingen zwitserland 1680.
b. abraham laufer, geb. zofingen zwitserland 1681, † 1738, tr. 1727 anna lehman, geb. riedtal.
c. anna maria laufer, geb. zofingen zwitserland 1684.
d. hans rudolf laufer, geb. zofingen zwitserland 1686.
e. abraham, zie 64.
f. jacob laufer, geb. zofingen zwitserland 1688, pannen- en steenbakker, † 1764, tr. 1728 katharina schauenberg, geb. 1693, † 1756.
g. daniel laufer, geb. zofingen zwitserland 1693.
h. david laufer, geb. zofingen zwitserland 1694, kleermaker, tr. 1e sappemeer ) 21 april 1726 annighjen schavels, † vóór 1731; tr. 2e zuidwolde 26 mei 1731 trijntie stelij, geb. van bern.

130.martin peters ricken, geb. frutigen nov. 1640, † ald. 1680, tr. frutigen 5 dec. 1670
131.cathrin germann, geb. frutigen 12 april 1647, wijngaardernier -1711, † 1680.
Uit dit huwelijk:
a. cathrina ricken, geb. frutigen 20 juni 1671, † vóór 23 juni 1672.
b. catharina, zie 65.
c. sara ricken, geb. frutigen 23 nov. 1673, tr. 7 april 1698 hans bircher, geb. frutigen 14 jan. 1672.
d. margreth ricken, geb. frutigen 3 jan. 1675.
e. martin ricken, geb. frutigen 20 jan. 1676, landmn in frutigen -1711, korenmolenaar en veehouder in kampen 1711-, † kampen, tr. barber jans immer, geb. 1678.
f. daniel ricken, geb. frutigen 16 dec. 1677, leeraar/landman in fruttingen, berner oberland -1711, oudste bij de zwitserse doopsgezinden in groningen 1712-1736, † borgercompagnie, sappemeer vóór 5 dec. 1737, tr. frutigen 1704 barbara wenger, geb. 1680, † vóór 1737.
g. peter ricken, geb. frutigen 19 okt. 1679, tr. anna planck, geb. fruttigen 1684.
h. anna ricken, geb. frutigen 2 dec. 1680, tr. melchior zahler, geb. 1670, diaken in fruttinggen, landmanin frutingen.

140.evert sijbolts.

160.jacob louwes, † vóór 1675, tr.
161.liefke derkx.

184.helperigh claesen, geb. houwerzijl, ged. niekerk en vliedorp 11 febr. 1655, † 20 okt. 1686, tr. niekerk en vliedorp 23 nov. 1684
185.geertje lammerts, geb. munnikezijl.

194.fense jans, extra ordinarius assistent, had biol. kinderen
195.N.N. nn.
Hun kinderen:
a. jan fenses, ged. vrouwenparochie 23 aug. 1685.
b. baucke fenses, ged. vrouwenparochie 20 sept. 1696.
c. geesie fenses, ged. vrouwenparochie 18 febr. 1700.
d. pytter fenses, ged. vrouwenparochie 4 mei 1704.
e. trijntje, zie 97.

224.aris pieters dreijer, tr. harlingen 4 mei 1710
225.geeske ariens, geb. harlingen 19 sept. 1686.
Uit dit huwelijk:
a. pieter aris, zie 112.
b. janke aris dreijer, geb. harlingen 8 mei 1715.
c. aerien aris dreijer, geb. harlingen 12 aug. 1717.
d. arien aris dreijer, geb. harlingen 19 maart 1719.
e. beern aris dreijer, geb. harlingen 7 sept. 1721.
f. janke aris dreijer, geb. harlingen 21 jan. 1725, † ald. 14 maart 1725.

226.gerben ates, geb. 1685, had biol. dochter
227.fongerke arjens, geb. 1685.

Generatie IX

256.johann laufer, geb. zofingen zwitserland 1614, predikant in rothenbach, † 1684, kreeg rel.
257.N.N. nn1.
Uit deze relatie:
a. daniel laufer, geb. zofingen zwitserland 1653, tingieter, † 1712, tr. katharina burzberger.
b. abraham, zie 128.

260.gilgen (gillian) rychen, geb. frutigen 2 juli 1587, tr. frutigen 24 jan. 1619
261.anna zryd, geb. 1588.

262.daniel germann, geb. kandersbruck, zwitserland 19 nov. 1611, tr. frutigen 5 dec. 1636
263.margaretha schranz, geb. frutigen 16 dec. 1617.

368.claes janssen, geb. vliedorp, † ald. 5 juni 1670, tr. warffum 28 sept. 1645
369.jantjen helprichs, † vliedorp 2 mei 1684.

448.pieter aris dreijer, geb. 1640, tr. 2e harlingen 4 nov. 1671 hiltie feddricks; tr. 1e harlingen 1669
449.jancke lubbers, geb. harlingen 10 nov. 1650.
Uit dit huwelijk:
a. aris pieters, zie 224.
b. rinske pieters dreijer, geb. harlingen 5 aug. 1683.
c. antie pieters dreijer, geb. harlingen 19 okt. 1684.

450.arien beerns, had biol. dochter
451.trijntje geerts.

Generatie X

512.johann laufer, geb. zofingen zwitserland 1578, predikant en decaan in zofingen, † 1651, tr. 1e 1621 dorothea karbon, geb. 1589, † 1633; tr. 2e 1633 katharina krieg; kreeg rel.
513.katharina faschler, geb. 1587, † 1620.
Uit deze relatie:
a. johann, zie 256.
b. hans rudolf laufer, geb. zofingen zwitserland 1620, † ald. 1620.

520.jacob rychen, geb. schwandi, frutigen 1542, tr. frutigen 1567
521.elizabeth pieters zurcher, geb. frutigen 1547.
Uit dit huwelijk:
a. johannes rychen, ged. frutigen 31 okt. 1568.
b. barbara rychen, geb. frutigen 8 jan. 1570, tr. frutigen 28 april 1594 jacob ryter, geb. frutigen 9 febr. 1571.
c. jacob rychen, geb. frutigen 7 aug. 1575.
d. thomas rychen, geb. frutigen 6 dec. 1579, tr. frutigen 15 jan. 599 adelheid zahler.
e. verena rychen, geb. frutigen 27 aug. 1581.
f. davit rychen, geb. frutigen 20 jan. 1583.
g. gilgen (gillian), zie 260.
h. margaritha rychen, geb. frutigen april 1588.

524.christian germann, geb. kandersteg, of frutingen? 29 juli 1554, tr. frutigen 30 aug. 1584
525.catharina germann, geb. frutigen 24 okt. 1566.
Uit dit huwelijk:
a. christian germann, geb. 15 okt. 1588.
b. hans germann, geb. 30 juni 1590.
c. barbly germann, geb. 1592.
d. barbly germann, geb. 1593.
e. catharina germann, geb. 1595.
f. anna germann, geb. 1596.
g. elsbeth germann, geb. 1598.
h. benedikta germann, geb. 1599.
i. madlen germann, geb. 1602.
j. fronegg germann, geb. 1605.
k. sara germann, geb. 1606.
l. daniel, zie 262.

526.andreas schranz, geb. adelbrodin zwitserland 16 nov. 1561, had biol. dochter
527.magdalena schranz, geb. frutigen 27 jan. 1592.

738.helperich haijes, geb. warffum, tr. 2e warffum 3 sept. 1637 lamge berents, geb. warffum; tr. 1e vóór 1637
739.hindrikjen nn.

896.aris pieters dreijer, geb. 1610, † 1673, tr. harlingen 19 nov. 1637
897.rincke sickes, geb. 1610.

Generatie XI

1024.hans laufer, geb. zofingen zwitserland 1548, koperslager in zofingen, † 1651, tr. 1574
1025.esther bossard.
Uit dit huwelijk:
a. katharina laufer, geb. zofingen zwitserland 1575.
b. berena laufer, geb. zofingen zwitserland 1576.
c. johann, zie 512.
d. hans jacob laufer, geb. zofingen zwitserland 1580, meubelmaker, raadslid in zoffingen, † 1648, tr. 1e 1603 maria wullschleger; tr. 2e 16034 barbara wullschleger, † 1644; tr. 3e 1645 anna hofer.
e. catharina laufer, geb. zofingen zwitserland 1581.
f. esther laufer, geb. zofingen zwitserland 1583.
g. moriz laufer, geb. zofingen zwitserland 1586, schoenmaker.
h. sebastiaan laufer, geb. zofingen zwitserland 1588.
i. friedrich laufer, geb. zofingen zwitserland 1590.
j. hans martin laufer, geb. zofingen zwitserland 1590, slotenmaker, tr. 1621 elisabeth ringier (of richner).
k. chistina laufer, geb. zofingen zwitserland 1592.
l. regula laufer, geb. zofingen zwitserland 1594.

1040.nn rychen, geb. 1515, had biol. zoon
1041.N.N. nn.

1048.christian germann, geb. kandersteg, zwitserland 1528, had biol. zoon
1049.barbeli nome nescio, geb. frutigen 1526.

1050.gweer germann, had biol. dochter
1051.anna nome nescio.

1052.lienhard schranz, geb. adelbrodin zwitserland 1533, tr. 22 juni 1560
1053.margret egger, geb. adelbrodin zwitserland 1537.

1054.hans schranz, geb. 1566, tr. 1591
1055.christina truchen, geb. frutigen 1571.

1792.pieter aris dreijer, geb. 1575, Houtkoper te harlingen, † harlingen nov. 1623, tr. 1597
1793.trijntje tiebbes, geb. 1575, † harlingen 21 jan. 1634.
Uit dit huwelijk:
a. arjen pieters dreijer.
b. tjebbe pieters dreijer, geb. harlingen 1598, Houtkoper te harlingen, † 1665, tr. 1e harlingen 21 juli 1624 dingen pieters scheltinga; tr. 2e harlingen 9 jan. 1642 hincke bottes baerda, geb. sneek.
c. aris pieters, zie 896.
d. trijntje pieters dreijer, geb. 1613.
e. grietje pieters dreijer, geb. 1615, † 22 aug. 1665.
f. eeick pieters dreijer, geb. 1615, tr. harlingen 1641 gaucke drcks, geb. 1625.

Generatie XII

2048.hans laufer, geb. 1525, koperslager in zofingen.

2080.jacob rychen, geb. 1490, kreeg rel.
2081.N.N. nn.

2100.caspar germann, geb. 1512.

2110.jacob truchen, geb. 1546, had biol. dochter
2111.christina zumbrunnen, geb. 1551.

3584.aris pietersz dreijer, geb. harlingen 1540, stoeldraaier, † harlingen 28 nov. 1602, tr. 1570
3585.saske pietersdr., geb. 1540, † harlingen 10 april 1623.
Uit dit huwelijk:
a. marten aris dreijer, geb. 1570, † op reis naar oostindie 1606.
b. gryt aris dreijer, geb. 1572.
c. pieter aris, zie 1792.
d. syurd aris dreijer, geb. 1585.

3586.tjebbe tiebbes, geb. 1545, had biol. dochter
3587.trijncke abbesdr., geb. 1545, † vóór 22 jan. 1606.

Generatie XIII

4160.nn rychen, geb. 1465, had biol. zoon
4161.N.N. nn.

Generatie XIV

8320.jacob rychen, geb. 1440, had biol. zoon
8321.N.N. nn.

Generatie XV

16640.heinrich rychen, geb. 1415, had biol. zoon
16641.N.N. nn.

Generatie XVI

33280.jacob rychen, geb. 1395, had biol. zoon
33281.N.N. nn.

Generatie XVII

66560.heiny riche, geb. frutingen 1360, Edelknecht (Page?),, † frutingen 1411, had biol. kinderen
66561.ursela n., geb. 1370.
Hun kinderen:
a. peter richen, geb. 1390.
b. jacob, zie 33280.
c. hans riche, geb. 1400.

Generatie XVIII

133120.heinrich III riche, geb. 1330, Edelknecht (Page?) / Canon, † sept. 1402, had biol. kinderen
133121.ursula van seftingen, geb. 1335.
Hun kinderen:
a. jacob riche.
b. hans riche.
c. heiny, zie 66560.

Generatie XIX

266240.jacob dives riche, geb. 1308, Schout (Burgemeester, † 1360, had biol. kinderen
266241.katharina van eriswill, geb. 1310.
Hun kinderen:
a. heinrich III, zie 133120.
b. ulrich IV riche, geb. 1333.
c. bruno riche, geb. 1336.
d. adelheid riche, geb. 1340.

Generatie XX

532480.ulrich II miles dives des richen, geb. 1270, Schout (Burgemeester), † 1345, had biol. kinderen
532481.anna van vaumarcus, geb. 1285.
Hun kinderen:
a. bruno dives riche, geb. 1303.
b. ulrich III dives riche, geb. 1305.
c. jacob dives, zie 266240.
d. johan III dives riche, geb. 1310.
e. jost dives des riche, geb. 1312.
f. anna dives des riche, geb. 1315.
g. elsa dives des riche, geb. 1318, tr. rudolf von erlach.
h. claus dives des riche, geb. 1320.


Bronnen

1. t.b.c.
2. doopprotocol van de hervormde kerk
3. attestatie hoogkerk 18-02-1732, attestatie sappemeer 3-3-1732
4. barbara is een zuster van de eerste vrouw maria van hans jacob laufer

Index

abbesdr., trijncke (1545-1606) 3587
adema, gerrit (1874-1953) 2,d
adema, jan (1898-1979) 2,d
alberts, barber (1759-1797) 32,d
andrist, anna 64,a
arents, korneliske 6,e
ariens, geeske (1686-) 225
arjens, fongerke (1685-) 227
ark, gerlof pieters van de (1806-) 30,d
ark, jitske pieters van de (1800-1870) 15
ark, klaas pieters van de (1815-) 30,e
ark, pieter pieters van de 30,b
ark, pieter pieters (pytter pytters) van de (1777-1864) 30
ark, trijntje pieters van de 30,a
ates, gerben (1685-) 226
baerda, hincke bottes (x1642) 1792,b
bakker, jacob pieters (x1841) 28,c
barends, ytje (1780-) 56,f
beerns, arien 450
beintum, marten clases (1750-) 56,g
berends, berend (vermeld ) 16,b
berends, geertje (1782-1840) 16,b
berents, amke (x1698) 81
berents, lamge (x1637) 738
berg, lisabeth van den (1813-1869) 16,e
bircher, hans (1672-) 130,c
bloem, kornelis (1824-1890) 4,c
boersma, oege jacobs 6,d
boersma, riekje (1870-1952) 6,d
borgman, jantje popkes (1795-) 8
bossard, esther (x1574) 1025
burzberger, katharina 256,a
claasen, helperich (1715-) 92,b
claasen, jantjen (1712-) 92,a
claesen, anje (1733-) 92,h
claesen, geetjen (1725-) 92,e
claesen, helperich (1719-1766) 92,d
claesen, helperigh (1655-1686) 184
claesen, jurjen (1727-1730) 92,f
claesen, jurjen (1730-) 92,g
claesen, jurjen (1737-) 92,i
claesens, jan (1716-) 46
coenraads, lysbeth (1770-803) 56,a
daniels, trijntje (1740-) 63
dates, date (1719-) 42
dates, symke (1752-1808) 21
dekkinga, jan (1852-1903) 4,c
dekkinga, martje egberts 4,c
derkx, liefke 161
dijk, elisabeth tomas van (1813-) 10,a
dijksman, ymke nammens (1778-1853) 56,e
dijkstra, jan harmens (1789-1847) 26
dijkstra, sieuwke jans (1814-1889) 13
dirks, pieter (x1736) 96
drcks, gaucke (1625-) 1792,f
dreijer, aaltje aris (1814-) 28,d
dreijer, aaltje fopkes (1804-1806) 28,b
dreijer, aaltje fopkes (1806-) 28,c
dreijer, aerien aris (1717-) 224,c
dreijer, ale pieters 112,a
dreijer, antie pieters (1684-) 448,c
dreijer, arien aris (1719-) 224,d
dreijer, aris arjens (1775-1828) 56,e
dreijer, aris pieters (x1710) 224
dreijer, aris pieters (1610-1673) 896
dreijer, aris pieters (1736-) 112,c
dreijer, aris pietersz (1540-1602) 3584
dreijer, arjen fopkes (1802-1848) 14
dreijer, arjen pieters 1792,a
dreijer, arjen pieters (1742-1808) 56
dreijer, beern aris (1721-) 224,e
dreijer, eeick pieters (1615-) 1792,f
dreijer, fongerke pieters 112,b
dreijer, fopke arjens (1773-1828) 28
dreijer, fopke arjens (1834-1855) 14,e
dreijer, gerben arjens (1783-1818) 56,f
dreijer, gerben pieters (1740-) 112,d
dreijer, gerlof arjens (1840-) 14,h
dreijer, grietje fopkes (1816-) 28,g
dreijer, grietje pieters (1615-1665) 1792,e
dreijer, gryt aris (1572-) 3584,b
dreijer, janke aris (1715-) 224,b
dreijer, janke aris (1725-1725) 224,f
dreijer, jantje (1825-1827) 14,a
dreijer, jantje arjens (1828-1831) 14,b
dreijer, jantje arjens (1832-) 14,d
dreijer, jantje arjens (grutte jantsje) (1835-1907) 14,f
dreijer, lysbeth (1830-1894) 14,c
dreijer, marten aris (1570-1606) 3584,a
dreijer, marten fopkes (1809-1859) 28,d
dreijer, minke arjens (1767-) 56,b
dreijer, minke arjens (1769-) 56,c
dreijer, pieter aris (1575-1623) 1792
dreijer, pieter aris (1640-) 448
dreijer, pieter aris (1713-) 112
dreijer, pieter arjens (1763-1814) 56,a
dreijer, pietje arjens (1837-1918) 7
dreijer, rinske pieters (1683-) 448,b
dreijer, ritske arjens (1786-1859) 56,g
dreijer, syurd aris (1585-) 3584,d
dreijer, tjebbe pieters (1598-1665) 1792,b
dreijer, trijntje pieters (1613-) 1792,d
dreijer, wijbe fopkes (1812-1812) 28,e
dreijer, wijbe fopkes (1813-1852) 28,f
drewes, ebel 8,b
drewes, ebel everts (1827-) 8,b
eebels ( eibels), roelfje ( roeltje) (x1808) 16,a
egger, margret (1537-) 1053
eriswill, katharina van (1310-) 266241
erlach, rudolf von 532480,g
everts, sijbel (1718-) 70
faber, gerrit (1867-1945) 6,c
faschler, katharina (1587-1620) 513
feddricks, hiltie (x1671) 448
fenses, baucke (1696-) 194,b
fenses, geesie (1700-) 194,c
fenses, jan (1685-) 194,a
fenses, pytter (1704-) 194,d
fenses, trijntje (1708-) 97
fokkens, frouwke jans (1833-1859) 4,a
fokkens, simon (1852-1892) 4,a
fokkes, hendrikje 92,d
fransens, grietje (1750-) 56,g
freriks, jacob 44
frik, annetta (1854-1938) 1
garmts, pietertie (1778-) 22,d
geerts, geessijn 16,b
geerts, trijntje 451
gerbens, richtje (1715-) 113
gerber, pieter 32,c
gerbers, annegien pieters (1739-1827) 32,c
gerlofs, itske (1745-) 61
germann, anna (1596-) 524,f
germann, barbly (1592-) 524,c
germann, barbly (1593-) 524,d
germann, benedikta (1599-) 524,h
germann, caspar (1512-) 2100
germann, catharina (1566-) 525
germann, catharina (1595-) 524,e
germann, cathrin (1647-1680) 131
germann, christian (1528-) 1048
germann, christian (1554-) 524
germann, christian (1588-) 524,a
germann, daniel (1611-) 262
germann, elsbeth (1598-) 524,g
germann, fronegg (1605-) 524,j
germann, gweer 1050
germann, hans (1590-) 524,b
germann, madlen (1602-) 524,i
germann, sara (1606-) 524,k
germts, antie 45
germts, antie (1771-1775) 22,a
germts, antie (1775-) 22,c
germts, geeske (1773-) 22,b
gerrijts, antje (x1767) 49
gerrits, dirkje (1768-) 48,a
gerrits, gerryt (1783-) 48,g
gerrits, grietje (1769-) 48,b
gerrits, grietje (1774-) 48,d
gerrits, hiltje (1781-) 48,f
gerrits, trijntje (1771-) 48,c
graaf, ida renjes de (1804-1830) 8
groefsema, annetta (1912-2003) 1,a
groefsema, enne (1849-1920) 1
groefsema, eppe (1918-1979) 1,b
groefsema, lammert (1884-1946) 1
groen, antje (1845-) 12,d
groen, antje pieters (1803-) 24,a
groen, arjen (1869-1935) 6,d
groen, gerlof (1877-1891) 6,i
groen, gerrit (1865-1939) 6,b
groen, gerrit pieters (1813-1846) 12
groen, hendrik (1877-1891) 6,j
groen, hendrikje (1839-) 12,a
groen, hendrikje (1873-1874) 6,g
groen, hendrikje (1875-1875) 6,h
groen, jan (1842-) 12,c
groen, jan (1870-1951) 6,e
groen, lijsbert (1872-1888) 6,f
groen, pieter gerrits (1779-1827) 24
groen, pieter gerrits (1840-1918) 6
groen, sieuwke (1864-1918) 3
groen, sytske pieters (1818-) 24,d
groen, trijntje pieters (1809-1848) 24,b
groen, ytske (1867-1914) 6,c
haarsma, pieter (1845-) 12,d
haijes, helperich (x1637) 738
harder, johanna (-1730) 129
helder, emke harm (1869-1950) 6,e
helder, harm pieters 6,e
hellinga, sjoukje feikes (x1865) 14,h
helperichs, claas (1685-1750) 92
helprichs, jantjen (-1684) 369
hindriks, trijntje (1763-1825) 17
hoedt, hendrik jans (x1807) 17
hofer, anna (x1645) 1024,d
hoogerhuis, antje siedgers (1777-1819) 25
hoogerhuis, sijde wijbes (1746-1824) 50
iedema, trijntje jans (1838-1913) 4,e
immer, barber jans (1678-) 130,e
jacobs, claeske (1757-) 44,c
jacobs, eltien 47
jacobs, frerik (1750-) 44,b
jacobs, garmt (1746-1815) 22
jacobs, louwe (x1698) 80
jager, aaltje (1835-1878) 6,b
jager, grietje (1868-1939) 6,b
jannes, jacob (1745-) 40,d
jans, albert 32,d
jans, claes (1747-) 46,a
jans, derk (1744-) 40,c
jans, derk (1749-) 40,e
jans, elske (1751-) 46,c
jans, eppe (1751-1815) 20
jans, fense (vermeld ) 194
jans, grietje 71
jans, hindrik (x1762) 34
jans, jacob (1749-) 46,b
jans, jacob (1755-) 46,e
jans, jacob (1756-) 46,f
jans, klaas (1740-) 62
jans, louwe (1742-) 40,b
jans, maaike 14,f
jans, minke 115
jans, sijmen (1736-) 40,a
jans, ytje (1756-1782) 16
jansen, siemke 85
janssen, claes (-1670) 368
jelles, sjardes 54
jurriens, geeske (1680-) 93
karbon, dorothea (1589-1633) 512
klaassens, antje hindriks (1784-1866) 16,b
klaassens, hindrik (vermeld 1841) 16,b
kladder, luiktje pieters (1799-) 8,b
klases, jantje (1777-1817) 31
klazes, daniel (1770-) 62,b
klazes, grietje 62,a
klazes, jan (1772-) 62,c
klazes, nanne (1775-) 62,d
kramer, sjouke luitzens (1799-) 24,a
kreps, fennigje pieters (x1761) 32,b
krieg, katharina (x1633) 512
kuiken, cornelis klazes (1820-) 24,d
lammerts, geertje (x1684) 185
lammerts, trijntje (x1750) 92,d
laufer, abraham (1655-1715) 128
laufer, abraham (1681-1738) 128,b
laufer, abraham (1687-1774) 64
laufer, abraham (1708-1774) 32
laufer, abraham abrahams (1741-) 32,b
laufer, anna maria (1684-) 128,c
laufer, barber (1700-) 64,b
laufer, berena (1576-) 1024,b
laufer, catharina (1581-) 1024,e
laufer, catharina (trijntje) (1700-1779) 64,a
laufer, chistina (1592-) 1024,k
laufer, daniel (1653-1712) 256,a
laufer, daniel (1693-) 128,g
laufer, david (1694-) 128,h
laufer, david (1752-1807) 32,d
laufer, esther (1583-) 1024,f
laufer, friedrich (1590-) 1024,i
laufer, hans (1525-) 2048
laufer, hans (1548-1651) 1024
laufer, hans jacob (1580-1648) 1024,d
laufer, hans martin (1590-) 1024,j
laufer, hans rudolf (1620-1620) 512,b
laufer, hans rudolf (1686-) 128,d
laufer, jacob (1688-1764) 128,f
laufer, johann (1578-1651) 512
laufer, johann (1614-1684) 256
laufer, johann (1680-) 128,a
laufer, katharina (1575-) 1024,a
laufer, moriz (1586-) 1024,g
laufer, regula (1594-) 1024,l
laufer, sebastiaan (1588-) 1024,h
laufer (lofers), annigje (1803-1838) 16,e
lauffer (loeffers)(loofvers), steven abrahams (1742-1827) 32,c
lauffer (lofers), jacob abrahams (1741-1806) 16
leest, bauke baukes van der (1802-1848) 24,b
lehman, anna (x1727) 128,b
leutscher, emanuel (-1722) 64,a
leutscher, johannes emanuel (1704-1776) 64,a
lofers, aaltje (1856-1907) 4,c
lofers, abraham jacobs (1788-) 16,a
lofers, david jacobs (1792-1836) 8
lofers, eppe (1857-1948) 2
lofers, gezina (1886-1975) 1
lofers, jacob (1819-1819) 8,a
lofers, jacob (1822-1909) 4
lofers, nn (1885) 2,a
lofers, pieter (1895-1896) 2,c
lofers, pieterke (1849-1925) 4,a
lofers, pieterke (1897-1963) 2,d
lofers, trientje (1863-1935) 4,e
lofers, trijntje (1820-) 8,b
lofers, trijntje jacobs (1794-1799) 16,d
lofers (laufer), hindrik jacobs (1790-1856) 16,b
louwes, anje (1700-) 80,b
louwes, jacob (-1675) 160
louwes, jacob (1708-) 80,e
louwes, jacob (1714-) 80,g
louwes, jan (1710-) 40
louwes, jantjen (1705-) 80,d
louwes, liefke (1698-) 80,a
louwes, wibrigh (1702-) 80,c
lubbers, geertruid 19
lubbers, jancke (1650-) 449
luttendorf, luttendorf, madyol, riche,  nescio, noorderbaan, karel (-1825) 56,g
madyol, egidius (1761-1832) 16,e
madyol, egidius nicolaus (1798-1848) 16,e
marsum, sybrigje van (1845-) 12,c
marten, N.N. (1750-) 58
minses, pieter (1735-) 60
moes, johanna (1922-2000) 1,b
moes, simen (1884-1960) 1,b
mulders, anna (1762-1822) 16,e
muller, anne (1913-1992) 1,a
n., ursela (1370-) 66561
nescio, anna nome 1051
nescio, barbeli nome (1526-) 1049
nn, N.N. 195
nn, N.N. 1041
nn, N.N. 2081
nn, N.N. 4161
nn, N.N. 8321
nn, N.N. 16641
nn, N.N. 33281
nn, N.N. 6,b
nn, N.N. 32,c
nn, fokjen 43
nn, hindrikjen (x1637) 739
nn1, N.N. 257
noorderbaan, lijsbeth martens (1778-1836) 29
noorderbaan, windje martens (1785-1849) 56,g
paules, barend 56,f
pheifer, tjitske johannes (1817-) 28,f
phillippus, froukje 56,f
pieters, aaltje (1796-1824) 9
pieters, antje (1737-) 96,a
pieters, claas (1747-) 96,k
pieters, dirk (1738-) 96,b
pieters, doetje (1767-) 60,b
pieters, gerlof (1770-) 60,c
pieters, gerrijt (1739-) 96,d
pieters, gerrijt (1741-) 48
pieters, jacob (1744-) 96,i
pieters, janke (1745-) 96,j
pieters, jannigje (1744-) 96,h
pieters, japke (1743-) 96,g
pieters, minke (1774-) 60,d
pieters, sjoukje (1739-) 96,c
pieters, trijntje (1764-) 60,a
pieters, yede (1742-) 96,f
pietersdr., saske (1540-1623) 3585
planck, anna (1684-) 130,g
post, jan botes (1832-) 14,c
riche, adelheid (1340-) 266240,d
riche, anna dives des (1315-) 532480,f
riche, bruno (1336-) 266240,c
riche, bruno dives (1303-) 532480,a
riche, claus dives des (1320-) 532480,h
riche, elsa dives des (1318-) 532480,g
riche, hans 133120,b
riche, hans (1400-) 66560,c
riche, heinrich III (1330-1402) 133120
riche, heiny (1360-1411) 66560
riche, jacob 133120,a
riche, jacob dives (1308-1360) 266240
riche, johan III dives (1310-) 532480,d
riche, jost dives des (1312-) 532480,e
riche, ulrich III dives (1305-) 532480,b
riche, ulrich IV (1333-) 266240,b
richen, peter (1390-) 66560,a
richen, ulrich II miles dives des (1270-1345) 532480
ricken, anna (1680-) 130,h
ricken, catharina (1672-) 65
ricken, cathrina (1671-1672) 130,a
ricken, daniel (1677-1737) 130,f
ricken, margreth (1675-) 130,d
ricken, martin (1676-) 130,e
ricken, martin peters (1640-1680) 130
ricken, peter (1679-) 130,g
ricken, sara (1673-) 130,c
rienks, trijntje 51
rijpstra, jan pieters (1811-1881) 14,f
rijpstra, pieter martens 14,f
ringier (of richner), elisabeth (x1621) 1024,j
ritskes, fopke 114
rudolfs, antje 32,d
rychen, barbara (1570-) 520,b
rychen, davit (1583-) 520,f
rychen, gilgen (gillian) (1587-) 260
rychen, heinrich (1415-) 16640
rychen, jacob (1395-) 33280
rychen, jacob (1440-) 8320
rychen, jacob (1490-) 2080
rychen, jacob (1542-) 520
rychen, jacob (1575-) 520,c
rychen, johannes (1568-) 520,a
rychen, margaritha (1588-) 520,h
rychen, nn (1465-) 4160
rychen, nn (1515-) 1040
rychen, thomas (1579-) 520,d
rychen, verena (1581-) 520,e
ryter, jacob (1571-) 520,b
schauenberg, katharina (1693-1756) 128,f
schavels, annighjen (-1731) 128,h
scheltinga, dingen pieters (x1624) 1792,b
schranz, aschranz, ndreas (1561-) 526
schranz, hans (1566-) 1054
schranz, lienhard (1533-) 1052
schranz, magdalena (1592-) 527
schranz, margaretha (1617-) 263
schuilenberg, hendrik (1864-1967) 4,e
schuilenberg (schuilenburg), jan hendrik (x1864) 4,e
seftingen, ursula van (1335-) 133121
sickes, rincke (1610-) 897
siertsema, dieuwerke (1890-1971) 1,b
sijbolts, diewerke (1733-) 70,b
sijbolts, evert 140
sijbolts, evert (1732-) 70,a
sijbolts (sibolts), trijnje (1734-) 35
sijmens, sieuwke 55
sijmens (simens), trijntje (trijnje) (x1735) 41
sikkens, pieterke germts (1780-1831) 11
simons, steffen (1672-) 66
simons, trijntje (x1733) 33
sjardes, hendrikje (1789-1815) 27
smeden, wybe (jorritsma) van (1772-1814) 50,b
stapert, sybe (1847-) 12,a
stelij, trijntie (x1731) 128,h
sybrings, geeske jans (1755-1815) 23
tiebbes, tjebbe (1545-) 3586
tiebbes, trijntje (1575-1634) 1793
tilma, aaltje fopkes (1740-1826) 57
tjepkema, renske tjepkes (1773-) 24
tjerks, marten (-1791) 96,c
truchen, christina (1571-) 1055
truchen, jacob (1546-) 2110
vaarny, ursel (vermeld ) 67
vaumarcus, anna van (1285-) 532481
wenger, barbara (1680-1737) 130,f
westra, pietje freerks 6,d
wier, eppe jans van der (1816-1860) 10,a
wier, jan van de (1854-1862) 4,b
wier, jan van de (1867-1868) 4,f
wier, jan eppes van der (1784-1840) 10
wieren, jeike van (1874-1958) 2,d
wieringa (van de wier), geeske (1819-1891) 5
willems, date 84
wullschleger, barbara (-1644) 1024,d
wullschleger, maria (x1603) 1024,d
wybes, trijntje syds (1767-) 50,a
wybes (hogerhuis), dieuwke syds ( sietzes) (1773-1841) 50,b
zahler, adelheid (x599) 520,d
zahler, melchior (1670-) 130,h
zryd, anna (1588-) 261
zumbrunnen, christina (1551-) 2111
zurcher, elizabeth pieters (1547-) 521


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 11 sept. 2012 16:51 door H.J.Bolwijn
Bestand C:\Users\harry\Documents\genealogie aldfear\familiegroefsemalofers