familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Muller

Kwartierstaat van lolke muller

Generatie I

1.lolke muller, geb. saaksum 25 okt. 1891, boerenknecht 1912-, † kruisweg, gem. kloosterburen 8 maart 1977, begr. hornhuizen, tr. kloosterburen 9 nov. 1912stientje donker, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 20 juli 1885, dienstmeid 1912-, † kruisweg, gem. kloosterburen ( volgens overlijdensakte te hornhuizen) 16 sept. 1934, begr. hornhuizen, dr. van lammert en sijke stuit.
Uit dit huwelijk:
a. anne muller, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 7 maart 1913, † groningen 9 aug. 1992, begr. zoutkamp, nieuw, tr. ulrum 11 nov. 1940annetta groefsema, geb. zoutkamp 2 april 1912.
b. lammert muller, geb. kruisweg, gem. kloosterburen 20 sept. 1916, † 10 april 1989, begr. tynaarlo.

Generatie II

2.anne muller, geb. burum 9 april 1865, † chicago 2 febr. 1950, tr. oldehove 14 mei 1887
3.jantje bruinier, geb. ezinge 18 april 1864, † chicago.
Uit dit huwelijk:
a. derk muller, geb. niehove 13 sept. 1885, † 8 aug. 1965, begr. ulrum, tr. 1e ulrum 27 april 1907frouwke ammaraal, geb. wehe 1883, † groningen 18 maart 1931; tr. 2e na 1931ietje kluin, geb. usquert 2 april 1880, † 22 nov. 1954, begr. ulrum, dr. van douwe en martje meijer en wed. van anne zwart.
b. simon muller, geb. saaksum, oldehove 26 nov. 1887, † cook, ill. usa maart 1976, tr. ulrum 2 nov. 1907aukje de boer, geb. leens 5 jan. 890, dr. van taeke en uilkje grijpstra.
c. jan muller, geb. ezinge 26 nov. 1889.
d. lolke, zie 1.
e. willem muller, geb. saaksum 15 maart 1894, † ald. 4 april 1894.
f. frouwke muller, geb. saaksum, oldehove 18 mei 1895.
g. willem muller, geb. saaksum, gem. oldehove 5 dec. 1897, † hornhuizen 27 juli 1914.
h. grietje muller, geb. 1901.
i. NN muller, geb. zuurdijk 23 dec. 1902, † ald. 23 dec. 1902.
j. jantje muller, geb. 1905.
k. jantje muller, geb. 1914.

Generatie III

4.durk lolkes muller, geb. kollum 24 aug. 1829, boerenknecht 1851, † oldehove 2 jan. 1912, tr. grijpskerk 14 juni 1851
5.grietje willems schripsema, geb. zevenhuizen, gem.leek 12 juli 1829, † niehove 28 okt. 1913.
Uit dit huwelijk:
a. antje dirks muller, geb. de waard, grijpskerk 5 okt. 1851, † vóór 1868.
b. geeske muller, geb. burum 7 juni 1853, tr. oldehove 4 nov. 1879pieter kloosterman, geb. grijpskerk 1855.
c. willemke muller, geb. burum 12 febr. 1855, † niehove 4 juni 1923, tr. oldehove 1 dec. 1877douwe hoogstra, geb. grijpskerk 1854.
d. lolke muller, geb. burum 8 jan. 1857, tr. oldehove 5 juni 1880froukje rienewerf, geb. oldehove 1859, wed. van menne jonkman.
e. willem muller, geb. burum 13 dec. 1858, † leens 25 febr. 1930, tr. oldehove 2 juni 1883elske katsma, geb. gem.oostdongeradeel 1862, † gem.leens 14 juli 1929, dr. van simon jacob en klaaske klazes meinsma.
f. johanna muller, geb. kollumerland 1861, † ald. 7 aug. 1862.
g. anne, zie 2.
h. antje dirks muller, geb. burum kollumerland 11 nov. 1868, † saaksum 27 nov. 1887, tr. oldehove 2 april 1886marten dijkstra, geb. aalsum 28 dec. 1862, boerenknecht te saaksum, † oldehove 15 jan. 1933.

6.simon jans bruinier, geb. rasquert 1 sept. 1816, landbouwersknecht, † ezinge 9 aug. 1879, tr. winsum 31 mei 1850
7.frouwke hendriks van dijk, geb. saaksum 15 jan. 1828, dienstmeid, † ezinge 1 april 1870.
Uit dit huwelijk:
a. jan bruinier, geb. saaksum nov. 1850, † ald. 21 april 1851.
b. jan bruinier, geb. saaksum 1852, † wehe 19 aug. 1931, tr. oldehove 11 mei 1878aaltje van der veen, geb. oldehove 28 nov. 1851, † kloosterburen 23 dec. 1938, dr. van pier folkerts en aagtje ubels siccema (sikkema).
c. jantje bruinier, geb. saaksum mei 1857, † ald. 12 febr. 1858.
d. hendrik bruinier, geb. saaksum mei 1857, † ald. 12 febr. 1858.
e. jantje bruinier, geb. ezinge 29 juni 1859, † ald. 29 juni 1861.
f. jans bruinier, geb. ezinge 2 juni 1862, † ald. 22 dec. 1862.
g. jantje, zie 3.

Generatie IV

8.lolke dirks muller, geb. kollum 22 jan. 1802, arbeider 1847, Gardenier te kollum 1849, † gem.kollumerland 16 sept. 1858, tr. 2e kollumerland 14 mei 1842baukje pieters wiersma, geb. burum 10 jan. 1816, † kollumerland 6 april 1870, dr. van pieter joukes en boukje jelles; tr. 1e kollumerland 22 mei 1826
9.antje tjeerds visser, geb. engwierum,gem.dongeradeel 17 april 1797, † kollum 2 sept. 1841.
Uit dit huwelijk:
a. johanna lolkes muller, geb. kollum 27 aug. 1827.
b. durk lolkes, zie 4.
c. korneliske lolkes muller, geb. kollum 29 mei 1833, tr. kollum 11 jan. 1858harm wichers walda, geb. burum 1833.
d. tjeerd lolkes muller, geb. kollum 28 aug. 1835, landbouwer 1903, tr. kollum 15 mei 1862feikje de jong, geb. kollum 1831.
e. hendrik lolkes muller, geb. kollum 6 nov. 1837, † vóór 1875, tr. grijpskerk 31 aug. 1861willemke jans pettinga, geb. waarden, gem. grijpskerk 1839, † oldehove 28 maart 1919, dr. van jan freerks en pietje hendriks bosscher; zij hertr. oldehove 28 dec. 1875jan jans miollema.
f. sippe lolkes muller, geb. kollum 19 april 1840.

10.willem hotzes schripsema, geb. lutjegast 9 maart 1799, † burum 30 okt. 1883, tr. grijpskerk 22 jan. 1824
11.geeske pieters van der molen, geb. burum 19 jan. 1798,, † burum 1 febr. 1884.
Uit dit huwelijk:
a. hotze willems schripsema, geb. grootegast 21 febr. 1824, † ald. jan. 1828.
b. pieter willems schripsema, geb. grijpskerk 1825, † ald. 6 jan. 1847.
c. riemer willems schripsema, geb. grijpskerk 15 nov. 1826, † ald. 1 dec. 1826.
d. grietje willems, zie 5.
e. hotze willems schripsema, geb. munnikezijl, gem. grijpskerk 23 febr. 1832, † schouwerzijl, gem. leens 14 dec. 1869, tr. burum 19 mei 1855mienke ennes rispens, geb. kollumerland 1830, † schouwerzijl, gem. leens 20 april 1906.
f. riemer willems schripsema, geb. waarden, grijpskerk 13 aug. 1834, † de waarden, grijpskerk 17 mei 1906, tr. grijpskerk 26 mei 1860marijke van der wal, geb. de waard, grijpskerk 1836, † ald. 12 juni 1879.
g. jantje willems schripsema, geb. de waard, grijpskerk 2 juli 1837, † grand rapids, MI, USA 4 juni 1897, tr. kollumerland 14 mei 1858jan sytzes holwerda, geb. kollum 1834.
h. doetze willems schripsema, geb. lucaswolde, marum 21 mei 1840, † lucas, MI, USA 11 dec. 1913, begr. richland twp cemetry MI, USA, tr. kollumerland 3 mei 1866willemke de hoogstra, geb. burum 1842.

12.jan jansen bruinier, geb. doornspijk 17 mei 1774, bij huwelijk dagloner, † westernieland, gem. eenrum 6 juli 1830, tr. 1e baflo 16 mei 1802aafke jans blauw, geb. rasquert, ged. baflo en rasquert 10 maart 1776, † rasquert 5 jan. 1814, dr. van jan jans en grietje t(h)omas; tr. 3e baflo 28 sept. 1818albertje onnes van dijk, geb. westernielanden saaxumhuizen 1773, † westernieland gem.eenrum 29 mei 1833, dr. van onne emes en anje jakobs en wed. van albert klaassen klunder; tr. 2e baflo 6 juni 1814
13.trijntje ( trijnje) simons, geb. onderwierum 1774, bij het huwelijk boerenmeid, † rasquert 29 sept. 1817.

14.hendrik hendriks van dijk, geb. zuidhorn 11 dec. 1791, † saaksum 27 juli 1865, tr. zuidhorn 5 nov. 1813
15.jantje hindriks, geb. peize 3 maart 1793, † saaksum 8 mei 1848.
Uit dit huwelijk:
a. geertje hendriks van dijk(en), geb. noordhorn 1814, † oldehove 10 mei 1852, tr. oldehove 23 juni 1833popke andries rienewerf.
b. hendrik hendriks van dijk(en), geb. oldehove 16 juni 1816, † ald. 21 juni 1816.
c. hendrik hendriks van dijk, geb. oldehove 1 juli 1817, † warffum 29 okt. 1835.
d. anna hendriks van dijk, geb. saaksum 4 dec. 1819, † oldehove 2 dec. 1851, tr. oldehove 20 mei 1843lucas tammes klamer, geb. oldekerk 17 mei 1814, † saaksum 25 nov. 1853.
e. hiltje hendriks van dijk, geb. saaksum 21 juni 1822, † oldehove 18 sept. 1857, tr. 1e oldehove 30 juni 1846 (echtsch. ingeschr. groningen 11 nov. 1853)1hindrik klasens stad; tr. 2e oldehove, 1 kind gewettigd 18 dec. 1854freerk berends stulp.
f. jannes hendriks van dijk, geb. saaksum 1 mei 1825, † ald. 1 febr. 1872, tr. oldehove 13 sept. 1845hendrika alberts horneman, geb. oldehove 15 mei 1824, † saaksum 20 dec. 1884.
g. frouwke hendriks, zie 7.
h. pieter hendriks van dijk, geb. saaksum 3 maart 1831, † pieterburen 21 sept. 1888, tr. ezinge 28 juni 1856frouke luchtenberg, geb. oostum 17 dec. 1832, dr. van pieter pieters en wilhelmina pieters elbers.
i. harm hendriks van dijk, geb. saaksum 1834, † ald. 11 mei 1843.

Generatie V

16.durk durks muller, ged. burum 20 juli 1768, arbeider 1817, Tapper, wonende te Kollum (huisnummer 31 Laanstercluft) 1825, Tapper onder Kollum 1827, koemelker 1828, † kollum 17 sept. 1828, tr. kollum 21 dec. 1794
17.hinke lolkes groenia, ged. oudwoude 22 maart 1772, † oudwoude, kollumerland ca 29 nov. 1849.
Uit dit huwelijk:
a. korneliske durks muller, geb. kollum 28 aug. 1795, winkelier te kollum, † gem.kollumerland 6 sept. 1832, tr. kollum, kollumerland.c.a., (mairie oudwoude) 9 mei 1816albert geerts van der zweep, geb. jkollumerzwaag 2 jan. 1790, winkelier te kollum.
b. durk durks muller, geb. kollum 10 febr. 1799, dagloner, † kollum 27 jan. 1827, tr. kollum 25 mei 1822gepke jans heins, † 1827.
c. lolke dirks, zie 8.
d. jacob durks muller, geb. kollum 5 febr. 1806, arbeider te oudwoude 1831, timmerman 1849, landbouwer/kastelein 1854, † surhuisterveen 20 okt. 1870, tr. 1e kollum 25 dec. 1835elske hendriks lofma (hoekstra), geb. westergeest 25 april 1801, † kollumerland 9 aug. 1842; tr. 2e kollum 21 dec. 1854janke loonstra, geb. surhuisterveen 4 febr. 1826, † ald. 22 dec. 1897.
e. janke durks muller, geb. kollum 17 febr. 1811, † gouda (in tuchthuis) 24 jan. 1845, tr. kollumerland 22 mei 1835durk sipkes sloot, geb. ee, gem. oostdongeradeel 10 juni 1811, † gem.oostdongeradeel 29 juli 1881, zn. van sipke dirks en martzen jans van der stuit; hij hertr. kollumerland 17 okt. 1846fettje jans van der tuin.

18.tjeerd wiegers visser, geb. oudwoude 1764, visserman, † gem. oostdongeradeel 6 jan. 1833, tr. engwierum 9 mei 1790
19.johanna sippes, geb. driesum 1767, † engwierum, gem oostdongeradeel 6 aug. 1826.
Uit dit huwelijk:
a. sippe jeerds visser, geb. engwierum,gem.dongeradeel 25 juli 1793, ged. engwierum 18 aug. 1793, † ald. 21 okt. 1855, tr. metslawier 16 okt. 1829geeske johannes windstra, geb. eestrum 8 maart 1795, † engwierum, huis.no.157 1 jan. 1867, dr. van johannes freerks en trijntje sijbes storm.
b. antje tjeerds, zie 9.
c. aukje visser, geb. engwierum 12 juli 1801, † gem. kollumerland 3 mei 1853.
d. aafke visser, geb. engwierum 21 jan. 1807, † oostdongeradeel 3 maart 1849.

20.hotze duurts schripsema, geb. lutjegast, ged. lutjegast 29 sept. 1771, † ald. 26 juni 1830, tr. visvliet 7 okt. 1798
21.grietje willems kooi, ged. visvliet 6 april 1777, † ald. 2 sept. 1818.

22.pieter louwes van der molen, geb. burum, ged. munnikezijl 1 april 1764,, † grootegast 14 maart 1836, tr. burum 16 mei 1790
23.jantje riemers spoelstra, geb. doezum, ged. doezum 14 sept. 1764, † sebaldeburen 17 febr. 1853.
Uit dit huwelijk:
a. louwe pieters van der molen, geb. burum 12 febr. 1791.
b. doetse pieters van der molen, geb. burum 20 sept. 1792.
c. riemer pieters van der molen, geb. munnikezijl 18 aug. 1794, ged. burum 21 sept. 1794, † zevenhuizen, gem.leek 1 juni 1876.
d. geeske pieters, zie 11.
e. sytse peters van der molen, geb. burum 1799, † grootegast 19 mei 1865.
f. wiebe pieters van der molen, geb. grootegast 28 dec. 1803, ged. grootwgast 5 febr. 1804, † grootegast 4 april 1861.
g. doetze pieters van der molen, geb. grootegast 25 sept. 1806, † ald. 28 sept. 1833.

24.jan jansen, geb. epe?, † vóór 1794, tr. 2e doornspijk 9 aug. 1782 grietjen aarts; tr. 1e elburg 14 april 1771
25.fennigje jans, † vóór 1781.
Uit dit huwelijk:
a. jacobus jansen bruinier, geb. doornspijk 15 aug. 1773.
b. jan jansen, zie 12.
c. lammert jansen bruinier, geb. doornspijk 6 mei 1775.
d. evert jansen bruinier, geb. doornspijk 18 jan. 1778.

26.symon aljes, geb. van onderwierum, † vóór 1794, tr. onderwierum (met attestatie van bedum) 10 jan. 1768
27.anje jacobs, geb. toornwerd ( van doorwert), ged. middelstum en toonwerd 19 april 1744, † vóór 1794.
Uit dit huwelijk:
a. alje simons ( sivart), geb. noordwolde, bedum 1765, ged. menkeweer 28 aug. 1768, † winsum 11 febr. 1846.
b. frouwke simons, geb. 1769, † bedum 24 nov. 1838.
c. trijntje ( trijnje), zie 13.

28.hendrik van dijk, had biol. zoon
29.geeske jans, geb. zuidhorn 24 maart 1765.

30.hendrik jannes smit, ged. norg 28 juni 1762, landbouwer, † peize 1796, tr. eelde (ondertr. norg, Huwelijksafkondiging in Eelde: Hendrik Jannes en Annegien Stevens, van Peize. 8 nov.) 1789)
31.annechien stevens bakker, ged. peize 14 okt. 1770, † donderen 12 april 1831, tr. 2e (ondertr. vries 19 mei) 1798harm jans leffers, geb. bunne of donderen? 1768, † paterswolde 9 april 1808, zn. van harmtien harms.
Uit dit huwelijk:
a. jannes hindriks meijer, geb. peize 4 sept. 1790, † norg 19 juli 1875, tr. 1e norg 10 mei 1828aaltien jacobs, geb. norg 29 sept. 1809, † ald. 4 okt. 1831, dr. van jacob hendriks en jantje roeberts; tr. 2e norg 18 mei 1848jantien lodewijks, geb. paterswolde 1807, ged. eelde 13 dec. 1807, † norg 9 jan. 1851, dr. van hqarm geerts en lammechien berends folkers.
b. jantje, zie 15.
c. steven hendriks meijer, ged. peize 6 dec. 1795, † norg 22 okt. 1867, tr. norg 12 mei 1831jantje jacobs, geb. norg 1798, † ald. 1 juli 1849, dr. van jacob hendriks en jantje roeberts.

Generatie VI

32.durk durks, ged. ongedoopt, † vóór 1794, tr. burum
33.janke warners (soms wanders), geb. gerkesklooster 2 dec. 1745, 1826 Arbeidster, wonende te Oudwoude, † oudwoude 13 sept. 1826, tr. 2e kollum 30 nov. 1794 tjitse baukes van de burg, geb. oudwoude 1741.
Uit dit huwelijk:
a. durk durks, zie 16.
b. aagtje durks, geb. augstburg 1771, † oudwoude 21 febr. 1858, tr. oudwoude 13 mei 1792liekele klasens tuinstra, geb. oudwoude 1751, † kollumerland, oudwoude 1 juni 1816, wedr. van tyttje jacobs.
c. wander durks muller, geb. burum 23 aug. 1773, tapper 1825-, † kollum 21 april 1830, tr. oudwoude 24 mei 1801atje jans gerbens, geb. optwijzel 1769.
d. ytje durks, geb. burum 4 jan. 1777, † vóór 1811.
e. jetze durks mulder, geb. 1779, † na 1811.
f. lutske durks mulder, geb. 23 juni 1780, ged. kollum 23 juli 1780, † na 1811.
g. jan durks (molenstra), geb. kollum 18 mei 1783, † westergeest 30 juli 1811, tr. kollum 13 mei 1804jantje willems ( de vries).
h. jacob dirks mulder, geb. 11 april 1787, ged. kollum 20 mei 1787, timmerman 1842, † oudwoude 31 dec. 1855, tr. elske hendriks lofma, geb. 1801, † oudwoude 9 aug. 1842.

34.lolke johannes groenia, ged. westergeest/ oudwoude 12 mei 1741, landbouwer te oudwoude 1813-, † oudwoude 18 febr. 1813, tr. oudwoude en westergeest 15 febr. 1767
35.corneliske femmes, geb. gerkesklooster 13 jan. 1746, † oudwoude 22 mei 1818.
Uit dit huwelijk:
a. johannes lolkes groenia, geb. oudwoude, ged. oudwoude en westergeest 17 jan. 1768, winkelier, † gem. dantumadeel 11 dec. 1846, tr. oudwoude 15 mei 1796 antje jans (kroone), dr. van jan en bauktje jaspers.
b. hinke lolkes, zie 17.
c. vrouwkjen lolkes groenia, geb. oudwoude (op wijgeest) 23 febr. 1776, ged. oudwoude en westergeest 17 maart 1776.
d. sytske lolkes groenia, geb. op wijgeest onder oudwoude 10 febr. 1778, ged. oudwoude en westergeest 1778.
e. wytske lolkes groenia, geb. op wijgeest onder oudwoude 7 jan. 1781, ged. oudwoude en westergeest 4 febr. 1781.
f. klaas lolkes groenia, geb. oudwoude ( op wijgeest) 15 april 1783, ged. oudwoude en westergeest 4 mei 1783.
g. femme lolkes groenia, geb. oudwoude ( op wijgeest) 21 febr. 1786, ged. oudwoude 19 maart 1786.

36.wyger tjeerds, geb. oudwoude 1735, tr. oudwoude 18 mei 1755
37.antje ates, geb. oudwoude 1730.
Uit dit huwelijk:
a. hinke wiegers visser, geb. 1757, † 1813.
b. elske wygers visser, geb. westergeest 1760, † 1828.
c. tjeerd wiegers, zie 18.
d. ate wygers visser, geb. 1768, † 1841.
e. grietje wiegers visser, geb. 1771, † 1826.

38.sippe jans, geb. ee 1727, tr. engwierum 13 mei 1759
39.aukjen johannes.

40.duurt halbes, ged. lutjegast 25 juli 1730, begr. noordwijk 1 febr. 1795, tr. lutjegast 18 sept. 1763
41.dieuwerke hotzes, ged. doezem 3 april 1741, † lutjegast 15 jan. 1809.
Uit dit huwelijk:
a. halbe duirts schripsema, ged. lutjegast 2 dec. 1764, † grootegast 7 aug. 1812.
b. nieske duirts schripsema, ged. lutjegast 13 maart 1768, † ald. 21 juni 1770.
c. hotze duurts, zie 20.
d. jacob duirts schripsema, geb. lutjegast, ged. lutjegast 28 maart 1779, † aduard 4 dec. 1842.

42.willem jans kooij, geb. niezijl, grijpskerk, ged. oostwold, leek 18 mei 1744, landbouwer, † visvliet, in huis nr 73 (hilmahuis) 17 juni 1828, tr. visvliet (met attestatie van niezijl) 14 mei 1775
43.mentie boukes zijlstra, ged. visvliet 13 okt. 1754, † hilma huis visvliet 6 dec. 1818.
Uit dit huwelijk:
a. bauke willems kooij, ged. visvliet 17 maart 1776.
b. grietje willems, zie 21.
c. bouke willems kooij, ged. visvliet 27 sept. 1778, † grootegast 23 nov. 1858.
d. jan willems kooij, geb. visvliet 4 mei 1780, † burum 2 sept. 1818.
e. tjitske willems kooij, geb. lutjegast, ged. visvliet 20 jan. 1782, † ald. 17 sept. 1868.
f. ijtie willems kooij, geb. lutjegast, ged. visvliet 29 febr. 1784, † kommerzijl 12 juli 1863.
g. ijwe willems kooij, ged. visvliet 18 dec. 1785, † lutjegast 3 sept. 1819.
h. sweris willems kooij, ged. visvliet 6 juli 1788, † grootegast 6 febr. 1869.
i. derk willems kooij, geb. grootegast, ged. visvliet 13 juni 1790, † ald. 29 aug. 1871.
j. gerrijt willems kooij, ged. visvliet 13 jan. 1793.
k. geertje willems kooij, ged. visvliet 14 juni 1795, † grootegast 16 aug. 1871.
l. kornelis willems kooij, geb. visvliet 9 mei 1797, † lollumerland 6 aug. 1866.

44.louwe sijtses van der molen, geb. 1730, ged. ongedoopt, • Hij was arbeider te Munnekezijl (Fr)., had biol. kinderen
45.geeske pijters.
Hun kinderen:
a. sijtse louwes van der molen, geb. burum 25 mei 1755, † oldehove 5 febr. 1827.
b. wiske louwes van der molen, geb. visvliet 1756, † burum 17 mei 1840.
c. antje louwes van der molen, geb. 1760, ged. munnikezijl 1 april 1764, † kollum 3 aug. 1824.
d. pieter louwes, zie 22.
e. frouwke louwes van der molen, ged. burum 1 juli 1770, † ald. 16 jan. 1837.
f. doetje louwes van der molen, geb. burum 8 mei 1773, † ald. 30 april 1812.
g. dieuke louwes van der molen, geb. burum 1 mei 1777, † kollumerland 27 sept. 1813.

46.riemer willems spoelstra, ged. tolbert 16 maart 1732, † doezum 9 jan. 1818, tr. 2e doezum 5 juli 1801emke klaassens, geb. 1732, † 30 juni 1808; tr. 1e doezum 20 jan. 1760
47.wijpke willems, geb. doezum, † ald. 6 febr. 1801, tr. 1e doezum 4 maart 1757hindrik jans wever(weijerstrate), geb. doezum, † ald. vóór 4 maart 1759.
Uit dit huwelijk:
a. willem riemers spoelstra, ged. doezum 29 maart 1760, † grijpskerk 6 juni 1821.
b. jantje riemers, zie 23.
c. klaas riemers spoelstra, ged. doezum 3 juli 1768, † ald. 23 dec. 1840.
d. willemke riemers spoelstra, ged. doezum 1 maart 1772.
e. wiebe riemers spoelstra, geb. doezum, ged. grootegast 25 juni 1775, † doezum 27 mei 1842.

54.jacob sijerts, geb. bij den deel, ged. middelstum en toonwerd 16 dec. 1703, tr. middelstum en toonwerd 25 juni 1741
55.martjen andrees, geb. van middelstum, ged. middelstum en toonwerd 23 april 1708.
Uit dit huwelijk:
a. teetje jacobs, ged. middelstum en toonwerd 11 maart 1742, tr. 1e bedum, met attestatie naar eenrum 1 nov. 1766harm cornellis haen, geb. van eenrum, † vóór 1776; tr. 2e bedum 9 juni 1776jacob jans.
b. anje, zie 27.

58.jan jans jans, had biol. dochter
59.heltje pieters.

60.jannes hendriks smit, geb. 1720, † na 1798, tr. 2e eelde 22 juli 1770trijntje jans, ged. eelde 6 sept. 1744, dr. van jan alberts en hendrikje geerts; tr. 1e eelde 28 april 1748
61.maria fransens, ged. eelde 17 febr. 1726, † ald. 1768.
Uit dit huwelijk:
a. hendrikje jannes smit, ged. eelde 13 april 1749, † vóór 1750.
b. hendrikje jannes smit, ged. eelde 26 juli 1750, † vóór 1754.
c. aaltje jannes smit, ged. eelde 6 mei 1752, † vóór 1765.
d. hendrikje jannes smit, ged. eelde 11 aug. 1754, † vóór 1760.
e. frans jannes smit, ged. eelde 4 april 1756, † ald. 2 dec. 1808, tr. eelde 13 april 1788roelfien geerts.
f. jantje jannes smit, ged. eelde 8 jan. 1758, † 1795, tr. eelde 23 april 1786gerrit jansz.
g. hendrikje jannes smit, ged. 5 april 1760.
h. hendrik jannes, zie 30.
i. jacob jannes smit, ged. eelde 22 jan. 1764, † vóór 1765.
j. aaltje jannes smit, ged. eelde 2 juni 1765.
k. jacob jannes smit, ged. eelde 2 juni 1765.
l. albert jannes smit, ged. eelde 30 aug. 1776.

62.steven alberts bakker, † peize 1779, tr. peize 19 juni 1768
63.jantien hendriks boering (bavinghe), geb. 1746, ged. eelde 28 juni 1762, † peize 19 juni 1816.

Generatie VII

66.wander jacobs, tr. gerkesklooster 23 febr. 1744
67.lutske alberts.
Uit dit huwelijk:
a. janke, zie 33.
b. trijntje wanders, geb. gerkesklooster 29 nov. 1747, † ald. 13 sept. 1826.
c. albert wanders hes, geb. gerkesklooster 30 maart 1750, tr. tjitske sjoerds schepels.
d. jacobs wanders, geb. gerkesklooster 22 april 1753.
e. tiebbe wanders, geb. gerkesklooster 19 febr. 1756, tr. kollum 15 mei 1785grietje jacobs, geb. kollum.
f. yttie wanders, geb. gerkesklooster 7 mei 1759.
g. mayke wanders, geb. gerkesklooster 7 jan. 1764, † buitenpost 3 jan. 1845, tr. kollum 23 sept. 1787auke tysses adema, geb. buitenpost 1761, ged. buitenposten lutjepost 26 juli 1761, † buitenpost 4 febr. 1830, zn. van thijs johannes en anje aukes (outgers).
h. wyger q wanders, geb. gerkesklooster 12 maart 1769.

68.johannes rienks, geb. oudwoude 1700, landbouwer te oudwoude 1749, † de wirden 0/oudwoude 1749, tr. 1e kollum 6 febr. 1729wietske jans; tr. 2e oudwoude en westergeest 9 okt. 1740
69.martjen lolkes, geb. oudwoude, landbouwer te oudwoude.
Uit dit huwelijk:
a. lolke johannes, zie 34.
b. klaas johannes, geb. 1748.

70.femme louws, Boer, wonende te Oudwoude 1749-, tr. oudwoude 8 juli 1742
71.frouwkjen rienks, geb. kollum 1711.
Uit dit huwelijk:
a. jetske femmes.
b. corneliske, zie 35.
c. louw femmes, geb. wygeest 1750.
d. johannes femmes, geb. wygeest 1753.
e. hendrik femmes, geb. wygeest 1759.

72.tjeerd wybes, geb. 1697, ged. kollum 9 mei 1697, visscher, tr. kollum 20 sept. 1733
73.trijntje sytzes, ged. kollum.
Uit dit huwelijk:
a. dettje tjeerds, geb. 1731.
b. wybe tjeerds, geb. 1733, † 1807.
c. wyger, zie 36.
d. wopke tjeerds, geb. 1739.

74.ate jarigs, had biol. kinderen
75.elske meinderts.
Hun kinderen:
a. hiske ates, geb. 1729.
b. antje, zie 37.
c. jarig ates, geb. 1733.
d. meindert ates, geb. 1735.

76.jan cornelis, † ee vóór april 1738, tr. ee 21 dec. 1721
77.aafke sybes, † 1778.
Uit dit huwelijk:
a. tjietske jans, geb. ee 1721.
b. sybe jans, geb. ee 1723, Huisman op ’t Nieuw Cruislandt 1784-, † burum nov. 1794, tr. 1e engwierum 25 febr. 1748akke botes, geb. 1715, † 1763; tr. 2e kollum 27 sept. 1778liesbeth gerryts, † 1784; tr. 3e kollum 9 mei 1784baukje brands.
c. doetje jans, geb. ee 1725, tr. ee 10 febr. 1750hendrik lammerts, geb. oldrum.
d. sippe, zie 38.
e. kneles jans, geb. ee 1730.
f. douwe jans koopman, geb. engwierum 1732, tr. 1e engwierum 17 juni 1764japke gerryts, geb. 1739, † 1772; tr. 2e engwierum 22 dec. 1772anje kornelis.

80.halbe hindriks, geb. noordhorn 1690, † westerhorn, grijpskerk 3 maart 1764, tr. 1e noordhorn, Notitie bij het huwelijk: In 1711 kwam Halbe van Noordhorn. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend 8 april 1711yttjen jansen, geb. de ruige waard 1692, † vóór 1717; tr. 2e noordhorn,Notitie bij het huwelijk: De huwelijksproclamatie werd gedaan op 31-1-1717 te Noordhorn. Nieske kwam toen van Oldekerk 1 febr. 1717
81.nieske duirts, geb. oostwold 1692, † vóór 12 juli 1783.
Uit dit huwelijk:
a. hindrick halbes, ged. noordhorn 26 sept. 1717, † vóór 12 juli 1783.
b. duirt halbes, ged. noordhorn 29 jan. 1719, † vóór 1730.
c. antje halbes, ged. noordhorn 18 mei 1721, † lutjegast 1753.
d. geeske halbes, ged. lutjegast 7 aug. 1722, † vóór 1723.
e. geeske halbes, geb. lutjegast 5 sept. 1723, † ald. 8 jan. 1746.
f. sipke halbes, ged. lutjegast 23 febr. 1727.
g. frans halbes, ged. lutjegast 4 juni 1730, † ald. 25 sept. 1730.
h. duurt, zie 40.
i. jacob halbes, ged. lutjegast 11 april 1735.
j. acknietha halbes, ged. lutjegast 29 dec. 1737, † ald. 11 jan. 1738.
k. agnieta halbes, ged. lutjegast 1740, † vóór 5 okt. 1777.

82.hotze davyds(dootjes schering), geb. niezijl 20 jan. 1701, † vóór 29 mei 1764, tr. vóór 1734
83.hemke meinderts, ged. grootegast 7 okt. 1703, † 29 mei 1764.
Uit dit huwelijk:
a. fedje hotzes, geb. doezum.
b. dootje hotzes, geb. doezum, ged. grootegast sept. 1734.
c. jan hotzes scheringa, ged. doezum 18 maart 1736, † grootegast 16 sept. 1815.
d. zapke hotzes, geb. de ees, doezum, ged. doezum 31 aug. 1738, † ald. 9 mei 1818.
e. meintje hotzes, geb. sebaldeburen na 1740, † grootegast 23 dec. 1812.
f. dieuwerke, zie 41.
g. pieter hotzes venema, ged. doezum 10 april 1747, † ald. 10 juni 1821.

84.jan willems kooiker, had biol. kinderen
85.grietie swyrts.
Hun kinderen:
a. geertien jans kooij, ged. oostwold 28 juli 1742, † visvliet 28 juni 1817, tr. viavliet 5 jan. 1767bauke ijwes (zijlstra) (zie 86).
b. willem jans, zie 42.

86.bauke ijwes (zijlstra), ged. oldekerk 8 juni 1708, boer aan het visvlieterdiep, † pieterzijl vóór 5 april 1791, tr. 1e visvliet 21 okt. 1736antie freriks, geb. visvliet, ged. grijpskerk 16 jan. 1707; tr. 3e viavliet 5 jan. 1767geertien jans kooij (zie 85,a); tr. 2e 1753
87.tjeetsjen derks.
Uit dit huwelijk:
a. mentie boukes, zie 43.
b. welmoed boukes wiersma, ged. visvliet 20 sept. 1755, † kollumerland en nieuw kruisland 18 nov. 1820.
c. grietje boukes zijlstra, ged. visvliet 10 okt. 1757, † doezum 20 maart 1836.
d. ijtje boukes, ged. visvliet 15 jan. 1758, † ulrum 2 aug. 1818.
e. ijwe boukes zijlstra, geb. pieterzijl, ged. visvliet 18 aug. 1759, † opende 23 juni 1842.
f. derktje boukes, ged. visvliet 12 sept. 1760, † grijpskerk 10 jan. 1822.
g. geeske boukes, ged. visvliet 6 dec. 1761, † vóór 6 april 1797.
h. derk boukes, ged. visvliet 21 nov. 1762, † na 1812.

88.sijtse.

90.pijter.

92.willem riemers spoelstra, geb. 1700, tr. vóór 12 maart 1724
93.frouke lohmans, geb. 1700.
Uit dit huwelijk:
a. jantje willems spoelstra, ged. tolbert 12 maart 1724.
b. jantjen willems spoelstra, ged. tolbert 21 okt. 1725.
c. anna helena willems spoelstra, ged. tolbert 2 febr. 1727.
d. trijntie willems spoelstra, ged. tolbert 28 febr. 1729.
e. antje willems spoelstra, ged. tolbert 1 okt. 1730.
f. riemer willems, zie 46.
g. hindrik loman willems spoelstra, ged. tolbert 18 sept. 1733.
h. anke willems spoelstra, ged. tolbert 9 okt. 1735.
i. akke willems spoelstra, ged. tolbert 22 dec. 1737.
j. hendrikje willems spoelstra, ged. tolbert 29 nov. 1740.
k. wytske willems spoelstra, ged. tolbert 7 april 1743.

94.willem.

108.seijert ( siert)(siwert) sijwertz (siwertz), ged. stitswert 6 aug. 1670, tr. omstr. 1699
109.jelder jacobs, geb. bedum?.
Uit dit huwelijk:
a. wiske sierts, geb. bij den deel, ged. middelstum en toonwerd 1 okt. 1699, † vóór 1701.
b. wiske sierts, geb. menkeweer, ged. middelstum en toonwerd 7 aug. 1701.
c. jacob, zie 54.

110.andries jans, had biol. kinderen
111.trijne alles.
Hun kinderen:
a. alle andrees, geb. van middelstum, tr. middelstum en toonwerd 23 mei 1734aafke lamberts, ged. westerwijtwerd 13 juli 1705, dr. van lambert sijwerts en bauke jans.
b. martjen andrees, ged. middelstum en toonwerd 13 juni 1706, † vóór 1708.
c. martjen, zie 55.

120.hendrik hendriksz, † 1745, had biol. kinderen
121.jantje jansen, † eelde vóór 1752, tr. na 1745albert hendriks, smid 1744-1754, † hoornschedijk?; hij hertr. 1752geertien hindriks.
Hun kinderen:
a. jannes hendriks, zie 60.
b. jacob hendriksz, geb. eelde 1728, † vóór 1734.

122.frans gerritsz, geb. eelde?, schoenmaker, † eelde 1770, tr. assen 16 mei 1711
123.aaltje caspers, † eelde vóór 1761.
Uit dit huwelijk:
a. grietje fransen bekkering, tr. eelde 20 mei 1744roelof arents, † eelde 1795, zn. van arent roelofs en maria hemdriks.
b. jan franssen bekkering, schoenmaker, † eelde 1779, tr. eelde 24 juni 1754aaltje jans, geb. Yde.
c. jantien fransens, † eelde 1770, tr. 1e (ondertr. eelde 7 mei) 1747hendrik jansen, † eelde 1747; tr. 2e eelde 25 april 1751geert berend meijering, geb. van Bakelt onder Noorthoren, † eelde 1766.
d. gerrit franssen bekkering, geb. 1712, schoenmaker, † na 1798, tr. eelde 1734lutgertje jansen, † vóór 1798.
e. maria, zie 61.

124.albert hindriks, † peize 1770, tr. peize 18 mei 1727
125.annegien alders.
Uit dit huwelijk:
a. steven alberts, zie 62.
b. aldert alberts bakker, † peize 1784.
c. steven alberts bakker, † peize 1749.
d. grietje bakker, geb. peize.
e. anna alberts bakker.
f. hindrik alberts bakker, geb. peize 1727.

126.hendrik jan boeringe, volle boer op Ter Hansou te Peize,, † peizerhorst 1759, begr. peize 17 mei 1759, tr. peize 7 juni 1733
127.annechien hindriks, † peize 1779.
Uit dit huwelijk:
a. egberdina hindriks boeringe, † peize 1797, tr. aldert alberts, † peize 1784, zn. van albert hindriks en annegien alders.
b. hindrik hindriks buiringe, † peize 1779.
c. trijntje hindriks buiringe, tr. baflo 19 juni 1763aldert hazelhoff, geb. sappemeer 1738, schoolmeester, † baflo 3 mei 1783, zn. van evert en hester alles.
d. jantien hendriks, zie 63.

Generatie VIII

136.rienk sytzes, † vóór 1729, tr.
137.korneliske johannes, † na 1729.
Uit dit huwelijk:
a. henke rienks, geb. 1688, † vóór 1729, tr. 1708gerk sytzes, † vóór 1729.
b. sietske rienks, geb. 1695, † 1695.
c. johannes, zie 68.
d. grietje rienks, geb. kollum 8 mei 1707, † sept. 1751, tr. 1e vóór 1729sape lurks, † vóór 1739; tr. 2e kollum 1 febr. 1739sjoerdt meinderts; tr. 3e 1751`luitjen jans.
e. frouwkjen, zie 71.

142.rienk sytzes (dezelfde als 136), tr.
143.korneliske johannes (dezelfde als 137).

144.wybe tjeerds, had biol. kinderen
145.dedtie yppes van kooten.
Hun kinderen:
a. antje wybes.
b. tjeerd, zie 72.
c. johannes wybes, geb. 1701.

150.meindert elses, geb. 1662, † 1720, tr. 1692
151.hiske jacobs.
Uit dit huwelijk:
a. elske, zie 75.
b. trijntje meinderts.
c. hiltje meinderts.
d. riemke meinderts.
e. aaltje meidnerts.
f. jacob meinderts, geb. 1700, † 1758.

162.duijrt jacobs, geb. monnikedijk, hoogemeeden, aduard 1662, † oldekerk 1739, tr. 1e zuidhorn,De proclamatie was op 5, 12 en 19 april 1685 te Zuidhorn. 17 mei 1685corneliske roelfs, geb. niekerk, dr. van rolef jacobs; tr. 2e niekerk 23 jan. 1687
163.agnietje luirts, geb. oxwerd, noordhorn 11 nov. 1663, ged. niezijl 15 nov. 1663, † na 1721.

164.dootje tjarks, ged. niekerk 12 juli 1665, tr. 2e niekerk, De proclamatie werd gedaan te Niezijl. 24 mei 1705wybrig jetzes, geb. juirzemakluft, grijpskerk; tr. 1e niezijl 2 jan. 1687
165.fedje hotzes, ged. niezijl 5 jan. 1668, † 24 mei 1705.
Uit dit huwelijk:
a. debora scheerings, † utrecht, begr. utrecht 10 maart 1763.
b. deuike dootjes, ged. niezijl 8 jan. 1693, † vóór 20 aug. 1763.
c. wietske dootjes scheering, ged. niezijl 21 febr. 1698, † vóór 10 sept. 1764.
d. tjark dootjes scheerings, ged. niezijl 21 febr. 1698, † na 10 sept. 1764.
e. hotze, zie 82.

166.meindert jansens, geb. dorp, doezum, † oudwoude 1728, tr. doezum 22 okt. 1702
167.sapke feikes, geb. dorp, doezum, ged. grootegast 27 juli 1684.
Uit dit huwelijk:
a. hemke, zie 83.
b. teunis meinderts, ged. gerkesklooster 29 juli 1710.

168.willem jans.

172.ijwe julles, geb. oldekerk 1680,, † niekerk vóór 1723, tr. oldekerk 19 maart 1702
173.menschein boukes, geb. pieterzijl 1680, † na 31 maart 1762.
Uit dit huwelijk:
a. derk ijwes, geb. oldekerk 1704.
b. eetje ijwes, ged. oldekerk 4 april 1706.
c. bauke, zie 86.
d. grietje ijwes, ged. oldekerk 14 aug. 1712, † na 1767.

216.seijert sijwertz (siwertz), had biol. zoon
217.wiske ferics.

248.hindrik leffers, † vóór 1718, had biol. zoon
249.grietien stevens, † 1734, begr. peize 10 maart 1734.

250.allert wigchers, † peize 1748, tr. 1e peize 29 nov. 1690jantien winters, † peize 1696; tr. 2e peize 29 mei 1698atte scherhooren; tr. 3e peize 1 dec. 1700
251.grietien jansens, † 1726.
Uit dit huwelijk:
a. annegien, zie 125.
b. jan alders, † peize 1746.

252.jan boeringe, † peizerhorst 1748, begr. peize 28 maart 1748, tr.
253.N.N. nn.
Uit dit huwelijk:
a. hendrik jan, zie 126.
b. roelf jans buiringe, tr. 1e jantien jannes; tr. 2e 1742gezien arends.
c. egbert jans boeringe, tr. hindrikien hendriks.
d. geertien jans boeringe, † 1776, begr. peize 26 jan. 1776.
e. dries buiringe, † peize 1763.
f. jan roeleffs buiring.
g. jantien boeringh, tr. 1e vóór 1732roelof arends, geb. donderen?, † vóór 1732; tr. 2e groningen, p.q. jan boeringh als broeder 2 dec. 1732pieter jans, geb. noorddijk?.

Generatie IX

302.jacob harmens, geb. westergeest 1635, Huisman te Oudwoude, † oudwoude vóór 1693, tr. oudwoude 1657
303.hendrikjen sapes, geb. 1638, † 1693.
Uit dit huwelijk:
a. hiske, zie 151.
b. sape jacobs, † 1694.
c. aafke jacobs.
d. sierck jacobs, † 1694.
e. taecke jacobs, geb. 1662, † 1694.
f. gerrijt jacobs, geb. 1669.
g. lijuwe jacobs, geb. 1671.
h. louwerens jacobs, geb. 1673.
i. hiltie jacobs, geb. 1675.
j. eetske jacobs, geb. 1677.

324.jacob duijrts, geb. monnikedijk, te hoogemeeden, aduard 1635, 1028. Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens en Lysebeth, werd geboren circa 1635 te Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard., † oldekerk 1739, tr. zuidhorn, Op 8, 15 en 22 september werd het huwelijk te Zuidhorn geproclameerd. 22 sept. 1661
325.riemke roelfs, geb. zuidhorn.

326.luijrt heijnes,, † oxwerd, noordhorn 22 jan. 1667, tr. vóór 1663
327.antje peters, tr. 2e noordhorn 31 mei 1669arien goverts. tr. 3e noordhorn 9 mei 1680jan jans.
Uit dit huwelijk:
a. agnietje, zie 163.
b. luirt luirts, ged. niezil 16 febr. 1668.

328.tjarcks jacobs, had biol. zoon
329.wytske doetjes.

330.hotze roukes, had biol. dochter
331.dieuwke clasen.

332.jan.

344.julle IJwes, geb. oldekerk 1650, † ald. 17 mei 1699, tr. sebaldeburen, • Zij kondigden hun huwelijk aan in december 1671 te Kuzemer, Oldekerk. 17 dec. 1671
345.eedje michels, geb. niebert 1650, † oldekerk 26 nov. 1703.
Uit dit huwelijk:
a. ijwe, zie 172.
b. jelkjen julles, ged. oldekerk 10 dec. 1682.
c. engel julles, geb. kuzemer, oldekerk, ged. oldekerk 31 okt. 1686, tr. visvliet 27 sept. 1722jan metskes.

346.bouke.

500.wicher geerts, † peize 1696, tr.
501.anne nn, † peize 1703.

Generatie X

604.harmen jacobs, geb. veenklooster 28 febr. 1604, boer, † kollum vóór 1678, tr. vóór 1627
605.aeff siercks, geb. veenklooster 1590, † oudwoude vóór 1668, tr. 1e kollumerland 1610buwe buwes, † vóór 1627; tr. 2e 1612waelcke popckes, † vóór 1623.
Uit dit huwelijk:
a. sierck harmens, geb. 1630, † 1682.
b. jacob, zie 302.

648.duirt tammes, geb. monnikedijk, hoogemeeden, aduard 1610,, had biol. kinderen
649.lysebeth.
Hun kinderen:
a. tamme duirts, geb. lagemeeden, aduard, † zuidhorn 4 maart 1668.
b. jacob, zie 324.

650.roeleff tijmens, tr. 1e zuidhorn 12 april 1629riemke wema, dr. van jacob abels iwema en NN rijckerts; tr. 2e zuidhorn 30 april 1637
651.nieske eisens, geb. langeweer, aduard.

688.iwe.

690.michiel wijmers, geb. vóór 1622, † 1672, tr. 1645
691.engeltje iwema, geb. 1625, † 1674.
Uit dit huwelijk:
a. eedje, zie 345.
b. wijmer michels, geb. 1650.

Generatie XI

1208.jacob gerryts, geb. westergeest 1579, boer, † veenklooster vóór 21 mei 1618, tr. veenklooster 1601
1209.hiltje isbrandts, geb. veenklooster 1578, † ald. 1620, tr. 2e vóór 1618willem sippes, geb. 1580, † 1618.
Uit dit huwelijk:
a. lysbeth jacobs, geb. 1604, † 1648.
b. harmen, zie 604.
c. jacob jacobs, geb. 1608, † 1648.

1210.sierck wybes, geb. veenklooster 1538, vervener en kooiker, † dantumahemrik vóór 1615, tr. veenklooster 1563
1211.hiske jacobs, geb. veenklooster 1545, † ald. na 1598.
Uit dit huwelijk:
a. auck siercks.
b. jelts siercks.
c. rinske siercks, geb. 1564.
d. jacob siercks, geb. na 1578.
e. lolckjen siercks, geb. 1580, † 1623.
f. wijbe siercks, geb. vóór 1582.
g. aeff, zie 605.

1302.eijsse tammes.

1380.wijmer michels, † ureterp vóór 24 jan. 1622, had biol. kinderen
1381.sijbregt iwema, † vóór 1648, tr. na 1622allert goitties, zn. van goittie siettes.
Hun kinderen:
a. eebelke wijmers.
b. michiel, zie 690.

1382.dato iwema, geb. niebert 1588, • Hij was landbouwer te Niebert.,,, † niebert 6 maart 1651, tr. 1608
1383.auke goities, geb. 1590, † niebert 9 april 1651.
Uit dit huwelijk:
a. geertjen iwema.
b. sijte dato iwema, geb. 1609,, † vóór 14 april 1673.
c. maijcje(marijke) dato iwema, geb. niebert vóór 1619, tr. noordhorn 4 okt. 1635gelte wijbrants.
d. drieuwes dato iwema, geb. 1620, † vóór 14 april 1673.
e. engeltje, zie 691.
f. harcke dato iwema, geb. 1625, † vóór 5 febr. 1666.
g. bonne dato iwema, geb. vóór 1630, † 14 okt. 1672, tr. eetje binderts, † na 23 dec. 1672, dr. van bendert andries en segse menses.

Generatie XII

2416.gerryt laurens, geb. 1554, boer en kooiker te veenklooster, † veenklooster vóór 11 mei 1618, tr. 1575
2417.NN jacobs, geb. 1552, † 1618.
Uit dit huwelijk:
a. laurens gerryts, geb. 1578, † 1633.
b. jacob, zie 1208.

2762.harcko iwema, geb. niebert 1565, † ald. 23 sept. 1629, tr. 1588
2763.roelfke jansen, † niebert 15 maart 1631.
Uit dit huwelijk:
a. sijbregt, zie 1381.
b. jan iwema.
c. drieuwes iwema.
d. harko iwema.
e. lubbe iwema.
f. hendrik iwema.
g. dato, zie 1382.

2764.harcko iwema (dezelfde als 2762), tr. 1588
2765.roelfke jansen (dezelfde als 2763).

2766.goittie sitties,, † na 1648.

Generatie XIII

4832.laurens nittes, geb. 1525, † 1581.

5524.drieuwes iwema, geb. na 1532, † 1583, had biol. kinderen
5525.reencke, † vóór 25 mei 1597.
Hun kinderen:
a. lubbe iwema, geb. niebert, † ald. 26 nov. 1629, tr. niebert 22 juni 1600talle fossema, † niebert 9 juni 1632.
b. menso iwema.
c. eede iwema.
d. driewes iwema.
e. bonne driewes iwema.
f. harcko, zie 2762.
g. abel iwema, geb. niebert 1565, † zuidhorn 3 febr. 1631.

5528.drieuwes iwema (dezelfde als 5524), had biol. kinderen
5529.reencke (dezelfde als 5525).

Generatie XIV

11048.harcko iwema, geb. vóór 1485,, Grietman,, † vóór 1542, had biol. kinderen
11049.haebe idema.
Hun kinderen:
a. means iwema.
b. leo iwema, geb. 1520, † vóór 10 nov. 1578, tr. wijbrich wijers.
c. luppo iwema, geb. 1530,,, † 1588.
d. dato iwema, geb. 1530.
e. drieuwes, zie 5524.

11056.harcko iwema (dezelfde als 11048), had biol. kinderen
11057.haebe idema (dezelfde als 11049).


Bronnen

1. akte 07-08-1854

Index

bouke (vermeld ) 346
iwe 688
jan 332
lysebeth 649
pijter 90
reencke (-1597) 5525; 5529
sijtse 88
willem 94
aarts, grietjen (x1782) 24
adema, auke tysses (1761-1830) 66,g
alberts, aldert (-1784) 126,a
alberts, jan 60
alberts, lutske (x1744) 67
alders, annegien (x1727) 125
alders, annegien 126,a
alders, jan (-1746) 250,b
aljes, symon (-1794) 26
alles, hester 126,c
alles, trijne 111
ammaraal, frouwke (1883-1931) 2,a
andrees, alle (x1734) 110,a
andrees, martjen (1706-1708) 110,b
andrees, martjen (1708-) 55
andries, bendert 1382,g
arends, gezien (x1742) 252,b
arends, roelof (-1732) 252,g
arents, roelof (-1795) 122,a
ates, antje (1730-) 37
ates, hiske (1729-) 74,a
ates, jarig (1733-) 74,c
ates, meindert (1735-) 74,d
aukes (outgers), anje (x1754) 66,g
bakker, aldert alberts (-1784) 124,b
bakker, anna alberts 124,e
bakker, annechien stevens (1770-1831) 31
bakker, grietje 124,d
bakker, hindrik alberts (1727-) 124,f
bakker, steven alberts (-1779) 62
bakker, steven alberts (-1749) 124,c
bekkering, gerrit franssen (1712-1798) 122,d
bekkering, grietje fransen (x1744) 122,a
bekkering, jan franssen (-1779) 122,b
binderts, eetje (-1672) 1382,g
blauw, aafke jans (1776-1814) 12
boer, aukje de (890-) 2,b
boer, taeke de (1865-1913) 2,b
boering (bavinghe), jantien hendriks (1746-1816) 63
boeringe, egberdina hindriks (-1797) 126,a
boeringe, egbert jans 252,c
boeringe, geertien jans (-1776) 252,d
boeringe, hendrik jan (-1759) 126
boeringe, jan (-1748) 252
boeringh, jantien (x1732) 252,g
bosscher, pietje hendriks 8,e
botes, akke (1715-1763) 76,b
boukes, derk (1762-1812) 86,h
boukes, derktje (1760-1822) 86,f
boukes, geeske (1761-1797) 86,g
boukes, ijtje (1758-1818) 86,d
boukes, menschein (1680-1762) 173
brands, baukje (x1784) 76,b
bruinier, evert jansen (1778-) 24,d
bruinier, hendrik (1857-1858) 6,d
bruinier, jacobus jansen (1773-) 24,a
bruinier, jan (1850-1851) 6,a
bruinier, jan (1852-1931) 6,b
bruinier, jan jansen (1774-1830) 12
bruinier, jans (1862-1862) 6,f
bruinier, jantje (1857-1858) 6,c
bruinier, jantje (1859-1861) 6,e
bruinier, jantje (1864-) 3
bruinier, lammert jansen (1775-) 24,c
bruinier, simon jans (1816-1879) 6
buiring, jan roeleffs 252,f
buiringe, dries (-1763) 252,e
buiringe, hindrik hindriks (-1779) 126,b
buiringe, roelf jans (x1742) 252,b
buiringe, trijntje hindriks (x1763) 126,c
burg, tjitse baukes van de (1741-) 33
buwes, buwe (-1627) 605
caspers, aaltje (-1761) 123
clasen, dieuwke 331
cornelis, jan (-1738) 76
davyds(dootjes schering), hotze (1701-1764) 82
derks, tjeetsjen (x1753) 87
dijk, albertje onnes van (1773-1833) 12
dijk, anna hendriks van (1819-1851) 14,d
dijk, frouwke hendriks van (1828-1870) 7
dijk, harm hendriks van (1834-1843) 14,i
dijk, hendrik van 28
dijk, hendrik hendriks van (1791-1865) 14
dijk, hendrik hendriks van (1817-1835) 14,c
dijk, hiltje hendriks van (1822-1857) 14,e
dijk, jannes hendriks van (1825-1872) 14,f
dijk, pieter hendriks van (1831-1888) 14,h
dijk(en), geertje hendriks van (1814-1852) 14,a
dijk(en), hendrik hendriks van (1816-1816) 14,b
dijkstra, marten (1862-1933) 4,h
doetjes, wytske 329
donker, lammert (1853-1925) 1
donker, stientje (1885-1934) 1
dootjes, deuike (1693-1763) 164,b
duijrts, jacob (1635-1739) 324
duirts, nieske (1692-1783) 81
duirts, tamme (-1668) 648,a
durks, aagtje (1771-1858) 32,b
durks, durk (-1794) 32
durks, ytje (1777-1811) 32,d
durks (molenstra), jan (1783-1811) 32,g
eisens, nieske (x1637) 651
elbers, wilhelmina pieters 14,h
elses, meindert (1662-1720) 150
emes, onne (1736-) 12
feikes, sapke (1684-) 167
femmes, corneliske (1746-1818) 35
femmes, hendrik (1759-) 70,e
femmes, jetske 70,a
femmes, johannes (1753-) 70,d
femmes, louw (1750-) 70,c
ferics, wiske 217
folkers, lammechien berends 30,a
fossema, talle (-1632) 5524,a
fransens, jantien (-1770) 122,c
fransens, maria (1726-1768) 61
freriks, antie (1707-) 86
geerts, hendrikje 60
geerts, roelfien (x1788) 60,e
geerts, wicher (-1696) 500
gerbens, atje jans (1769-) 32,c
gerritsz, frans (-1770) 122
gerryts, jacob (1579-1618) 1208
gerryts, japke (1739-1772) 76,f
gerryts, laurens (1578-1633) 2416,a
gerryts, liesbeth (-1784) 76,b
goities, auke (1590-1651) 1383
goitties, allert (x1622) 1381
goverts, arien (x1669) 327
grijpstra, uilkje (1869-1920) 2,b
groefsema, annetta (1912-) 1,a
groenia, femme lolkes (1786-) 34,g
groenia, hinke lolkes (1772-1849) 17
groenia, johannes lolkes (1768-1846) 34,a
groenia, klaas lolkes (1783-) 34,f
groenia, lolke johannes (1741-1813) 34
groenia, sytske lolkes (1778-) 34,d
groenia, vrouwkjen lolkes (1776-) 34,c
groenia, wytske lolkes (1781-) 34,e
haen, harm cornellis (-1776) 54,a
halbes, acknietha (1737-1738) 80,j
halbes, agnieta (1740-1777) 80,k
halbes, antje (1721-1753) 80,c
halbes, duirt (1719-1730) 80,b
halbes, duurt (1730-1795) 40
halbes, frans (1730-1730) 80,g
halbes, geeske (1722-1723) 80,d
halbes, geeske (1723-1746) 80,e
halbes, hindrick (1717-1783) 80,a
halbes, jacob (1735-) 80,i
halbes, sipke (1727-) 80,f
harmens, jacob (1635-1693) 302
harmens, sierck (1630-1682) 604,a
harms, harmtien 31
hazelhoff, aldert (1738-1783) 126,c
hazelhoff, evert 126,c
heijnes, luijrt (-1667) 326
heins, gepke jans (-1827) 16,b
hemdriks, maria 122,a
hendriks, albert (x1745) 121
hendriks, hindrikien 252,c
hendriks, jacob 30,a
hendriks, jacob 30,c
hendriksz, hendrik (-1745) 120
hendriksz, jacob (1728-1734) 120,b
hindriks, albert (-1770) 124
hindriks, albert 126,a
hindriks, annechien (-1779) 127
hindriks, geertien (x1752) 121
hindriks, halbe (1690-1764) 80
hindriks, jantje (1793-1848) 15
holwerda, jan sytzes (1834-) 10,g
hoogstra, douwe (1854-) 4,c
hoogstra, willemke de (1842-) 10,h
horneman, hendrika alberts (1824-1884) 14,f
hotzes, dieuwerke (1741-1809) 41
hotzes, dootje (1734-) 82,b
hotzes, fedje 82,a
hotzes, fedje (1668-1705) 165
hotzes, meintje (1740-1812) 82,e
hotzes, zapke (1738-1818) 82,d
idema, haebe 11049; 11057
ijwes, derk (1704-) 172,a
ijwes, eetje (1706-) 172,b
ijwes, grietje (1712-1767) 172,d
IJwes, julle (1650-1699) 344
ijwes (zijlstra), bauke (1708-1791) 84,a; 86
isbrandts, hiltje (1578-1620) 1209
iwema, abel (1565-1631) 5524,g
iwema, bonne dato (1630-1672) 1382,g
iwema, bonne driewes 5524,e
iwema, dato (1530-) 11048,d
iwema, dato (1588-1651) 1382
iwema, drieuwes 2762,c
iwema, drieuwes (1532-1583) 5524; 5528
iwema, drieuwes dato (1620-1673) 1382,d
iwema, driewes 5524,d
iwema, eede 5524,c
iwema, engeltje (1625-1674) 691
iwema, geertjen 1382,a
iwema, harcke dato (1625-1666) 1382,f
iwema, harcko (1485-1542) 11048; 11056
iwema, harcko (1565-1629) 2762; 2764
iwema, harko 2762,d
iwema, hendrik 2762,f
iwema, jacob abels 650
iwema, jan 2762,b
iwema, leo (1520-1578) 11048,b
iwema, lubbe (-1629) 5524,a
iwema, lubbe 2762,e
iwema, luppo (1530-1588) 11048,c
iwema, maijcje(marijke) dato (1619-) 1382,c
iwema, means 11048,a
iwema, menso 5524,b
iwema, sijbregt (-1648) 1381
iwema, sijte dato (1609-1673) 1382,b
jacobs, aafke 302,c
jacobs, aaltien (1809-1831) 30,a
jacobs, anje (1744-1794) 27
jacobs, duijrt (1662-1739) 162
jacobs, eetske (1677-) 302,j
jacobs, gerrijt (1669-) 302,f
jacobs, grietje (x1785) 66,e
jacobs, harmen (1604-1678) 604
jacobs, hiltie (1675-) 302,i
jacobs, hiske (x1692) 151
jacobs, hiske (1545-1598) 1211
jacobs, jacob (1608-1648) 1208,c
jacobs, jantje (1798-1849) 30,c
jacobs, jelder (x1699) 109
jacobs, lijuwe (1671-) 302,g
jacobs, louwerens (1673-) 302,h
jacobs, lysbeth (1604-1648) 1208,a
jacobs, NN (1552-1618) 2417
jacobs, rolef 162
jacobs, sape (-1694) 302,b
jacobs, sierck (-1694) 302,d
jacobs, taecke (1662-1694) 302,e
jacobs, teetje (1742-) 54,a
jacobs, tjarcks 328
jacobs, tyttje (1757-) 32,b
jacobs, wander (x1744) 66
jakobs, anje (1731-) 12
jannes, jantien 252,b
jans, aaltje (x1754) 122,b
jans, andries (vermeld 1711) 110
jans, bauke (x1704) 110,a
jans, doetje (1725-) 76,c
jans, fennigje (-1781) 25
jans, geeske (1765-) 29
jans, jacob (x1776) 54,a
jans, jan (x1680) 327
jans, jan (1742-1809) 12
jans, jan jans 58
jans, kneles (1730-) 76,e
jans, pieter (x1732) 252,g
jans, sippe (1727-) 38
jans, sybe (1723-1794) 76,b
jans, tjietske (1721-) 76,a
jans, trijntje (1744-) 60
jans, wietske (x1729) 68
jans, willem 168
jans, `luitjen (x1751) 136,d
jans (kroone), antje (x1796) 34,a
jans (kroone), jan (1736-) 34,a
jansen, hendrik (-1747) 122,c
jansen, jan (-1794) 24
jansen, jantje (-1752) 121
jansen, lutgertje (-1798) 122,d
jansen, roelfke (-1631) 2763; 2765
jansen, yttjen (1692-1717) 80
jansens, grietien (-1726) 251
jansens, meindert (-1728) 166
jansz, gerrit (x1786) 60,f
jarigs, ate 74
jaspers, bauktje (1738-) 34,a
jelles, boukje 8
jetzes, wybrig (x1705) 164
johannes, aukjen (x1759) 39
johannes, klaas (1748-) 68,b
johannes, korneliske (-1729) 137; 143
johannes, thijs (1719-1772) 66,g
jong, feikje de (1831-) 8,d
jonkman, menne (-1880) 4,d
julles, engel (1686-) 344,c
julles, ijwe (1680-1723) 172
julles, jelkjen (1682-) 344,b
katsma, elske (1862-1929) 4,e
katsma, simon jacob 4,e
klaassens, emke (1732-1808) 46
klamer, lucas tammes (1814-1853) 14,d
kloosterman, pieter (1855-) 4,b
kluin, kluin, kooijlokes, kooijdouwe (1848-1927) 2,a
kluin, ietje (1880-1954) 2,a
klunder, albert klaassen (1763-1814) 12
kooi, grietje willems (1777-1818) 21
kooij, bauke willems (1776-) 42,a
kooij, bouke willems (1778-1858) 42,c
kooij, derk willems (1790-1871) 42,i
kooij, geertien jans (1742-1817) 84,a; 86
kooij, geertje willems (1795-1871) 42,k
kooij, gerrijt willems (1793-) 42,j
kooij, ijtie willems (1784-1863) 42,f
kooij, ijwe willems (1785-1819) 42,g
kooij, jan willems (1780-1818) 42,d
kooij, kornelis willems (1797-1866) 42,l
kooij, sweris willems (1788-1869) 42,h
kooij, tjitske willems (1782-1868) 42,e
kooij, willem jans (1744-1828) 42
kooiker, jan willems 84
koopman, douwe jans (1732-) 76,f
kooten, dedtie yppes van 145
kornelis, anje (x1772) 76,f
lamberts, aafke (1705-) 110,a
lammerts, hendrik (x1750) 76,c
laurens, gerryt (1554-1618) 2416
leffers, harm jans (1768-1808) 31
leffers, hindrik (-1718) 248
lodewijks, hqarm geerts 30,a
lodewijks, jantien (1807-1851) 30,a
lofma, elske hendriks (1801-1842) 32,h
lofma (hoekstra), elske hendriks (1801-1842) 16,d
lohmans, frouke (1700-) 93
lolkes, martjen (x1740) 69
loonstra, janke (1826-1897) 16,d
louws, femme (x1742) 70
luchtenberg, frouke (1832-) 14,h
luchtenberg, pieter pieters 14,h
luirts, agnietje (1663-1721) 163
luirts, luirt (1668-) 326,b
lurks, sape (-1739) 136,d
meidnerts, aaltje 150,e
meijer, jannes hindriks (1790-1875) 30,a
meijer, martje (1846-1930) 2,a
meijer, steven hendriks (1795-1867) 30,c
meijering, geert berend (-1766) 122,c
meinderts, elske (vermeld ) 75
meinderts, hemke (1703-1764) 83
meinderts, hiltje 150,c
meinderts, jacob (1700-1758) 150,f
meinderts, riemke 150,d
meinderts, sjoerdt (x1739) 136,d
meinderts, teunis (1710-) 166,b
meinderts, trijntje 150,b
meinsma, klaaske klazes 4,e
menses, segse 1382,g
metskes, jan (x1722) 344,c
michels, eedje (1650-1703) 345
michels, wijmer (-1622) 1380
michels, wijmer (1650-) 690,b
miollema, jan jans (x1875) 8,e
molen, antje louwes van der (1760-1824) 44,c
molen, dieuke louwes van der (1777-1813) 44,g
molen, doetje louwes van der (1773-1812) 44,f
molen, doetse pieters van der (1792-) 22,b
molen, doetze pieters van der (1806-1833) 22,g
molen, frouwke louwes van der (1770-1837) 44,e
molen, geeske pieters van der (1798-1884) 11
molen, louwe pieters van der (1791-) 22,a
molen, louwe sijtses van der (1730-) 44
molen, pieter louwes van der (1764-1836) 22
molen, riemer pieters van der (1794-1876) 22,c
molen, sijtse louwes van der (1755-1827) 44,a
molen, sytse peters van der (1799-1865) 22,e
molen, wiebe pieters van der (1803-1861) 22,f
molen, wiske louwes van der (1756-1840) 44,b
mulder, jacob dirks (1787-1855) 32,h
mulder, jetze durks (1779-1811) 32,e
mulder, lutske durks (1780-1811) 32,f
muller, anne (1865-1950) 2
muller, anne (1913-1992) 1,a
muller, antje dirks (1851-1868) 4,a
muller, antje dirks (1868-1887) 4,h
muller, derk (1885-1965) 2,a
muller, durk durks (1768-1828) 16
muller, durk durks (1799-1827) 16,b
muller, durk lolkes (1829-1912) 4
muller, frouwke (1895-) 2,f
muller, geeske (1853-) 4,b
muller, grietje (1901-) 2,h
muller, hendrik lolkes (1837-1875) 8,e
muller, jacob durks (1806-1870) 16,d
muller, jan (1889-) 2,c
muller, janke durks (1811-1845) 16,e
muller, jantje (1905-) 2,j
muller, jantje (1914-) 2,k
muller, johanna (1861-1862) 4,f
muller, johanna lolkes (1827-) 8,a
muller, korneliske durks (1795-1832) 16,a
muller, korneliske lolkes (1833-) 8,c
muller, lammert (1916-1989) 1,b
muller, lolke (1857-) 4,d
muller, lolke (1891-1977) 1
muller, lolke dirks (1802-1858) 8
muller, NN (1902-1902) 2,i
muller, simon (1887-1976) 2,b
muller, sippe lolkes (1840-) 8,f
muller, tjeerd lolkes (1835-) 8,d
muller, wander durks (1773-1830) 32,c
muller, willem (1858-1930) 4,e
muller, willem (1894-1894) 2,e
muller, willem (1897-1914) 2,g
muller, willemke (1855-1923) 4,c
nittes, laurens (1525-1581) 4832
nn, N.N. 253
nn, anne (-1703) 501
peters, antje (x1663) 327
pettinga, jan freerks 8,e
pettinga, willemke jans (1839-1919) 8,e
pieters, heltje 59
pijters, geeske 45
popckes, waelcke (-1623) 605
rienewerf, froukje (1859-) 4,d
rienewerf, popke andries (x1833) 14,a
rienks, frouwkjen (1711-) 71
rienks, grietje (1707-1751) 136,d
rienks, henke (1688-1729) 136,a
rienks, johannes (1700-1749) 68
rienks, sietske (1695-1695) 136,b
rijckerts, NN 650
rispens, mienke ennes (1830-1906) 10,e
roeberts, jantje 30,a; 30,c
roelfs, corneliske (x1685) 162
roelfs, riemke (x1661) 325
roelofs, arent 122,a
roukes, hotze 330
sapes, hendrikjen (1638-1693) 303
scheering, wietske dootjes (1698-1764) 164,c
scheerings, debora (-1763) 164,a
scheerings, tjark dootjes (1698-1764) 164,d
schepels, tjitske sjoerds 66,c
scherhooren, atte (x1698) 250
scheringa, jan hotzes (1736-1815) 82,c
schripsema, doetze willems (1840-1913) 10,h
schripsema, grietje willems (1829-1913) 5
schripsema, halbe duirts (1764-1812) 40,a
schripsema, hotze duurts (1771-1830) 20
schripsema, hotze willems (1824-1828) 10,a
schripsema, hotze willems (1832-1869) 10,e
schripsema, jacob duirts (1779-1842) 40,d
schripsema, jantje willems (1837-1897) 10,g
schripsema, nieske duirts (1768-1770) 40,b
schripsema, pieter willems (1825-1847) 10,b
schripsema, riemer willems (1826-1826) 10,c
schripsema, riemer willems (1834-1906) 10,f
schripsema, willem hotzes (1799-1883) 10
siccema (sikkema), aagtje ubels (1823-1870) 6,b
siercks, aeff (1590-1668) 605
siercks, auck 1210,a
siercks, jacob (1578-) 1210,d
siercks, jelts 1210,b
siercks, lolckjen (1580-1623) 1210,e
siercks, rinske (1564-) 1210,c
siercks, wijbe (1582-) 1210,f
sierts, wiske (1699-1701) 108,a
sierts, wiske (1701-) 108,b
siettes, goittie 1381
sijerts, jacob (1703-) 54
sijwerts, lambert (x1704) 110,a
sijwertz (siwertz), seijert (vermeld 1681) 216
sijwertz (siwertz), seijert ( siert)(siwert) (1670-) 108
simons, frouwke (1769-1838) 26,b
simons, trijntje ( trijnje) (1774-1817) 13
simons ( sivart), alje (1765-1846) 26,a
sippes, johanna (1767-1826) 19
sippes, willem (1580-1618) 1209
sitties, goittie (-1648) 2766
sloot, durk sipkes (1811-1881) 16,e
sloot, sipke dirks 16,e
smit, aaltje jannes (1752-1765) 60,c
smit, aaltje jannes (1765-) 60,j
smit, albert jannes (1776-) 60,l
smit, frans jannes (1756-1808) 60,e
smit, hendrik jannes (1762-1796) 30
smit, hendrikje jannes (1749-1750) 60,a
smit, hendrikje jannes (1750-1754) 60,b
smit, hendrikje jannes (1754-1760) 60,d
smit, hendrikje jannes (1760-) 60,g
smit, jacob jannes (1764-1765) 60,i
smit, jacob jannes (1765-) 60,k
smit, jannes hendriks (1720-1798) 60
smit, jantje jannes (1758-1795) 60,f
spoelstra, akke willems (1737-) 92,i
spoelstra, anke willems (1735-) 92,h
spoelstra, anna helena willems (1727-) 92,c
spoelstra, antje willems (1730-) 92,e
spoelstra, hendrikje willems (1740-) 92,j
spoelstra, hindrik loman willems (1733-) 92,g
spoelstra, jantje riemers (1764-1853) 23
spoelstra, jantje willems (1724-) 92,a
spoelstra, jantjen willems (1725-) 92,b
spoelstra, klaas riemers (1768-1840) 46,c
spoelstra, riemer willems (1732-1818) 46
spoelstra, trijntie willems (1729-) 92,d
spoelstra, wiebe riemers (1775-1842) 46,e
spoelstra, willem riemers (1700-) 92
spoelstra, willem riemers (1760-1821) 46,a
spoelstra, willemke riemers (1772-) 46,d
spoelstra, wytske willems (1743-) 92,k
stad, hindrik klasens (x1846) 14,e
stevens, grietien (-1734) 249
storm, trijntje sijbes 18,a
stuit, martzen jans van der 16,e
stuit, sijke (1854-1925) 1
stulp, freerk berends (x1854) 14,e
swyrts, grietie 85
sybes, aafke (-1778) 77
sytzes, gerk (-1729) 136,a
sytzes, rienk (-1729) 136; 142
sytzes, trijntje (x1733) 73
t(h)omas, grietje (1746-1825) 12
tammes, duirt (1610-) 648
tammes, eijsse 1302
tijmens, roeleff (x1629) 650
tjarks, dootje (1665-) 164
tjeerds, dettje (1731-) 72,a
tjeerds, wopke (1739-) 72,d
tjeerds, wybe 144
tjeerds, wybe (1733-1807) 72,b
tjeerds, wyger (1735-) 36
tuin, fettje jans van der (1820-1895) 16,e
tuinstra, liekele klasens (1751-1816) 32,b
veen, aaltje van der (1851-1938) 6,b
veen, pier folkerts van der (1811-1870) 6,b
venema, pieter hotzes (1747-1821) 82,g
visser, aafke (1807-1849) 18,d
visser, antje tjeerds (1797-1841) 9
visser, ate wygers (1768-1841) 36,d
visser, aukje (1801-1853) 18,c
visser, elske wygers (1760-1828) 36,b
visser, grietje wiegers (1771-1826) 36,e
visser, hinke wiegers (1757-1813) 36,a
visser, sippe jeerds (1793-1855) 18,a
visser, tjeerd wiegers (1764-1833) 18
wal, marijke van der (1836-1879) 10,f
walda, harm wichers (1833-) 8,c
wanders, jacobs (1753-) 66,d
wanders, mayke (1764-1845) 66,g
wanders, tiebbe (1756-) 66,e
wanders, trijntje (1747-1826) 66,b
wanders, wyger q (1769-) 66,h
wanders, yttie (1759-) 66,f
wanders hes, albert (1750-) 66,c
warners (soms wanders), janke (1745-1826) 33
wema, riemke (x1629) 650
wever(weijerstrate), hindrik jans (-1759) 47
wiersma, baukje pieters (1816-1870) 8
wiersma, pieter joukes 8
wiersma, welmoed boukes (1755-1820) 86,b
wigchers, allert (-1748) 250
wijbrants, gelte (x1635) 1382,c
wijers, wijbrich 11048,b
wijmers, eebelke 1380,a
wijmers, michiel (1622-1672) 690
willems, wijpke (-1801) 47
willems ( de vries), jantje (x1804) 32,g
windstra, geeske johannes (1795-1867) 18,a
windstra, johannes freerks 18,a
winters, jantien (-1696) 250
wybes, antje 144,a
wybes, johannes (1701-) 144,c
wybes, sierck (1538-1615) 1210
wybes, tjeerd (1697-) 72
zijlstra, grietje boukes (1757-1836) 86,c
zijlstra, ijwe boukes (1759-1842) 86,e
zijlstra, mentie boukes (1754-1818) 43
zwart, anne (1871-1930) 2,a
zweep, albert geerts van der (1790-) 16,a