familiegeschiedenis Bolwijn/Muller

Familie Ramaker

Kwartierstaat van hillechien ramaker

Generatie I

1.hillechien ramaker, geb. odoorn 10 nov. 1876, winkelierster, † emmercompascuum 4 aug. 1949, begr. emmercompascuum, blok 6 rij f17 9 aug. 1949, tr. emmen 7 april 18991 (echtsch. uitgespr. rechtbank assen 29 juni 1926)2harm jezaias bolwijn, geb. vlagtwedde 30 juli 1870, koopman, in 1915 winkelier, werkman 1926-, venter 1934-, † haren 29 okt. 1934, zn. van engel en trijntje schoonbeek.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje bolwijn, geb. terapelkanaal 24 sept. 1899, † 1979, tr. emmen 13 jan. 1923leendert Gelling, geb. utrecht 15 juli 1900, postbode o.a. uithuizermeeden?, † apeldoorn 21 dec. 1972, zn. van luitjen en henderika bults.
b. antje bolwijn, geb. terapelkanaal 5 nov. 1901, † emmercompascuum 7 aug. 1915, begr. emmercompascuum blok 2 rij f17.
c. engel bolwijn, geb. terapelkanaal 22 dec. 1903, † enter 28 dec. 1988, begr. almelo 31 dec. 1988, tr. emmen 30 maart 1926sieuwke witteveen.
d. albert bolwijn, geb. emmercompascuum 20 nov. 1905, bakker, † groningen 5 juli 1989, begr. groningen begraafplaats selwerderhof 10 juli 1989, tr. 1e vóór 1937Geessien de jonge, geb. odoorn 1908, † groningen 10 febr. 1941, dr. van jan en Geessien spijker en wed. van jan schippers; tr. 2e na 1941Rijntje gremmer, geb. 1911, † groningen 20 dec. 2005.
e. harm bolwijn, geb. emmercompascuum 27 sept. 1909, † ald. 28 nov. 1909.
f. harm jezaias bolwijn, geb. emmen 10 maart 1911, † cranbrook bc canada 17 april 1988, tr. apeldoorn 2 okt. 1946jackie booi.
g. hillechinus bolwijn, geb. emmercompascuum 3 juni 1914,1 kruidenier 1926-1954, div.:chauffeur, tramconducteur, magazijnbediende, beveiligingsbeambte 1954-1960, beveiligingsbeamte egd 1960-1977, † groningen 20 febr. 1992, begr. groningen, begraafplaats selwerderhof 24 febr. 1992, tr. emmen 5 dec. 19441trijntje koops, geb. gem. emmen 14 sept. 1916, ged. emmercompascuum 5 juni 1949, † groningen 2 aug. 1968, begr. groningen, begraafplaats selwerderhof 6 aug. 1968, dr. van lammert en jantje hoving.

Generatie II

2.albert otto’s ramaker (rademaker), geb. Nieuwbuinen, gem. borger 18 aug. 1841, in 1879 landbouwer, in 1876 arbeider, vervener, winkelier (info: santing), † emmercompascuum 30 juli 1928, begr. emmercompascuum, alg, tr. odoorn 10 april 18631
3.antje majoor, geb. stadskanaal, gem.onstwedde 13 okt. 1843, † emmercompascuum 15 juni 1926, begr. emmercompascuum, alg.
Uit dit huwelijk:
a. trijntje ramaker, geb. exloerveen gem.odoorn 10 febr. 1864, † emmercompascuum 1 mei 1930, tr. emmen 24 april 1888Roelf dost, geb. terapel 19 jan. 1864, arbeider, in 1933 vervener.
b. popke ramaker, geb. exloerveen gem.odoorn 9 maart 1867, arbeider,winkelier, vervener, landbouwer 1920, † emmercompascuum 3 maart 1944, tr. onstwedde 19 dec. 1891frouke rademaker, geb. onstwedde 31 aug. 1869, † groningen 20 febr. 1957, begr. emmercompascuum, dr. van jan en Wichertje vriezema.
c. annegien ramaker (rademaker), geb. exloerveen 17 aug. 1870, † emmercompascuum 26 nov. 1925, tr. vlagtwedde 26 juli 1890Roelof santing, geb. roswinkel 19 maart 1867, timmerman, † enschede 15 febr. 1946.
d. otto ramaker, geb. exloermond 9 okt. 1873, landbouwer, vervener, † emmen 2 febr. 1916, tr. 1905Zwaantje van der wijk, geb. vlagtwedde 17 febr. 1879.
e. hillechien, zie 1.
f.alberdina maria ramaker, geb. munsterscheveld 31 jan. 1880, † compascumerkanaal 25 sept. 1880.
g. albert ramaker, geb. emmercompascuum 9 april 1882, † munsterscheveld 22 mei 1890.
h. Roelf ramaker, geb. munsterscheveld 18 juni 1888, † ald. 16 april 1889.

Generatie III

4.otte jacobs ramaker, geb. veendam 5 mei 1801, in 1841 arbeider te nieuw buinen, in 1863 arbeider te exloermond, † valthermond gem.odoorn 24 april 1876, tr. nieuwe pekela 10 juni 1820
5.trientje alberts lindeman, geb. nieuwe pekela 9 jan. 1796,3 † exloerveen 13 mei 1870.
Uit dit huwelijk:
a. jacob ramaker, geb. nieuwe pekela 16 juni 1820, schipper 1875, † stadskanaal (aangifte te groningen) 18 juni 1875, tr. borger 1 april 1847grietje haak, geb. onstwedde 12 jan. 1825, dr. van Albert Jans en christina geerts plaggenborg (plaggenburg).
b. albert otto’s ramaker, geb. wildervank vóór 20 april 1823, † stadskanaal, gem wildervank 20 april 1827.
c. jan ottes ramaker, geb. wildervank 2 juni 1826, † oranjedorp, emmen 24 aug. 1894, tr. borger 28 april 1848Wietske klasens blik, geb. wildervank 3 april 1826, † emmen 25 sept. 1909, dr. van klaas wietses en hinderkien roelfs smalbil.
d. grietje ramaker, geb. wildervank 14 sept. 1829, † vóór 1900, tr. borger 16 febr. 1854hindrik zuidema, geb. onstwedde 24 okt. 1827, † exloermond 18 nov. 1900.
e. aaffien ramaker, geb. gasselte 1 nov. 1833, † emmen 2 nov. 1918, tr. borger 30 april 1861hindrik meems, geb. onstwedde 9 nov. 1833, † Weerdingermarkte, emmen 19 jan. 1894.
f. albert otto’s, zie 2.

6.popke berends majoor, geb. nieuwe pekela 21 jan. 1796, landbouwer, † exloerveen 16 okt. 1865, tr. 1e onstwedde 17 febr. 1821attje harms knol, geb. veendam 7 nov. 1790, † stadskanaal gem. onstwedde 8 juni 1830; tr. 2e onstwedde 17 juni 1831
7.annegijn hiddes kroeze, geb. amsterdam 11 dec. 1804, † na 1865.
Uit dit huwelijk:
a. hillechien majoor, geb. stadskanaal, gem.onstwedde 11 mei 1832, † stadskanaal 12 dec. 1897, tr. onstwedde 21 febr. 1861hindrik alberts aten, geb. sappemeer 1837, scheepstimmerman.
b. Freerk majoor, geb. stadskanaal, gem.onstwedde 9 jan. 1835, arbeider, in 1864 landbouwer, † odoorn 30 juli 1905, tr. 1864Aaltje geerts dijker.
c. annechien majoor, geb. stadskanaal gem. onstwedde 11 dec. 1836, † musselkanaal, gem. onstwedde 8 aug. 1916, tr. 1e odoorn 13 okt. 1863jacob geerts meijer, geb. zevenhuizen 14 maart 1832, schipper, † musselkanaal 21 okt. 1894; tr. 2e onstwedde 5 dec. 1896lubbert gringhuis, geb. wildervank 1825, † musselkanaal 16 sept. 1901.
d. Roelf majoor, geb. stadskanaal gem. onstwedde 18 aug. 1839, † zandberg, gem.odoorn 7 okt. 1849.
e. antje, zie 3.

Generatie IV

8.jacob willems ramaker, ged. veendam 24 sept. 1775, tr. veendam 18 jan. 1795
9.aafien ottens, ged. veendam 1 dec. 1765, † zuidbroek 11 jan. 1825.
Uit dit huwelijk:
alberts lindeman, geb. nieuwe pekela 13 april 1805, † Nieuwbuinen, gem. borger 6 okt. 1866, tr. gasselte 19 juni 1830jan ottes van oosten, geb. 1805.
g. jan alberts lindeman, geb. 1809, † nieuwe pekela 8 febr. 1813.
h. roelfien alberts lindeman, geb. nieuwe pekela 15 jan. 1820, † ald. 19 jan. 1820.

12.berent popkes meijer (majoor), ged. Bellingwolde 30 juni 1754, landgebruiker, † nieuwe pekela 23 maart 1830, tr. (ondertr. nieuwe pekela 14 nov.) 1779
13.geertje (geessien) dieters (derks) de boer, geb. nieuwe pekela 12 febr. 1760, † ald. 2 nov. 1829.
Uit dit huwelijk:
a.
a. otte jacobs, zie 4.
b. Jantje jacobs ramaker, geb. veendam 8 aug. 1806, † drouwenermond 15 okt. 1856, tr. gasselte 31 mei 1829lambert willems sligter, geb. meeden 9 maart 1806, † musselkanaal 16 dec. 1890.

10.albert philips lindeman, geb. nieuwe pekela 11 dec. 1768, † stadskanaal 21 nov. 1827, tr. 2e nieuwe pekela 1 mei 1819mettje roelfs schrik, geb. nieuwe pekela 9 dec. 1781, dr. van Jantje jans drenth; tr. 1e nieuwe pekela 30 aug. 1789
11.grietje jans de vrieze, geb. nieuwe pekela 15 april 1764, † stadskanaal 28 mei 1818.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje alberts lindeman, geb. `pekela 24 mei 1790, ged. wildervank 26 mei 1790, † exloermond, gem. odoorn 8 aug. 1871, tr. nieuwe pekela 15 april 1815jan hindriks grooten, geb. veendam 10 mei 1788, † Nieuw buinen 28 okt. 1853.
b. frouke alberts lindeman, ged. nieuwe pekela 1 jan. 1793, † Nieuw buinen 22 nov. 1857, tr. nieuwe pekela 30 maart 1816derk geerts dokter, ged. wildervank 11 febr. 1798, † stadskanaal 2 mei 1873, zn. van geert derx en Elsien alberts dokter.
c. trientje alberts, zie 5.
d. philippus alberts lindeman, ged. nieuwe pekela 22 nov. 1798, tr. 1e nieuwe pekela 25 sept. 1819trientje berends krans, geb. 1795, † stadskanaal, gem.wildervank 18 maart 1828; tr. 2e wildervank 21 sept. 1829Geesien berends krans, geb. wildervank april 1799, † gasselte 11 aug. 1849, dr. van Berend lukas en grietje alberts dokter.
e. aaltje alberts lindeman, geb. nieuwe pekela 22 mei 1802, † Nieuwbuinen, gem. borger 28 febr. 1863, tr. 1e wildervank 3 aug. 1822geert jacobs plattje, geb. wildervank 19 okt. 1802, † Nieuw buinen 6 jan. 1836; tr. 2e gieten 21 maart 1840pouwel ottens, geb. gasselte 24 maart 1797, † drouwenermond 16 juli 1854, wedr. van Pietertje strobos.
f. lubbechien hilke meijer (majoor), geb. nieuwe pekela 11 nov. 1780.
b. hillechien meijer, geb. nieuwe pekela 14 febr. 1787.
c. annechien berends majoor (meijer), geb. nieuwe pekela 17 jan. 1790, † stadskanaal, onstwedde 24 okt. 1866, tr. beerta 29 april 1815Derk jan bruintjes, geb. beerta 1 mei 1783, † nieuwe pekela 4 dec. 1826.
d. Aaltje meijer, geb. nieuwe pekela 6 april 1792.
e. popke berends, zie 6.
f. roelf berends majoor, geb. nieuwe pekela 21 nov. 1801, echtgenoot is gealimenteerde;; beroep overl.: arbeider 1845-, † nieuwe pekela 23 april 1845, tr. 1823Geessien jurjens veele (Velings), geb. nieuwe pekela 5 jan. 1801, † ald. 6 aug. 1883, dr. van jurjen hindriks veele en grietje wubbes smith.

14.hidde freerks kroeze, geb. nieuwe pekela 31 okt. 1783, † ald. 5 juli 1822, had biol. kinderen
15.hillechien kornelius mulder, geb. nieuwe pekela 9 april 1780, † ald. 8 maart 1862.
Hun kinderen:
a. annegijn hiddes, zie 7.
b. reindertje hiddes kroeze, geb. amsterdam 17 okt. 1810, † gieterveen, gem. gieten 5 febr. 1884, tr. gieten 2 maart 1839jan van der laan, geb. wildervank 20 sept. 1818.
c. Freerk hiddes kroeze, geb. nieuwe pekela 1814, † groningen 2 sept. 1837.
d. antje kroeze, geb. nieuwe pekela 10 okt. 1817, † drouwenermond 9 nov. 1883, tr. borger 29 juli 1854jurjen niks, geb. nieuwe pekela 22 mei 1825, † drouwenermond 10 dec. 1878.
e. Kornelius hiddes kroeze, geb. 1821.

Generatie V

16.Willem jacobs, ged. veendam 22 april 1742, had biol. kinderen
17.grietje hindriks.
Hun kinderen:
a. jacob willems, zie 8.
b. lammigjen willems, ged. veendam 19 okt. 1777.
c. engeltje willems, ged. veendam 28 nov. 1779.
d. hindrik willems, ged. veendam 18 nov. 1781.

18.otto alberts, had biol. dochter
19.Margjen hindriks.

20.henrik philippus lindeman, geb. schoetmar, lippe 22 nov. 1744, ged. obedissen (ubbedissen) in ambt ravensberg, osnabruck 27 nov. 1744, † nieuwe pekela 1792, tr. nieuwe pekela 29 febr. 1768
21.jantje alberts (jonker), ged. nieuwe pekela 28 juli 1748, † 1789, begr. ald. 4 febr. 1789.
Uit dit huwelijk:
a. albert philips, zie 10.
b. trientje filippus lindeman, geb. nieuwe pekela 10 aug. 1771, † ald. 27 maart 1818, tr. nieuwe pekela 25 dec. 1798hindrik berents oldenborger.
c. jan filippus lindeman, geb. nieuwe pekela 24 febr. 1774, praamschipper 1813, † nieuwe pekela 9 okt. 1822, tr. Jantje berends oldenburger, geb. 1781, † nieuwe pekela 17 april 1849.
d. Aaldrik filippus lindeman, geb. nieuwe pekela 16 jan. 1777, ged. nieuwepekela 26 jan. 1777.
e. lubbechien filippus lindeman, geb. nieuwe pekela 19 april 1782, † beerta 9 dec. 1838, tr. beerta 16 mei 1814aeilko lucas scheltens.

22.johannes (jan) jans de vrieze, geb. ommelanderwijk, ged. veendam 19 jan. 1738, † vóór 1807, tr. nieuwe pekela 24 juni 1759
23.frouke hindriks, geb. winsum 1727, † nieuwe pekela 27 dec. 1807.
Uit dit huwelijk:
a. jan johannes de vrieze, geb. nieuwe pekela 19 okt. 1759, † ald. 27 dec. 1824, tr. nieuwe pekela 23 dec. 1784aaltje jans kuiper, geb. 1755, † nieuwe pekela 24 jan. 1822.
b. agge jans de vrieze, geb. nieuwe pekela 19 okt. 1761, tr. Trientje martens.
c. grietje jans, zie 11.
d. hindrik jans de vrieze, geb. nieuwe pekela 13 nov. 1766, † drouwenderveen 13 jan. 1835, tr. Marchien jans kroder, geb. veendam 2 nov. 1778, † nieuwe buinen 29 nov. 1848.

24.popko harms, geb. midwolda?, tr. Bellingwolde 5 aug. 1753
25.hilke berents, ged. Bellingwolde 15 april 1731.

26.dietert roelofs, ged. meeden 8 sept. 1726, tr. meeden 23 nov. 1749
27.hillegijn jans, geb. muntendam.
Uit dit huwelijk:
a. jantje dieters, ged. meeden 8 sept. 1750, † vóór 1762.
b. annechijn dieters, ged. nieuwe pekela 9 april 1752, tr. nieuwe pekela 24 jan. 1779sieger cornellis, geb. nieuwe pekela.
c. janna dieters, geb. meeden 3 dec. 1754, tr. nieuwe pekela 16 jan. 1780egbert ( van der )jurjens, geb. nieuwe pejkela?, boer.
d. Roelf dieters, geb. meeden 12 maart 1757, landbouwer, † vóór 1823, tr. nieuwe pekela 13 jan. 1782Rikste berends, geb. Bellingwolde 1761, † nieuwe pekela 26 sept. 1823.
e. geertje (geessien) dieters (derks), zie 13.
f. jantje dieters ( de boer), geb. nieuwe pekela 13 sept. 1762, † ald. 31 jan. 1844, tr. nieuwe pekela 2 maart 1786boele huizing, landbouwer, schipper 1828, † vóór 1844.
g. geessijn dieters, ged. nieuwe pekela 6 okt. 1765.
h. jan dieters, geb. nieuwe pekela 12 mei 1767.

28.Freerk ( frerik) hiddes kroeze, ged. nieuwe pekela 23 febr. 1749, † ald. 21 maart 1815, tr. nieuwe pekela 17 aug. 1777
29.annigje alberts gust, ged. nieuwe pekela 30 april 1752, † ald. 3 jan. 1833, tr. 1e nieuwe pekela 26 febr. 1775derk alderts hovenga, ged. nieuwe pekela 22 mei 1746.
Uit dit huwelijk:
a. albert freerks (kruize), geb. nieuwe pekela 24 aug. 1778.
b. antje freerks (kroese), geb. nieuwe pekela 4 april 1781, ged. Niuwe pekela 8 april 1781.
c. hidde freerks, zie 14.
d. alberdje freerks kroeze, geb. nieuwe pekela 16 febr. 1785, † nieuw buinen 25 sept. 1865, tr. wildervank (ondertr. veendam 28 mei) 1810) Pieter jans siepel, geb. nieuwe pekela 18 sept. 1783, † gasselterboerveenschemond 21 juli 1851, zn. van jan jans en trientje pieters schuring.
e. eevert freerks, geb. nieuwe pekela 14 okt. 1788.

30.Kornellis harms, had biol. kinderen
31.reindertje jans.
Hun kinderen:
a.abel cornelis, geb. nieuwe pekela 1 okt. 1769.
b. jan kornellis, geb. nieuwe pekela 1 febr. 1772.
c. jan kornellis, geb. nieuwe pekela 21 nov. 1774.
d. gerriet kornellis, geb. nieuwe pekela 23 febr. 1777.
e. hillechien kornelius, zie 15.
f. stientje kornellis, geb. nieuwe pekela 17 febr. 1783.
g. Kornelis kornelis mulder, geb. nieuwe pekela 10 april 1790, tr. fennigjen kornelis nieuwenweg, ged. veendam 15 sept. 1799.

Generatie VI

32.jacob willems.

40.johann henrich lindemann, geb. Ehrsen, Schoetmar, Lippe, Germany 1720, tr. Ehrsen, Schoetmar, Lippe, Germany 15 maart 1744
41.anna maria ilsabey koester, geb. Ehrsen, Schoetmar, Lippe, Germany 1723, ged. Evangelisch, Shoetmar, Lippe, Germany 19 maart 1723.

42.albert hindriks (jonker), ged. oude pekela 13 jan. 1704, † na 12 febr. 1735, tr. 1e nieuwe pekela 25 dec. 1729trijntje alberts, geb. oude pekela? 1705, † vóór 1735; tr. 2e nieuwe pekela 12 febr. 1735
43.arentje claasens, ged. nieuwe pekela 4 dec. 1714.

44.jan egberts de vriese, geb. Nijega, tr. Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen 12 dec. 1719
45.antje michels, geb. ureterp aan de vaart 1693.
Uberent aalders, had biol. kinderen
51.tjaakjen siourts.
Hun kinderen:
a. hilke, zie 25.
b. Aalderk berents, ged. Bellingwolde 15 april 1731.
c. hiebe berents, ged. Bellingwolde 4 jan. 1733.

52.Roelof dieterts, ged. meeden 19 maart 1697, had biol. kinderen
53.jantje jans, geb. wildervank.
Hun kinderen:
a. Aaltje roelfs, ged. meeden 8 febr. 1722.
b. jan roelfs, ged. winschoten 6 juni 1723.
c. dietert, zie 26.
d. remmert roelefs, ged. meeden 18 dec. 1729.

56.hidde freriks kroese, ged. onstwedde, tr. Bellingwolde 27 sept. 1744
57.antje koerts, geb. Bellingwolde, ged. Bellingwolde 27 sept. 1722.
Uit dit huwelijk:
a. gepke hiddes kroese, ged. Bellingwolde 16 nov. 1744, † vóór 18 nov. 1764.
b. coert hiddes kroese, ged. nieuwe pekela 8 jan. 1747.
c. Freerk ( frerik) hiddes, zie 28.
d. menne hiddes kroese, ged. nieuwe pekela 5 dec. 1751, † vóór 19 juli 1754.
e. menne hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 19 juli 1754.
f. geessijn hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 24 dec. 1756.
g. jan hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 23 febr. 1760.
h. tallechien hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 1 juni 1762.
it dit huwelijk:
a. agge jans de vriese, geb. ommelanderwijk vóór 1724, tr. veendam jan. 1745klaaske berents, geb. veendam vóór 1724.
b. egbert de vriese, ged. veendam 14 maart 1727.
c. grietjen de vriese, ged. veendam 4 maart 1729.
d. Michiel de vriese, ged. veendam 15 april 1731.
e. sara de vriese, ged. veendam 18 okt. 1733.
f. johannes (jan) jans, zie 22.
g. jochem de vriese, ged. veendam 19 jan. 1738.
h. sijtske de vriese, ged. veendam 16 dec. 1740, tr. veendam 17 jan. 1768poppe jurjens nieboer, geb. muntendam, rentenier 1768-.

kroese, ged. nieuwe pekela 8 jan. 1747.
c. Freerk ( frerik) hiddes, zie 28.
d. menne hiddes kroese, ged. nieuwe pekela 5 dec. 1751, † vóór 19 juli 1754.
e. menne hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 19 juli 1754.
f. geessijn hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 24 dec. 1756.
g. jan hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 23 febr. 1760.
h. tallechien hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 1 juni 1762.
i. gepke hiddes kroese, geb. nieuwe pekela 18 nov. 1764.

58.albert everts gust, geb. nieuwe pekela 1724, tr. nieuwe pekela 10 sept. 1748
59.albertje alberts, geb. gietervee
50.berent aalders, had biol. kinderen
51.tjaakjen siourts.
Hun kinderen:
a. hilke, zie 25.
b. Aalderk berents, ged. Bellingwolde 15 april 1731.
c. hiebe berents, ged. Bellingwolde 4 jan. 1733.

52.Roelof dieterts, ged. meeden 19 maart 1697, had biol. kinderen
53.jantje jans, geb. wildervank.
Hun kinderen:
a. Aaltje roelfs, ged. meeden 8 febr. 1722.
b. jan roelfs, ged. winschoten 6 juni 1723.
c. dietert, zie 26.
d. remmert roelefs, ged. meeden 18 dec. 1729.

56.hidde freriks kroese, ged. onstwedde, tr. Bellingwolde 27 sept. 1744
57.antje koerts, geb. Bellingwolde, ged. Bellingwolde 27 sept. 1722.
Uit dit huwelijk:
a. gepke hiddes kroese, ged. Bellingwolde 16 nov. 1744, † vóór 18 nov. 1764.
b. coert hiddes n 1725.
Uit dit huwelijk:
a. annigje alberts gust, ged. nieuwe pekela 7 sept. 1749.
b. annigje alberts, zie 29.
c. evert albert gust, geb. nieuwe pekela 19 dec. 1754.
d. reinder alberts gust, geb. nieuwe pekela 9 april 1757.
e. garrchijn alberts gust, geb. nieuwe pekela 16 dec. 1759.
f. jantijn alberts gust, geb. nieuwe pekela 25 febr. 1762.
g. hindrikkijn alberts gust, geb. nieuwe pekela 24 okt. 1765.
h. trijntje alberts gust, geb. nieuwe pekela 15 juni 1768, † windervank 6 aug. 1826, tr. veendam 23 nov. 1788hindrik berents dost, geb. veendam 23 juli 1760, † ald. 23 juli 1835.

Generatie VII

84.hindrik alberts, ged. oude pekela 28 febr. 1679, † vóór 1714, tr. oude pekela 1 jan. 1702
85.aeltje hendricks, ged. oude pekela 27 febr. 1674, † na 19 maart 1735.

86.claes hindriks, geb. nieuwe pekela 1686, tr. nieuwe pekela 1712
87.hindriekien claesens, ged. oude pekela 4 okt. 1685.
Uit dit huwelijk:
a. jantje claesens, ged. nieuwe pekela 10 nov. 1712, tr. nieuwe pekela 4 jan. 1733Nanne hindriks baas, ged. oude pekela 18 aug. 1709, † nieuwe pekela na 4 nov. 1785.
b. arentje, zie 43.
c. hinderkien claesens, ged. nieuwe pekela 6 juni 1717, tr. nieuwe pekela 1741Pieter klaasens, geb. nieuwe pekela 1715.
d. klaas claesens, geb. nieuwe pekela 1720, tr. nieuwe pekela 3 dec. 1747lubbigjen klaassens, ged. nieuwe pekela 5 juli 1727.
e. hindrik klaassens naatje, ged. nieuwe pekela 14 juni 1725, † ald. vóór 5 sept. 1788, tr. nieuwe pekela 25 jan. 1756jantje bartels, ged. nieuwe pekela 23 juni 1737.
f. jan klaassens, ged. nieuwe pekela 31 maart 1728.

90.Michiel sickes, had biol. dochter
91.griet jochems.

104.dietert berents, geb. Bentheim, tr. meeden 2 april 1682
105.aeltijn jans, geb. groningen.
Uit dit huwelijk:
a. jan dieterts, ged. meeden 15 april 1688.
b. Roelof dieterts, ged. meeden 22 nov. 1691, † vóór 1697.
c. Roelof, zie 52.

114.koert gerhardus, geb. ihrhove, hannover, pruissen, tr. Bellingwolde 1 maart 1715
115.Geeske hansen, geb. Bellingwolde, ged. Bellingwolde 22 dec. 1695.
Uit dit huwelijk:
a. hans koerts, ged. Bellingwolde 7 maart 1717, tr. 1e oudeschans 19 juni 1750grietje geerts starke, ged. Bellingwolde 3 maart 1730, † vóór 1768; tr. 2e oudeschans 21 febr. 1768hille derks, ged. Bellingwolde 31 mei 1722.
b. antje koerts, ged. Bellingwolde 12 febr. 1719, † vóór 1722.
c. jan koerts, ged. Bellingwolde 4 febr. 1720.
d. antje, zie 57.
e. talle koerts, ged. Bellingwolde 23 dec. 1724.
f. berent koerts, ged. Bellingwolde 25 sept. 1729.
g. trijntje koerts, ged. Bellingwolde 16 sept. 1731, tr. 1e Bellingwolde 2 mei 1756luppe ebes, geb. oostfriesland; tr. 2e na 1757Arend mans, ged. Bellingwolde 30 jan. 1729.
h. luppe koerts, ged. Bellingwolde 9 jan. 1735.

116.evert willems (gust), geb. 1684, tr. veendam 7 dec. 1708
117.garrichjen hindriks, geb. 1688.
Uit dit huwelijk:
a. hindrik everts gust, geb. nieuwe pekela 1711, tr. nieuwe pekela 23 febr. 1737hinderkien harms, ged. nieuwe pekela 3 mei 1716.
b. jannes everts gust, geb. 1719, tr. marchijn harms.
c. willem everts gust, geb. 1719, tr. nieuwer pekela 26 febr. 1740fennigje everts, geb. wildervank 1720.
d. albert everts, zie 58.

Generatie VIII

168.albert hendriks, tr. oude pekela 9 juli 1676
169.grietje reinders, geb. 1635.

170.hendrick jacobs, geb. 1640, tr. oude pekela 6 juni 1669
171.ludgert thomas, geb. 1645, † oude pekela vóór 1695.
Uit dit huwelijk:
a. lummechien hendricks, ged. 17 april 1670, tr. 25 jan. 1691hendrik jans schuiring.
b. aeltje, zie 85.

174.claes jans, geb. hoorn 1655, tr. oude pekela 27 nov. 1681
175.arentje egberts, geb. oude pekela 1660.
Uit dit huwelijk:
a. jan klaassens, geb. 1682, tr. nieuwe pekela 1706trijntien peters, ged. oude pekela 15 juni 1684.
b. hindriekien, zie 87.

230.hans memmes, geb. vóór 1674, tr. vóór 1692
231.talle jans, geb. vóór 1676.
Uit dit huwelijk:
a. Rixte hansen, geb. Bellingwolde 1692, tr. Bellingwolde,h.c. 27021722 bellingwolde 1 maart 1722Roelef gerrits, geb. Bellingwolde.
b. memme hansen, ged. Bellingwolde 2 dec. 1694, † ald. 27 jan. 1701.
c. Geeske, zie 115.
d. alke hansen, ged. Bellingwolde 18 sept. 1698, begr. winschoten 7 juni 1743, tr. winschoten 14 mei 1724Peter reints brongers, ged. winschoten 18 maart 1694, begr. ald. 28 juni 1743.
e. memme hansen, ged. Bellingwolde 24 juli 1701, Landb. op een kloosterboerderij te Bellingwolde, tr. Bellingwolde 21 maart 1728stijntje geessien fiebes, ged. Bellingwolde 19 nov. 1697.
f. Harmke hansen, ged. blijham 20 jan. 1704.
g. jan hansen, ged. Bellingwolde 26 febr. 1712.

Generatie IX

338.reiner hindriks, geb. oude pekela 1605.

340.reinder hindriks.

350.egbert nn, geb. oude pekela? 1635, had biol. dochter
351.hendrikje jans, geb. oude pekela? 1635.

460.memme arents, geb. 1609, tr. vóór 1652
461.Rikste goring, geb. vóór 1632.
Uit dit huwelijk:
a. hille memmes, geb. 1652, † vóór 1655.
b. hille memmes, geb. na 1655.
c. alke memmes, geb. 1661.
d. Roelf memmes, geb. Bellingwolde 1670, † na 1710, tr. 1e Bellingwolde 14 jan. 1694stijntje tomas, geb. Bellingwolde, † vóór 1696; tr. 2e Bellingwolde 22 nov. 1696ettje jacobs, geb. Bellingwolde, † vóór 1710; tr. 3e Bellingwolde 28 sept. 1710Rixte tjabbes, geb. Bellingwolde 1685.
e. hans, zie 230.

Generatie X

676.hindrick peters, geb. oude pekela? 1575, bakker te winschoten, † vóór 16 okt. 1611, tr. 2e 14 febr. 1609mette nn, † vóór 14 febr. 1609; tr. 1e 14 febr. 1609
677.Elsche krins, geb. oude pekela? 1575, † vóór 17 jan. 1629, tr. 2e winschoten (hc) 12 juli 1618eltio haijckens, † na 27 jan. 1637.

922.hans goring, had biol. dochter
923.hille nn.


Bronnen

1. akte
2. akte gem emmen 12-08-1926
3. van veen

Index

( van der )jurjens, egbert (x1780) 26,c
aalders, berent 50
alberts, albertje (1725-) 59
alberts, hindrik (1679-1714) 84
alberts, otto 18
alberts, trijntje (1705-1735) 42
alberts (jonker), jantje (1748-1789) 21
arents, memme (1609-) 460
aten, hindrik alberts (1837-) 6,a
baas, Nanne hindriks (1709-1785) 86,a
bartels, jantje (1737-) 86,e
berends, Rikste (1761-1823) 26,d
berents, Aalderk (1731-) 50,b
berents, dietert (x1682) 104
berents, hiebe (1733-) 50,c
berents, hilke (1731-) 25
berents, klaaske (1724-) 44,a
blik, klaas wietses 4,c
blik, Wietske klasens (1826-1909) 4,c
boer, geertje (geessien) dieters (derks) de (1760-1829) 13
bolwijn, albert (1905-1989) 1,d
bolwijn, antje (1901-1915) 1,b
bolwijn, engel (1831-1893) 1
bolwijn, engel (1903-1988) 1,c
bolwijn, harm (1909-1909) 1,e
bolwijn, harm jezaias (1870-1934) 1
bolwijn, harm jezaias (1911-1988) 1,f
bolwijn, hillechinus (1914-1992) 1,g
bolwijn, trijntje (1899-1979) 1,a
booi, jackie (x1946) 1,f
brongers, Peter reints (1694-1743) 230,d
bruintjes, Derk jan (1783-1826) 12,c
bults, henderika (1876-) 1,a
claasens, arentje (1714-) 43
claesens, hinderkien (1717-) 86,c
claesens, hindriekien (1685-) 87
claesens, jantje (1712-) 86,a
claesens, klaas (1720-) 86,d
cornelis, abel (1769-) 30,a
cornellis, sieger (x1779) 26,b
derks, hille (1722-) 114,a
dieters, annechijn (1752-) 26,b
dieters, geessijn (1765-) 26,g
dieters, jan (1767-) 26,h
dieters, janna (1754-) 26,c
dieters, jantje (1750-1762) 26,a
dieters, Roelf (1757-1823) 26,d
dieters ( de boer), jantje (1762-1844) 26,f
dieterts, jan (1688-) 104,a
dieterts, Roelof (1691-1697) 104,b
dieterts, Roelof (1697-) 52
dijker, Aaltje geerts (x1864) 6,b
dokter, derk geerts (1798-1873) 10,b
dokter, Elsien alberts 10,b
dokter, geert derx 10,b
dokter, grietje alberts 10,d
dost, hindrik berents (1760-1835) 58,h
dost, Roelf (1864-) 2,a
drenth, Jantje jans (1750-) 10
ebes, luppe (x1756) 114,g
egberts, arentje (1660-) 175
everts, fennigje (1720-) 116,c
fiebes, stijntje geessien (1697-) 230,e
freerks, eevert (1788-) 28,e
freerks (kroese), antje (1781-) 28,b
freerks (kruize), albert (1778-) 28,a
Gelling, leendert (1900-1972) 1,a
Gelling, luitjen (1874-1948) 1,a
gerhardus, koert (x1715) 114
gerrits, Roelef (x1722) 230,a
goring, hans 922
goring, Rikste (1632-) 461
gremmer, Rijntje (1911-2005) 1,d
gringhuis, lubbert (1825-1901) 6,c
grooten, jan hindriks (1788-1853) 10,a
gust, albert everts (1724-) 58
gust, annigje alberts (1749-) 58,a
gust, annigje alberts (1752-1833) 29
gust, evert albert (1754-) 58,c
gust, garrchijn alberts (1759-) 58,e
gust, hindrik everts (1711-) 116,a
gust, hindrikkijn alberts (1765-) 58,g
gust, jannes everts (1719-) 116,b
gust, jantijn alberts (1762-) 58,f
gust, reinder alberts (1757-) 58,d
gust, trijntje alberts (1768-1826) 58,h
gust, willem everts (1719-) 116,c
haak, Albert Jans (1797-1878) 4,a
haak, grietje (1825-) 4,a
haijckens, eltio (-1637) 677
hansen, alke (1698-1743) 230,d
hansen, Geeske (1695-) 115
hansen, Harmke (1704-) 230,f
hansen, jan (1712-) 230,g
hansen, memme (1694-1701) 230,b
hansen, memme (1701-) 230,e
hansen, Rixte (1692-) 230,a
harms, hinderkien (1716-) 116,a
harms, Kornellis 30
harms, marchijn 116,b
harms, popko (x1753) 24
hendricks, aeltje (1674-1735) 85
hendricks, lummechien (1670-) 170,a
hendriks, albert (x1676) 168
hindriks, claes (1686-) 86
hindriks, frouke (1727-1807) 23
hindriks, garrichjen (1688-) 117
hindriks, grietje 17
hindriks, Margjen 19
hindriks, reinder 340
hindriks, reiner (1605-) 338
hindriks (jonker), albert (1704-1735) 42
hovenga, derk alderts (1746-) 29
hoving, jantje (1890-1970) 1,g
huizing, boele (-1844) 26,f
jacobs, ettje (-1710) 460,d
jacobs, hendrick (1640-) 170
jacobs, Willem (1742-) 16
jans, aeltijn (x1682) 105
jans, claes (1655-) 174
jans, hendrikje (1635-) 351
jans, hillegijn (x1749) 27
jans, jantje 53
jans, reindertje 31
jans, talle (1676-) 231
jochems, griet 91
jonge, Geessien de (1908-1941) 1,d
jonge, jan de 1,d
klaasens, Pieter (1715-) 86,c
klaassens, jan (1682-) 174,a
klaassens, jan (1728-) 86,f
klaassens, lubbigjen (1727-) 86,d
knol, attje harms (1790-1830) 6
koerts, antje (1719-1722) 114,b
koerts, antje (1722-) 57
koerts, berent (1729-) 114,f
koerts, hans (1717-) 114,a
koerts, jan (1720-) 114,c
koerts, luppe (1735-) 114,h
koerts, talle (1724-) 114,e
koerts, trijntje (1731-) 114,g
koester, anna maria ilsabey (1723-) 41
koops, lammert (1890-1954) 1,g
koops, trijntje (1916-1968) 1,g
kornellis, gerriet (1777-) 30,d
kornellis, jan (1772-) 30,b
kornellis, jan (1774-) 30,c
kornellis, stientje (1783-) 30,f
krans, Berend lukas 10,d
krans, Geesien berends (1799-1849) 10,d
krans, trientje berends (1795-1828) 10,d
krins, Elsche (1575-1629) 677
kroder, Marchien jans (1778-1848) 22,d
kroese, coert hiddes (1747-) 56,b
kroese, geessijn hiddes (1756-) 56,f
kroese, gepke hiddes (1744-1764) 56,a
kroese, gepke hiddes (1764-) 56,i
kroese, hidde freriks (x1744) 56
kroese, jan hiddes (1760-) 56,g
kroese, menne hiddes (1751-1754) 56,d
kroese, menne hiddes (1754-) 56,e
kroese, tallechien hiddes (1762-) 56,h
kroeze, alberdje freerks (1785-1865) 28,d
kroeze, annegijn hiddes (1804-1865) 7
kroeze, antje (1817-1883) 14,d
kroeze, Freerk ( frerik) hiddes (1749-1815) 28
kroeze, Freerk hiddes (1814-1837) 14,c
kroeze, hidde freerks (1783-1822) 14
kroeze, Kornelius hiddes (1821-) 14,e
kroeze, reindertje hiddes (1810-1884) 14,b
kuiper, aaltje jans (1755-1822) 22,a
laan, jan van der (1818-) 14,b
lindeman, Aaldrik filippus (1777-) 20,d
lindeman, aaltje alberts (1802-1863) 10,e
lindeman, albert philips (1768-1827) 10
lindeman, frouke alberts (1793-1857) 10,b
lindeman, henrik philippus (1744-1792) 20
lindeman, jan alberts (1809-1813) 10,g
lindeman, jan filippus (1774-1822) 20,c
lindeman, Jantje alberts (1790-1871) 10,a
lindeman, lubbechien alberts (1805-1866) 10,f
lindeman, lubbechien filippus (1782-1838) 20,e
lindeman, philippus alberts (1798-) 10,d
lindeman, roelfien alberts (1820-1820) 10,h
lindeman, trientje alberts (1796-1870) 5
lindeman, trientje filippus (1771-1818) 20,b
lindemann, johann henrich (1720-) 40
majoor, annechien (1836-1916) 6,c
majoor, antje (1843-1926) 3
majoor, Freerk (1835-1905) 6,b
majoor, hillechien (1832-1897) 6,a
majoor, popke berends (1796-1865) 6
majoor, Roelf (1839-1849) 6,d
majoor, roelf berends (1801-1845) 12,f
majoor (meijer), annechien berends (1790-1866) 12,c
mans, Arend (1729-) 114,g
martens, Trientje 22,b
meems, hindrik (1833-1894) 4,e
meijer, Aaltje (1792-) 12,d
meijer, hillechien (1787-) 12,b
meijer, jacob geerts (1832-1894) 6,c
meijer (majoor), berent popkes (1754-1830) 12
meijer (majoor), hilke (1780-) 12,a
memmes, alke (1661-) 460,c
memmes, hans (1674-) 230
memmes, hille (1652-1655) 460,a
memmes, hille (1655-) 460,b
memmes, Roelf (1670-1710) 460,d
michels, antje (1693-) 45
mulder, hillechien kornelius (1780-1862) 15
mulder, Kornelis kornelis (1790-) 30,g
naatje, hindrik klaassens (1725-1788) 86,e
nieboer, poppe jurjens (x1768) 44,h
nieuwenweg, fennigjen kornelis (1799-) 30,g
niks, jurjen (1825-1878) 14,d
nn, egbert (1635-) 350
nn, hille 923
nn, mette (-1609) 676
oldenborger, hindrik berents (x1798) 20,b
oldenburger, Jantje berends (1781-1849) 20,c
oosten, jan ottes van (x1830) 10,f
ottens, aafien (1765-1825) 9
ottens, pouwel (1797-1854) 10,e
peters, hindrick (1575-1611) 676
peters, trijntien (1684-) 174,a
plaggenborg (plaggenburg), christina geerts (1802-1867) 4,a
plattje, geert jacobs (1802-1836) 10,e
rademaker, frouke (1869-1957) 2,b
rademaker, jan 2,b
ramaker, aaffien (1833-1918) 4,e
ramaker, alberdina maria (1880-1880) 2,f
ramaker, albert (1882-1890) 2,g
ramaker, albert otto’s (1823-1827) 4,b
ramaker, grietje (1829-1900) 4,d
ramaker, hillechien (1876-1949) 1
ramaker, jacob (1820-1875) 4,a
ramaker, jacob willems (1775-) 8
ramaker, jan ottes (1826-1894) 4,c
ramaker, Jantje jacobs (1806-1856) 8,b
ramaker, otte jacobs (1801-1876) 4
ramaker, otto (1873-1916) 2,d
ramaker, popke (1867-1944) 2,b
ramaker, Roelf (1888-1889) 2,h
ramaker, trijntje (1864-1930) 2,a
ramaker (rademaker), albert otto’s (1841-1928) 2
ramaker (rademaker), annegien (1870-1925) 2,c
reinders, grietje (1635-) 169
roelefs, remmert (1729-) 52,d
roelfs, Aaltje (1722-) 52,a
roelfs, jan (1723-) 52,b
roelofs, dietert (1726-) 26
santing, Roelof (1867-1946) 2,c
scheltens, aeilko lucas (x1814) 20,e
schippers, jan 1,d
schoonbeek, trijntje (1832-1901) 1
schrik, mettje roelfs (1781-) 10
schuiring, hendrik jans (x1691) 170,a
schuring, trientje pieters 28,d
sickes, Michiel 90
siepel, jan jans 28,d
siepel, Pieter jans (1783-1851) 28,d
siourts, tjaakjen 51
sligter, lambert willems (1806-1890) 8,b
smalbil, hinderkien roelfs 4,c
smith, grietje wubbes (1765-1852) 12,f
spijker, Geessien 1,d
starke, grietje geerts (1730-1768) 114,a
strobos, Pietertje (-1840) 10,e
thomas, ludgert (1645-1695) 171
tjabbes, Rixte (1685-) 460,d
tomas, stijntje (-1696) 460,d
veele, jurjen hindriks (1768-1854) 12,f
veele (Velings), Geessien jurjens (1801-1883) 12,f
vriese, agge jans de (1724-) 44,a
vriese, egbert de (1727-) 44,b
vriese, grietjen de (1729-) 44,c
vriese, jan egberts de (x1719) 44
vriese, jochem de (1738-) 44,g
vriese, Michiel de (1731-) 44,d
vriese, sara de (1733-) 44,e
vriese, sijtske de (1740-) 44,h
vrieze, agge jans de (1761-) 22,b
vrieze, grietje jans de (1764-1818) 11
vrieze, hindrik jans de (1766-1835) 22,d
vrieze, jan johannes de (1759-1824) 22,a
vrieze, johannes (jan) jans de (1738-1807) 22
vriezema, Wichertje 2,b
wijk, Zwaantje van der (1879-) 2,d
willems, engeltje (1779-) 16,c
willems, hindrik (1781-) 16,d
willems, jacob 32
willems, lammigjen (1777-) 16,b
willems (gust), evert (1684-) 116
witteveen, sieuwke (x1926) 1,c
zuidema, hindrik (1827-1900) 4,d